TÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK

TÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK

18.11.2017

“Türkçülük” ırkçılık değildir. Bir milletin özünü yaşatma azmi ve kararı hiçbir zaman ırkçılık sayılmamıştır. Öz’ü bulma, öz’e dönme, bir toplumun millet olma ve millet olarak yaşamasının yöntemidir. Milli dokuyu, milli kültürü yakalayıp buna göre şekillenme, her milletin idealidir. İdealsiz toplumlar millet olarak yaşayamazlar. Bu, milli dinamiği yakalayıp siyasi sistem haline getiren deha Atatürk’tür; Milli devlet, […]

“Türkçülük” ırkçılık değildir. Bir milletin özünü yaşatma azmi ve kararı hiçbir zaman ırkçılık sayılmamıştır. Öz’ü bulma, öz’e dönme, bir toplumun millet olma ve millet olarak yaşamasının yöntemidir.
Milli dokuyu, milli kültürü yakalayıp buna göre şekillenme, her milletin idealidir. İdealsiz toplumlar millet olarak yaşayamazlar. Bu, milli dinamiği yakalayıp siyasi sistem haline getiren deha Atatürk’tür; Milli devlet, milli kültür, milli hâkimiyet, milli kalkınma…kavramları kültür ve dokumuza Atatürk tarafından yerleştirilmiştir. Milli siyasi devlet fikri de…
Bu bakımdan “Türkçülüğü” ırkçılık saymak milli cehaletten başka bir hareket değildir. Bu nedenle olacak ki, Ziya Gökalp, Türk’ün altın kitabı olan “Türkçülüğün Esaslarında; “Türkçülük, Türk Milletini yükseltmek demektir” demektedir.
Özet olarak Milli egemenliğin temel unsuru da dildir. Bu nedenle Atatürk,
alfabe ve dil devrimlerini ihmal etmemiştir. Oktay Sinanoğlu, bir sözünde; “Türkçe giderse/Türkiye de gider!” demektedir.
Nazım Hikmet sevgilisine yazdığı mektupta, “Konuştuğum dil kadar: Türkçe kadar güzelsin” demektedir.
Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca bir şiirinde şunları yazar:
Seslenir seni bana ovam,/Dağım nere gitsem bulur beni arınmış/
Bir çağ ki, atar ötelere/Bir ak…/Ki yüce atalar, bir ol…/
Ki ulu oğullar/Türkçem benim ses bayrağım.
Türklerin en eski atasının adı Türk’tür. Nuh Peygamberin birinci torunu olan Türk babası Yafes’in ölümünden sonra Işık Göl çevresinde yerleşmiş, ilk çadırı o yapmıştır. Türklerin tarihi onunla başlamıştır. Milli niteliklerini kucaklamayan topluluklar, ümmet, aşiret, kabile devleti olmak durumundan çıkamazlar. Atatürk, milli dinamik leri siyasi bir devlet düzenine çıkarmıştır. Bireyleri kul ve köle zihniyetinden arındırmıştır.
Milli dil ve milli kültür milli şimşek gibi çakmıştır. Milleti ayağa kaldırmıştır. Bir papaz bile Atatürk’ümüzü yüce bir değer olarak yerli yerine koyuyor:
“Türkiye ya da Türk denilince benim aklıma ilk gelen Atatürk’tür. O büyük insan sizler ve ülkeniz için çok güzel işler yaptı. Ancak, sizler, O’nun değerini yeterince anlayamadınız. Ve hatta bir kısmınız ona sırtınızı bile çevirdiniz. Bunu ben, akıl almaz vefasızlık örneği olarak nitelendiriyorum. Atanıza, maalesef, onun istediği ve umduğu ölçüde sahip çıkamadınız.” (Cumhuriyet,1999)
Atatürk’ün milli devlet felsefesi ve bu yoldaki kurucu iradesi, milleti şu ilkeler etrafında toplamıştır:
aa) Milli tarih bilinci,
bb) Milli dil ve kültür bilinci,
cc) Vatan ve millet bilinci,
çç) Milli bütünlük bilinci,
dd) Kendine inanmak ve güvenmek, öz-benlik bilinci,
ee) Çağdaş uygarlık bilinci,
ff) Demokrasi ve lâik Cumhuriyet bilinci, milli haysiyet ve milli namus bilinci, bağımsız yaşama ve özgürlük bilinci, bilimsel düşünce bilinci…
Dünyadaki Türk boylarını birbirine getiren, yaklaştıran da Dağlarca’nın “Türkçem benim ses bayrağım” dediği Türkçedir:
İsmail Cengiz, ‘Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti’nin Sözcüsü. Dünya üzerine dağılmış Türk devlet ve topluluklarının yeni yılı nasıl kutladıklarını, onların yazış biçimlerine göre kaleme alıp göndermiş.
İşte Türklerin ‘Yeni yıl kutlamaları’ndan örnekler veriyoruz.
Türkiye Türkçesi: Yeni yılınız kutlu olsun.
Gagavuz Türkçesi: Yeni yılınızı kutlerim.
Azerbaycan Türkçesi: Y’eni iliniz mübarek olsun.
Bakü dışındaki Azerbaycanlılar: Taze iliniz mübarek.
Türkmen Türkçesi: Teze yilinizi gutlayaarin.
Kerkuk/Erbil Türkmen Türkçesi: Y’engi iliwiz mübarak olsun.
Doğu Kuzey Irak Türkmenleri: Y’engi iliyiz mübarak olsun.
Özbek Türkçesi: Y’engi yilingiz mübarak olsun.
Yeni Uygur Türkçesi: Yengi yilingizga müarek bolsun.
Kırgız Türkçesi: Cangi cilingiz kuttu bolsun.
Kazak Türkçesi: Cangi cilingiz kutti bolsin/Cana ciliniz ben.
Karakalpak Türkçesi: Cangi cilingiz kutti bolsin.
Tatar Türkçesi: S’ezn’e yangi yilin b’elen tebrik item.
Kırım Türkçesi: Yani iliniz kairli (mübarek) olsun.
Moldova Tatar Ağzı: Ceni ciliniz kutlu bolsun.
Başkurt Türkçesi: Hezze yangi yıl men’en kotlayim.
Nogay Türkçesi: Yana yiliniz men.
Kumuk Türkçesi: Yangi yiligiz kutlu bolsun.
Karay-Karaim Türkçesi: Sizni yanhi yil bila kutleymin.
Hakas Türkçesi: Naa cilnang algistapcam sirerni.
Tuva Türkçesi: Caa cil-bile bayir cedirip or men.
Altay Türkçesi: Slerdi cangi cilla utkup turum.
Sor Türkçesi: Naa cil caksi polzun.
Sahaca/Yakutça: Ehigini sanga cilinan egerdeliibin.
Çuvaşça: Sene sul yacepe salamlatap.
İşte böyle. Yeni yılınızı yürekten kutluyor, iyilik, esenlik dileklerimi sunuyorum. Birleşilen odak burasıdır.

TÜRKÇEM

Koca tarih senden haber getirir,
Ötüken’den Kaşgar’a ses yetirir,
Karaman’dan Kırşehir’e götürür,
Söğüt’teki kılıçların sesisin,
Alperenler heybetisin
Sen Türkçem.
Çekilirken Hindistan’a bir göz at,
Gaznevî’ye selâm söyle, el salla,
Çağrı Bey’le Tuğrul Bey’in sohbetin
Çelenk edip sunuver Alparslan’a
Yeni baştan seferlere
Çık Türkçem.
Üç-beş asır yer altında akarken
On yataklı ve on kollu bir ırmak
Âşık Paşam seni buldu bir anda
Çağlıyordun Kırşehir’de
Sen Türkçem.
Türk ilidir gerçek senin vatanın
Âşık Paşam, Gülşehrimle yaşarsın
Garibnâme Mantıkuttayr destanın
Türk illeri sende bulur kendini
Kırşehir’den seslenirsin
Sen Türkçem.
Prof. Dr. Kemal Yavuz

Türk, Türkçülük üzerine söylenmiş sözlere göz atalım:
— Şecaat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; Büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır. (İbni Hassul)
— Türk, asillerin asilidir, yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. (Pierre Loti)
–Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.(Çarnayev/Rus Komutan)
–Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.(Moltke)
–Türkler, bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.(La Martine)
–Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalı(Tovvsend/Ingiliz Komutan)
–Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: “İyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak” Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.(Auguste Comte)
–Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.(Câhiz/Arap Bilgini)
–Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur. (Semame İbni Eşreş/Arap Bilgini)
–Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler; fakat kazanç getirirler. (Comenius/Çek Bilgini)
–Türklerin sevdikleri biricik şey, hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.(William Pitt/İngiliz Devlet Adamı)
–Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.(Câhiz/Arap Bilgini)
–Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler,basit düşünceler yoktur. (Semame İbni Eşreş/Arap Bilgini)
–Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler; fakat kazanç getirirler.(Comenius/Çek Bilgini)
–Türklerin sevdikleri biricik şey, hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.(William Pitt/İngiliz Devlet Adamı)
–Türkler size dokunmadıkça, siz onlara sakın dokunmayınız. (Hz. Muhammed)
–Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmeyi bilmiştir. (Atatürk)
–Türk’ün haysiyet, izzetinefs ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun, evladır. (Atatürk)
–Türk, asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek asalet ona, tabiatın hediyesidir. (Pierre Loti)
–Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. (La Martine)
–Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır. (Hammer)
–Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz. (Sir Mark Sykes)
–Türk, tek başına bir kuvvettir. Azmini ve iradesini kanından alır. (Hammer)
–Türkler barışta melek, savaşta ifrit gibidir.(B. Gazi)
–Türk’e düşman olmak, beşeriyete düşman olmak demektir. Allah beni bu afetten korusun. (La Martine)
–Türk Milletinin aşırı sabırlı olduğunu, fakat ayranı kabardığı zaman, Kağan Arslan gibi önünde durulmadığını bütün tarih ve dünya bilir. (Nihal Atsız)
–Türkler dünyanın en mert insanları, en iyi ve asil milletidirler. (Von Der Goltz)
–Türkler, tarihte oynadıkları rol bakımından, dünyanın birinci milletidir.(Nihal Atsız)
–Kılıcı eşsiz bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da o kadar ustadır. (Lord Byron)
–Türkler müdafaaya, başkalarının vazgeçtikleri noktadan başlarlar. (Moltke)
Türk milleti, cihana hakim olmak için yaratılmıştır. (Hacı Bektaş Veli)
Türk’ü gerçek olan Türk’ten başkası sevemez.(Nihal Atsız)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .