T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/6 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/6 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

26.07.2018

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/6 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.03.2018 tarih 2017/1108 esas 2018/363 karar sayılı ilamı ve Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.06.2018 tarih 2018/52 d.iş esas ve 2018/53 d.iş karar sayılı onay kararı ile; 1-Kırşehir İli, Merkez, Dulkadirli Yarımkale Köyü, 939 Parsel sayılı taşınmazda […]

T.C.
KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/6 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.03.2018 tarih 2017/1108 esas 2018/363 karar sayılı ilamı ve Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.06.2018 tarih 2018/52 d.iş esas ve 2018/53 d.iş karar sayılı onay kararı ile;
1-Kırşehir İli, Merkez, Dulkadirli Yarımkale Köyü, 939 Parsel sayılı taşınmazda kısıtlı MEHMET ÇİFTER’in tam hissesinin 56.400,00 TL den az olmamak üzere;
UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE satışına TMK 444 maddesi uyarınca izin verilmiş olmakla;
Kısıtlı MEHMET ÇİFTER’in yukarıda yazılı hissedar olduğu taşınmazdaki tam hissesinin günü saat 09:30-09:40 arasında KIRŞEHİR ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI’nda (KIRŞEHİR SATIŞ MEMURLUĞU ODASI) Açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Aynı gün alıcı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedeli karşılamaz ise aynı yer ve saatte günü 2. Satışı yapılacaktır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
Bu satışta Muhammen bedeli karşılamak suretiyle en çok artırana ihale yapılacaktır.
Satış peşin para ile olup,talep halinde alıcıya 10 güne kadar yasal süre verilir.
Satışa iştirak etmek isteyenlerden % 20 teminat alınacaktır.
İhale vesayet makamının onayı ile son bulacaktır.
%0.20 Tapu harcı, %J8 KDV ve ihaleye katılma damga vergisi alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, Şartnamesi ilan tarihinden itibaren açık olup, daha fazla bilgi almak isteyenlerin Mahkememizin 2018/6 VESAYET SATIŞ sayılı dosyasına müracaatları, İlanen duyurulur. 18/04/2018 (BASIN NO. 209)YORUMLAR

Toplam 1 yorum bulunmaktadır.

Osman aydin

Icradan satlik

23.09.2018, 23:05

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .