VEKİL İMAM-HATİP ALINACAK

VEKİL İMAM-HATİP ALINACAK

23.09.2017

KIRŞEHİR İl Müftülüğü sınavla vekil imam-hatip alınacağını duyurdu. Müftülük web sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Kırşehir Merkez ile Kaman ve Mucur’daki camilerde görevlendirilecek vekil imam-hatip alımı için 5 Ekim 2017 tarihine kadar alınacak. Kırşehir Merkez’de Devlet Hastanesi Camii, Mescid-i Kuba Camii, Alaaddin Kale Camii, Ali Çam Camii, Ahievran Mahallesi Demirci Camii, Ahmet Yesevi Camii, Çarşı Camii, […]

KIRŞEHİR İl Müftülüğü sınavla vekil imam-hatip alınacağını duyurdu.
Müftülük web sayfasında yayınlanan duyuruya göre, Kırşehir Merkez ile Kaman ve Mucur’daki camilerde görevlendirilecek vekil imam-hatip alımı için 5 Ekim 2017 tarihine kadar alınacak.
Kırşehir Merkez’de Devlet Hastanesi Camii, Mescid-i Kuba Camii, Alaaddin Kale Camii, Ali Çam Camii, Ahievran Mahallesi Demirci Camii, Ahmet Yesevi Camii, Çarşı Camii, Yenice Mahallesi Hamidiye Camii, Ahi Evran Üniversitesi Kampüs Camii, Büngüldek Camii, Ecikağıl Köyü Camii, Kaman İsahocalı Köyü Yeni Mahalle Camii ile Mucur Emine Hatun Camii’nde vekil imam-hatip görevlendirilecek.
Vekil imam-hatiplerde aranan şartlar şöyle:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48″inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
* Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
* En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
* İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
* Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
* Halen vekil imam-hatip veya vekil müezzin-kayyım olarak görev yapıyor olmamak.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
* Şartları taşıyan adaylar istenen belgelerle birlikte iş talep formu doldurarak 21 Eylül-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Kırşehir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
* Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya posta, faks ve elektronik ortam yoluyla yapılan müracaatlar ile 05.10.2017 tarihinde saat: 17.00’den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Başvurular sadece sınav ve unvana yapılacak olup, talep dilekçelerinde görev yeri kesinlikle zikredilmeyecektir.
SINAV İŞLEMLERİ
Sınav 9 Ekim 2017 Pazartesi günü saat: 09.00’da Kırşehir II Müftülüğünde yapılacaktır.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kadro sayısından fazla olması halinde KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan, edilen kadro sayısının 3 katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.
Vekil imam-hatip kadrosuna müracaat eden adaylar arasından 2016 KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınavına çağrılacak, sözlü sınavına çağrılacakların bilgileri 5 Ekim 2017 Perşembe günü saat 17.05’de http://kirsehir.diyanet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve adaylara sözlü sınavına giriş için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaktır. Sözlü sınavına çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi tanzim edilecektir.
Yarışma sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
ATANMA İŞLEMLERİ
İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve söz konusu münhal kadrolara en yüksek puan alandan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısınca talep edilen unvana ataması yapılacaktır.
Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 657 Sayılı DMK’nın 62. ve 63. maddeleri gereğince ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.
ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş Talep Formu (İl Müftülüğünden temin edilecektir.) 2016 KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi.
En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2016 KPSS’ye (DHBT) başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir Ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek öğrenimler bitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBTVye başvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir.
Adayın sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.
Sınav öncesi-sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi; yerleştirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)
Sınav sonuçları kirsehir.diyanet.gov.tr adresinde ilan edileceğinden, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.
Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları ve başvuruları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve konu adli makamlara intikal ettirilecektir.
Sınavda Kur’an-ı Kerim, (70 puan), Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları, (20 puan) Hitabet, (10 puan) konuları yer alacak.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .