Yatırımların arttığı üniversitede bütçe giderlerinde hedef aşıldı

Yatırımların arttığı üniversitede bütçe giderlerinde hedef aşıldı

07.08.2017

Ulusal ve uluslararası eğitim alanında öncelikli olarak tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için faaliyetlerini sürdüren Ahi Evran Üniversitesi, hedeflediği vizyona ulaşmada gelir-gider hedefini de belirledi…

Ahi Evran Üniversitesi’nin 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre 2017 yılı ödeneği 134.375.000 TL olarak belirlenirken, 2017 yılsonu tahmini giderlerin 184.425.000 TL olacağı bildirildi. Rektörlüğün aradaki 50.050.000 TL’lik farkı net finanstan karşılayacağı belirtildi.
Ahi Evran Üniversitesi, 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile 2017 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini Kırşehir kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre 2017 yılı kurum başlangıç ödeneği 134.375.000 TL olmasına rağmen 2017 yılsonu gerçekleşme 184.425.000 TL olarak tahmin ediliyor.
Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, “Genç ve dinamik bir yapıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, akademik ve idari çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyerek eğitim-öğretim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası eğitim alanında öncelikli olarak tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz; devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle, hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz. Hesap verilebilirlik, saydamlık ve kaynakların ekonomik, verimli ve etkili kullanılması, kamu yönetiminin temel kavramları haline gelmiştir. Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliği temel ilke edinmiştir” ifadesini kullandı.
AKADEMİK BÜYÜME GİDERLERİ ARTIRDI
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarih ve 29928 mükerrer sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerken, 6767 sayılı 2017 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Ahi Evran Üniversitesi’ne toplam 134.375.000 TL ödenek tahsis edildi. Ödeneğin 64.168.000 TL’lik kısmını Personel Giderleri, 9.173.000 TL’lik kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 17.512.000 TL’lik kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 1.954.000 TL’lik kısmını Cari Transferler ve 41.568.000 TL’lik kısmını ise Sermaye Giderleri oluşturdu.
2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinde personel giderlerindeki artış yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte akademik ve idari personel alımından kaynaklanırken, 2016 yılına kıyasla 2017 yılındaki sermaye giderlerindeki artışın nedeni ise geçmiş yıllarda yapılması gereken binaların yapılmayıp 2017 yılında yapımların hızlanmasından oldu. TOKİ 1. ve 2. etaba aynı zamanda başlanılmasından dolayı da sermaye giderlerinde yüksek miktarda artış oldu.
2016 ile 2017 yılı karşılaştırıldığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait
Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferlerde ve Sermaye Giderlerinde hem oransal olarak, hem de rakamsal olarak artış söz konusu.
Ahi Evran Üniversitesi’nde 2017 yılının birinci altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları hesap grubunda 8.737.278 TL tutarında gider yapıldı. Diğer bir ana gider grubu olan Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda 14.580.551 TL’ye ulaştı. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinde 4.580.551 TL gider gerçekleşmesine karşın 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.580.551 TL gider gerçekleşmesi oldu. Gerçekleşen giderler 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcama 18.635.534 TL ile Nisan ayında gerçekleşirken, Nisan ayında yüksek harcama çıkması Ocak ve Şubat aylarında sermaye giderlerine ödenek ayrılmaması ve ayrıntılı finansman programının Mart ayına kadar sürmesi sebebiyle sermaye giderleri ödemelerinin Nisan ayında gerçekleşmesinden kaynaklandı.
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen gelirlerin 3.764.000 TL’lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 126.826.000 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.785.000 TL’lik kısmını ise Diğer Gelirler oluşturdu.
Ahi Evran Üniversitesi’nin en büyük gelir kaynağı % 94 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olurken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirlerin ise bütçedeki gelir tahminleri % 3’er oranında kaldı. Diğer Gelirler unsurunda kişilerden alacak faizleri, mevduat faizleri, diğer faizler, araştırma projeleri gelirleri payı, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri ve tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler yer alıyor.
2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda Ahi Evran Üniversitesi’nde Temmuz-Aralık 2017 döneminde yürütülecek faaliyetler şöyle açıklandı:
* Performans programı hazırlama ve uygulama esasları, Faaliyet Raporu hazırlama ve uygulama esasları, maaş ödemeleri ve ek ders ödemeleri, çatışma yönetimi, mesleki etik ilkeler, Word, excel, halkla ilişkiler, problem çözme teknikleri, liderlik, resmi yazışma kuralları, ekip çalışması eğitimlerinin verilmesi düşünülmektedir.
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ‘KOP Okuyor’ projesi kapsamında 2 adet proje teklifi sunulması planlanmaktadır.
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 5 adet Kırşehir içi kültürel gezi yapılması düşünülmektedir.
* 2017 Temmuz-Aralık döneminde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki açık yüzme havuzu yaz döneminde, kapalı termal yüzme havuzu ile özel banyolar yıl boyunca hizmet verilmesi düşünülmektedir.
* Üniversitemiz öğrencileri ile öğrenci topluluklarının düzenleyeceği tiyatro gösterisi, konferans ve her türlü sanatsal sergi için mekân tahsis edilmesi düşünülüp bu faaliyetler için mevzuat dâhilinde gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması planlanmaktadır.
* Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Yüksekokulu, Ziraat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Morfoloji binaları yapım işleri devam edecektir.
* Kapalı Halı Saha, Maraton Tribünü ve Stadyum yapım işleri devam edecektir.
* Bayrak Direği yapım işi, Kütüphane Proje alımı, 2. Etap TOKİ Derslik ve Merkezi Birimler, Altyapı Ödemeleri, etüt ve proje alımları işleri yapılacaktır.
* Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2018 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik işlemlerinin başlatılması ve bütçe imkanları doğrultusunda e-kitap satın alımının yapılması planlanmaktadır.
* Kütüphaneler arası işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Bölge üniversite kütüphanelerine mesleki ziyaretlerde bulunulması düşünülmektedir.
* 24 Mayıs 2017 tarihinde katılım sağlanan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde düzenlenen KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısında alınan; UNİKOP çatısı altında ortak elektronik kaynak paylaşımı yapılabilmesi amacıyla 2018 yılı Yatırım Programına dahil olacak şekilde proje/projeler hazırlanması, bu amaçla gerekli altyapının oluşturulması çalışmalarına başlanması kararı doğrultusunda ilgili üniversitelerle çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
* 2017 yılı Ocak ayında başlatılan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların dış kapakların ve bölümlerin tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi devam edecektir.
* Üniversitemiz tarafından tenis, badminton, taekwondo, karate, muay-thai, güreş, hentbol,
futsal, boks ve voleybol müsabakalarına katılım gerçekleştirilecektir.
* E-Kampüs yazılım ve donanım ihalesi yapılacaktır.
* Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) alımı yapılacaktır.
* 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz birimlerinde Kalite Yönetimi İç Tetkik
Çalışması yapılacaktır.
* Kasım ayının ilk haftasında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal dış değerlendirme yapılacaktır.
* Aralık ayında ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamında bağımsız bir akredite kuruluşu tarafından Üniversitemiz dış değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
(HABER: GÜLNAZ CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .