T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/16 SATIŞ AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/16 SATIŞ AÇIK ARTIRMA İLANI

27.06.2018

Aşağıda cinsi, mevkii, miktarı yazılı taşınmazların ve traktörün İİK. hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonu 16.10.2018 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 16.11.2018 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin […]


Aşağıda cinsi, mevkii, miktarı yazılı taşınmazların ve traktörün İİK. hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonu 16.10.2018 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 16.11.2018 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50’sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.
Taşınmazın Yeri: Cinsi: Ada-Parsel: Miktarı: Mu. Bedeli: Satış Saati:
Kırşehir, Boztepe, Karacaören Köyü Bahçeli Ev -35571 200 m2 49.644 TL 09.30-09.40
Kırşehir, Boztepe, Bağbaşı Mah. Tarla 631-128 8267,47 m2 17.362 TL 09.40-09.50

Taşıtın Yeri: Cinsi: Modeli: Muhammen Bedeli: Satış Saati:
Kırşehir, Boztepe, Karacaören Köyü MF 178 Traktör 1971 16.000 TL 09.50-10.00

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %1-18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Kırşehir, Boztepe, Bağbaşı Mah. 631 ada 128 parsel tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir. Karacaören Köyü 3557 parsel nolu taşınmaz bahçeli ev vasfmdadır. Üzerinde iki katlı ev, müştemilatı ve çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. Taşıt 40DA605 plaka sayılı Masseyferguson marka, 178 tipli, kırmızı renkli traktör olup çalışır durumdadır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/201 (Basın No. 183)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .