T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

10.03.2015

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Sayı : 2015/90 Esas 26/02/2015 KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Banu Koksal Veyisoğlu tarafından davalılar MEHMET ULUCABEY, ALİ ULUCABEY, LÜTFÜ ULUCABEY, NAZİRE ULUCABEY,FATMA X, ZEYNEP X aleyhine açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının Tensip kararı gereğince; Davalılar MEHMET ULUCABEY,ALİ ULUCABEY, LÜTFÜ ULUCABEY, NAZİRE ULUCABEY, FATMA X, […]

T.C.
KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı : 2015/90 Esas 26/02/2015
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Banu Koksal Veyisoğlu tarafından davalılar MEHMET ULUCABEY, ALİ ULUCABEY, LÜTFÜ ULUCABEY, NAZİRE ULUCABEY,FATMA X, ZEYNEP X aleyhine açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının Tensip kararı gereğince;
Davalılar MEHMET ULUCABEY,ALİ ULUCABEY, LÜTFÜ ULUCABEY, NAZİRE ULUCABEY, FATMA X, ZEYNEP X adına kayıtlı Kırşehir İli Merkez İlçesi Kayabaşı Mahallesi 16 Ada 40 Nolu parsel sayılı taşınmazın Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için kamulaştırma davası açılmış olup taşınmaz maliklerinin Kamulaştırma yasasının 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal veya Adli Yargı’da maddi hatalara karşı Kırşehir Belediye Başkanlığı aleyhine düzeltme davası açabilecekleri, aynı madde gereğince kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kırşehir Merkez Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne davalıya ödenmek üzere davacı idare tarafından bloke edileceği, Kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ibraz etmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26/02/2015 (Basın No. 098)

T.C.
KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı : 2015/102 Esas 03/03/2015
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Banu Koksal Veyisoğlu tarafından davalılar İBRAHİM X, ALİ X, HAŞAN X, ZEYNEP X, KADIN X, HALİSE X aleyhine açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili istemli) davasının Tensip kararı gereğince;
Davalılar İBRAHİM X, ALİ X, HAŞAN X, ZEYNEP X, KADIN X,
HALİSE X adına kayıtlı Kırşehir İli Merkez İlçesi Kayabaşı Mahallesi 5783 Ada 8 Nolu parsel sayılı taşınmazın Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için kamulaştırma davası açılmış olup taşınmaz maliklerinin Kamulaştırma yasasının 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal veya Adli Yargı’da maddi hatalara karşı Kırşehir Belediye Başkanlığı aleyhine düzeltme davası açabilecekleri, aynı madde gereğince kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kırşehir Merkez Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne davalıya ödenmek üzere davacı idare tarafından bloke edileceği, Kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ibraz etmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.03/03/2015 (Basın No. 099)

 

T.C.
KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı : 2015/101 Esas 03/03/2015
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı vekili Av. Banu Koksal Veyisoğlu tarafından davalılar İBRAHİM X, ALİ X, HAŞAN X, ZEYNEP X, KADIN X, HALİSE X aleyhine açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının Tensip kararı gereğince;
Davalılar İBRAHİM X, ALİ X, HAŞAN X, ZEYNEP X, KADIN X, HALİSE X adına kayıtlı Kırşehir İli Merkez İlçesi Kayabaşı Mahallesi 5783 Ada 4 Nolu parsel sayılı taşınmazın Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için kamulaştırma davası açılmış olup taşınmaz maliklerinin Kamulaştırma yasasının 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargı’da maddi hatalara karşı Kırşehir Belediye Başkanlığı aleyhine düzeltme davası açabilecekleri, aynı madde gereğince kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmayı yapan davacı Kırşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kırşehir Merkez Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne davalıya ödenmek üzere davacı idare tarafından bloke edileceği, Kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ibraz etmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. (Basın. No. 100)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .