T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/40 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/40 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

20.07.2019

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/40 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cinsi, mevkii, miktarı yazılı taşınmazların İİK. hükümleri uyarınca açık artırma sureti, ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonunda (Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu ya da Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürü odasında) 30/09/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. […]

T.C.
KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cinsi, mevkii, miktarı yazılı taşınmazların İİK. hükümleri uyarınca açık artırma sureti, ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonunda (Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu ya da Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürü odasında) 30/09/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 28/10/2019 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50’sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.
Taşınmazın Yeri:                             Cinsi:            Ada-Parsel:                           Miktarı:                Mu.Bedeli:                       Satış Saati:
Kırşehir,Merkez,Kuşdiİli Mah.   DÜKKAN       5476-4 (7nolu bağ.böl)      390,00 M2      240.000,00 TL                 10:00-10:05
Kırşehir,Merkez,Kuşdilli Mah.    DÜKKAN      5476-4 (8nolu bağ.böl)     390,00 M2      275.000,00 TL                  10:05-10:10
Kırşehir,Merkez,Kuşdilli Mah.       BÜRO          5476-4 (11 nolu bağ.böl)   390,00 M2     160.000,00 TL                 10:10-10:15

Kırşehir,Merkez,Kuşdilli Mah.        BÜRO         5476-4 (14nolu bağ.böl)     390,00 M2      140.000,00 TL               10:15-10:20
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini T.C. Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan TR340001500158007300598018 no’lu hesaba en geç ihale saatine kadar yatırıp makbuzunu memurluğumuza vermeleri (elden verilecek %20 pey akçesi kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Dava konusu taşınmazlar , Merkez ilçe , Kuşdilli Mahallesi, Çarşı Camii mevkiindedir. Kırşehir Belediyesine, Cacabey Meydanına , Terme Caddesine, Uzun Çarşıya yakın mesafede bulunmakta, çevresinde 3 katlı binaların olduğu yoğun yerleşim alanı içerisinde, taşınmazların bulunduğu bölgenin teknik ve sosyal altyapı çalışmaları tamamlanmış, çevresindeki binalar oldukça eski ve bakımsızdır. Ayrıca parsel yola 19,50 m2 teeavüzlüdür.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/07/2019 (BASIN NO:153)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .