ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

02.08.2017

KIRŞEHİR ekonomisine sağladığı katkıları yadsınamayacak Ahi Evran Üniversitesi’nde yatay geçişlerle öğrenci sayısında artış olacak. Ahi Evran Üniversitesi, önlisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci alacak. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş, başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıl ve aldığı puanlara göre değerlendirme yapılacak. Yurdumuzdaki Öğrenci […]

KIRŞEHİR ekonomisine sağladığı katkıları yadsınamayacak Ahi Evran Üniversitesi’nde yatay geçişlerle öğrenci sayısında artış olacak.

Ahi Evran Üniversitesi, önlisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci alacak.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş, başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversiteyi kazandığı yıl ve aldığı puanlara göre değerlendirme yapılacak. Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekiyor.

Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapılabilecek.

İlgili yıl için ÖSYM kontenjanının % 30’una kadar kontenjan belirlendiği bildirildi.

Yatay geçiş için başvurular internet ortamında 15 Ağustos 2017 Salı gününe kadar alınacak.

Yatay geçiş başvuruları 16-17 Ağustos 2017 tarihlerinde değerlendirilecek ve sonuçlar 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü duyurulacak.

Yatay geçiş başvuruları kabul edilen asil öğrenci kayıtları 23-29 Ağustos 2017, yatay geçiş başvuruları kabul edilen yedek öğrenci kayıtları ise 7-8 Eylül 2017 tarihlerinde yapılabilecek.

Ortalama ile önlisans diploma programlarına başvuru yapabilmek için not ortalamasının en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,00 olması gerekiyor.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamayacak.

Yönetmeliğe göre,  Türkiye’deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilecek.

GEREKLİ BELGELER

  1. Öğrenci Belgesi: Öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı öğrenci olduğunu gösterir belge (Başvuruda yüklenen belgenin aslı)
  2. Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersler ve bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge. (Başvuruda yüklenen belgenin aslı)
  3. Ders içerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir resmi belge. (Muafiyet talebi olması durumunda)
  4. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
  5. ÖSYS sınav sonuç belgesi
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kayıtlar, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacak. Detaylı bilgi 0 386 280 42 00 nolu telefondan alınabilecek.

Ahi Evran Üniversitesi’ne yatay geçişle 100’ü aşkın öğrenci alınması öngörülürken, yatay geçiş başvurusu yapılabilecek fakülte, program ve bölümler şöyle:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Pr., Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr., Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Pr.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr., Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. (İÖ), Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr., Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr. (İÖ), Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr., Muhasebe Ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. (İÖ), Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.      , Veterinerlik Bölümü Laborant Ve Veteriner Sağlık Pr. (İÖ)

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Pr., Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr., Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Pr. (İÖ), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Pr.           , Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr., Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Pr., Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Pr., Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Pr., Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Pr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Antropoloji Pr., Arkeoloji Bölümü Arkeoloji Pr., Biyoloji Bölümü Biyoloji Pr., Biyoloji Bölümü Biyoloji Pr. (İÖ), Coğrafya Bölümü Coğrafya Pr., Matematik Bölümü Matematik Pr., Matematik Bölümü Matematik Pr. (İÖ), Tarih Bölümü Tarih Pr., Tarih Bölümü Tarih Pr. (İÖ), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Pr., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Ve Edebiyatı Pr. (İÖ)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Pr., İktisat Bölümü İktisat Pr. (İÖ), İşletme Bölümü İşletme Pr., İşletme Bölümü İşletme Pr. (İÖ), Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Pr., Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Pr. (İÖ), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr. (İÖ), Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Pr., Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Pr., Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Pr. (İÖ)

Kaman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr., Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. (İÖ), Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr., Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr. (İÖ), Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Pr., Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr., Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr. (İÖ), Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Pr., Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Pr., Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Pr., İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Pr., İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Pr., Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Maden Teknolojisi Pr., Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Sondaj Teknolojisi Pr., Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Sondaj Teknolojisi Pr. (İÖ), Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Pr., Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Pr. (İÖ), Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Pr., Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Pr. (İÖ), Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.

Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Pr., Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr., Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. (İÖ), Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Pr., Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Pr. (İÖ), Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Pr., Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Pr., Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Pr., Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Lastik ve Plastik Teknolojisi Pr., Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr., Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. (İÖ), Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Pr., Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Pr. (İÖ), Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Pr., Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kooperatifçilik Pr., Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kooperatifçilik Pr. (İÖ), Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Pr.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları Pr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Pr., Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Pr. (İÖ), Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Pr., Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Pr. (İÖ), Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr., Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr. (İÖ)

Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi Pr., Ebelik Bölümü Ebelik Pr., Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Pr., Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Pr. (İÖ)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr., Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Pr. (İÖ), Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Pr., Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Pr., Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Pr. (İÖ), Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Pr., Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. (İÖ), Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr., Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr. (İÖ), Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr., Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr., Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr., Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Pr., Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Pr.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr., Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. (İÖ), Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Teknolojisi Pr., Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Pr., Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Pr., Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pr., Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pr. (İÖ), Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Pr., Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Pr. (İÖ), Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Pr., İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Pr., İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Pr. (İÖ)

Tıp Fakültesi Tıp Pr.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Pr., Bitki Koruma Bölümü Bitki Koruma Pr., Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Tarımsal Biyoteknoloji Pr., Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Pr., Zootekni Bölümü            Zootekni Pr.

HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .