ZAMAN TÜNELİ

ZAMAN TÜNELİ

14.05.2015

ZAMAN TÜNELİ… 59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR… Hazırlayan: Dursun YASTIMAN __________________000________________ YILLARIN ÖTESİNDEN CEVAT HAKKI TARIM   Tekrar Başlarken… Aziz Türkiyemizin mavi göklerinde esen hür ve demokratik havanın gönüllerde yarattığı sonsuz ümit ve neş’e içinde aydın ve idealist gençlerimizin iki-üç yıl önce başkent Ankara’da yayınladıkları “Yeni Kırşehir” gazetesinde ben de topal eşekle kervana katılarak “Zurnada peşrev […]

ZAMAN TÜNELİ…

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR…

Hazırlayan: Dursun YASTIMAN

__________________000________________

YILLARIN ÖTESİNDEN

CEVAT HAKKI TARIM

 

Tekrar Başlarken…

Aziz Türkiyemizin mavi göklerinde esen hür ve demokratik havanın gönüllerde yarattığı sonsuz ümit ve neş’e içinde aydın ve idealist gençlerimizin iki-üç yıl önce başkent Ankara’da yayınladıkları “Yeni Kırşehir” gazetesinde ben de topal eşekle kervana katılarak “Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına” hesabı notasız, düzensiz rastgele bir şeyler yazmaya başlamıştım.

Kaderin ne hazin tecellîsidir ki memleket yavrularının samimî duygu ve düşüncelerini aksettiren bu körpe ses birdenbire susuverince tabiatile bizim yazılar da kasırgaya tutulmuş yapraklar gibi her biri bir yana savrulup gitti. Bu tepeden inme olay karşısında sevgilisini kaybetmiş bedbaht bir âşık ıztırabile gözyaşlarımı içime akıtmış, mahzun ve perişan köşeme büzülmüştüm.

Tarihin tanıdığı ilk çağlardan beri bozkırların bağlarında göze gönle gülen, verimli, sulu suvatlı, bağlı bahçeli, güllü gülistanlı yemyeşil bir şehir, Selçuklar idaresinde Gülşehri adına lâyık, her bakımdan inkişafa erişmiş bir il merkezi, Osmanoğulları zamanında sancak, vatan tarihinde yepyeni bir doğuşun başlangıcı olan Cumhuriyet rejiiminin ilânile tekrar vilâyet olan Kırşehrimizin şu son günlerde kaybettiği mertebeye yeniden kavuşacağı müjdesi başta kıymetli bir idareci olduğunu müsbet hizmet ve hayırlı eser ve icraatiyle isbat eden Sayın Valimiz Hilmi Dağcıoğlu olduğu halde muhterem İl Genel Meclisi üyelerinin gençliğimin en mesut günlerini mütevazı çatısı altında geçirdiğim İl Basımevi kadrosunu olduğu gibi bırakarak “Kırşehir Sesi”nin burada çıkarılışının benim kadar hemşehrilerimi de sevindirdiğine hiç şüphe yoktur.

Bu sevinç ve heyecanladır ki bu güzel işi yapanlara teşekkürle beraber yarım kalan “Yılların Ötesinden” başlıklı yazılarımı devam ettirmek heves ve arzusundan kendimi alamadım.

Ümit ve hülyalarımızın pek yakında hakikat olmasını can ve gönülden dilerken sevgili okur ve hemşehrilerime içten saygılarımı sunarım. (18 Şubat 1956)

Şehrimize talebe yurdu yapılacak

Kırşehir Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği merkez başkanı sayın hemşehrimiz Burhan Ulutan tarafından Kırşehir şube başkanlığına gönderilen bir yazı ile Kırşehir yurt binasının yapılması merkez idare heyetince de muvafık görüldüğü, binanın plân, proje gibi ihzarî hazırlıklarının kongreden sonra yaptırılacağı ve yurt binasının bahçesinin ağaçlandırılması için lüzumlu olan çam ağaçları merkezce temin edileceğinden adedinin bildirilmesi ve merkez genel kongresi 18 Mart 1956 Pazar günü yapılacağından delegelerin yurt mevzuunda hazırlıklı olarak gelmeleri hususları bildirilmiştir.

Merkez genel kongresinde şehrimizde talebe yurdu inşası kararlaştırıldıktan sonra geçen sene Hususî Muhasebe’den satın alınan Kale’deki eski hastahane binası yıkılarak yurt binası bu arsaya yaptırılacaktır. Ayrıca bahçe yapılmak üzere bu binaya bitişik geniş bir arsa da Hususî Muhasebe’den dernekçe satın alınmıştır.

Şehrimizin mühim bir ihtiyacını karşılayacak ve civar vilâyet ve kazalardan lisemize gelen talebelerin tahsillerine devam edebilmelerini temin edecek olan yurt binasının yapılmasında hemşehrilerimizin her bakımdan derneğe yardımcı olmalarını dileriz. (11 Şubat 1956)

 

CMP’nin toplantısı

CMP’nin kuruluşunun ikinci yıldönümü münasebetiyle partinin şehrimiz teşkilâtı tarafından 10 Şubat akşamı yemekli bir toplantı tertip edilmiş ve toplantı neş’eli bir hava içinde devam etmiştir. (18 Şubat 1956)

 

Nâzım Akyüz’ün maaşı 100 liraya yükseltildi

Adliye Vekâletince şehrimiz Ağır Ceza Mahkemesi azası Sayın Nâzım Akyüz’ün maaşı 90 liradan 100 liraya yükseltilmiştir.

Muhterem hâkimimizi tebrik ederiz. (18 Şubat 1956)

 

Cezaevi Müdürü vazifeye başladı

Keskin Cezaevi Müdürlüğü’nden şehrimiz Cezaevi Müdürlüğü’ne tâyin olunan Şevket İnce vazifeye başlamıştır.

Sayın Şevket İnce’ye vazifesinde başarılar dileriz. (18 Şubat 1956)

 

Kaymakam Nihat Bor Nevşehir’den döndü

Ziraat Kongresi’ne iştirak etmek üzere Nevşehir’e gitmiş olan Sayın Kaymakamımız Nihat Bor geçen hafta şehrimize dönmüştür. (25 Şubat 1956)

 

Ziraat Kongresi toplandı

Nevşehir Vilâyeti Ziraat Kongresi 15 Şubat Perşembe günü Nevşehir’de sinema binasında toplanarak gündemindeki mevzuları müzakere etmiştir.

Sayın Valimiz Hilmi Dağcıoğlu veciz bir konuşma ile kongreyi açtıktan sonra kongre başkanlığına Belediye Reisi Ahmet Kemal Dedeoğlu seçilmiş ve bilâhare Ziraat ve Veteriner müdürleri çalışma raporlarını okumuşlardır. Söz alan hatipler mahallî dilek ve temennilerde bulunmuşlardır. Kırşehir delegelerinden Rıza Dulkadiroğlu tırtıl mücadelesinin zamanında yapılmasını, haşeratla mücadelenin Ziraat dairesince yapılmasını, köylerde kavakçılığın teşvikini, ekinlere ârız olan bambul haşeresi ile mücadelenin teminini, Ziraî Donatım Kurumu’na ait tamir ekiplerinin her köye uğrayarak köylüye ait motorlu ziraat âletlerini tamir etmesini, merkezî köylerde aygır aşımı duraklarının kurulmasını, Boztepe köyünden Ömer Düzgün de Ziraî Donatım Kurumu’nca traktör yedek parçaları ile lâstiklerinin temin edilmesini temenni etmişlerdir.

Kongre aynı gün sona ermiştir. (25 Şubat 1956)

 

SPOR

Gençler – Okullar Karması maçı bu gün oynanacak

Geçen hafta Cumartesi günü Gençler – Okullar Karması takımları arasında oynanan futbol maçında iki takım takım 2-2 berabere kaldıklarından bu gün saat 14.00’te yeniden karşılaşacaklardır. (25 Şubat 1956)

T. C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi’nden

Şubemize bağlı Dulkadirli Tarım Kredi Kooperatifi veya münasip görülecek herhangi bir kooperatifte çalıştırmak üzere 175 lira aylık ücretle bir takip memuru alınacaktır. Taliplerin en az ortaokul mezunu olmaları, 35 yaşını geçmemeleri ve askerliklerini bitirmiş olmaları lâzımdır. Aranılan vasıfları haiz olanlar birden fazla olduğu takdirde imtihana tâbi tutulacaklardır.

İsteklilerin en geç 14 Şubat 1956 günü akşamına kadar şubemize müracaatları lüzumu ilân olunur. (18 Şubat 1956)

 

Tarihe düşen açıklayıcı notlar

* Kırşehir’in ilçeliğe düşürülerek il yapılan Nevşehir’e bağlanması üzerine Kırşehir Kaymakamlığı’na Hilmi Dağcıoğlu getirilmişti. Dağcıoğlu 1956’da Nevşehir Valiliği’ne terfi ettirilmiş, Kırşehir’e de ikinci kaymakam olarak Nahit Oğuz Bor atanmıştı.

* Kale’de eski hastahane olarak belirtilen hastane Devlet Hastahanesi idi. Aynı yerde daha önce de jandarma hizmet vermişti.

* Bu köşede aktarılan haber, yazı ve ilânlar yazım kurallarına göre düzeltilerek yayına hazırlanmaktadır.

DURSUN YASTIMANYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .