Şirketlerin sosyal diyalogları gelişiyor

Şirketlerin sosyal diyalogları gelişiyor

14.02.2018

“Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog Konusunda En İyi Uygulama Yarışması” başvuruları başlıyor…

KIRŞEHİR Ticaret Borsası Başkanlığı, “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması” düzenlendiğini bildirdi.
Yarışmaya başvuracak şirketlerin, www.sosyaldiyalog.org ve www.csgb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurarak, 15.03.2018 günü saat
17.00’ye kadar isyerindesd@csgb.gov.tr e-posta adresine ve CD ortamında “Ceren Seda Erdem; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı Emek Mahallesi, 17. Cadde No. 13, 06520 Emek/Ankara” adresinde yarışma sekretaryasına kapalı zarf ile elden ya da posta ile göndermeleri gerekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması” düzenliyor.
Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesinde katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya Kırşehirli şirketlerin katılımı beklenirken, detaylı bilgilere www.csgb.gov.tr ve www.sosyaldiyalog.org internet adreslerinden ulaşılabilecek.
Kırşehir Ticaret Borsası üyelerine ve şirketlere yarışma ile ilgili poster ve başvuru koşullarının yer aldığı şartnameye ilişkin yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ana yararlanıcısı olduğu Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi teknik desteği ile yürütülmektedir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında imzalanmış olan ve Türkiye’de her düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen Proje’nin program otoritesi Merkezi Finans ve İhale Birimidir (MFİB). Proje ile bütüncül bir yaklaşım içinde, sosyal ortaklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile toplum genelinde, sosyal diyaloğa ilişkin farkındalığın artırılmasına öncelik verilmekte; kamuoyu, işçiler, işverenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları nihai yararlanıcılar olarak değerlendirilmektedir. 2,5 milyon Avroluk ‘doğrudan hibe’, 1 milyon Avroluk da ‘hibe’ bileşeninden oluşan projenin odağında; işçi, işveren ve memur sendika ve konfederasyonları; örgütlü işçi ve işverenler; örgütlü olmayan işçi ve işverenler; eğitim kurumları, öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli (İŞKUR ve SGK dahil); kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler; toplu iş uyuşmazlıkları ile ilgilenen hakim ve savcılar; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ile büyük, orta-küçük ölçekli işletmeler yer almaktadır. 24 ay sürmesi planlanan proje sonucunda, ÇSGB, ilgili kuruluşlar ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılarak çalışma hayatında sosyal diyaloğun geliştirilmesi; kurumların ve kamuoyunun örgütlenme özgürlüğü ile sosyal diyalog konusundaki farkındalığının her seviyede artırılması ve sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde, söz konusu sonuçlara, geniş kapsamlı, çok yönlü faaliyetler, eğitimler, çalışma ziyaretleri, yarışmalar, yayınlar ve yoğun bir bilgilendirme çalışmasıyla ulaşılması planlanmıştır” bilgisi paylaşıldı.
BAŞVURU KRİTERLERİ
1. Türkiye’deki ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de yer alan işyerlerinde kullandıkları sosyal diyalog mekanizmaları ve uygulamaları ile başvurabilirler.
2. Başvuru sahibi şirketlerin başvuru tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi bir muaccel borcu bulunmamalıdır.
3. Başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmuş, doğruluk beyanının imza yetkisini haiz şirket temsilcisi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
4. 15.03.2018 günü saat 17.00’ye kadar isyerindesd@csgb.gov.tr e-posta adresine gönderilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
SOSYAL DİYALOG NEDİR?
Sosyal diyalog işçilerin/kamu görevlilerinin, işverenlerin ve hükümetin istihdam ve işyerine ilişkin konularda karar alma süreçlerine katılmasını ifade eder. Ekonomik ve sosyal konular ile çalışma hayatına ilişkin konularda söz konusu grupların temsilcileri arasında her seviyede bilgi alışverişi, danışma ve müzakere süreçlerini içerir. Sosyal diyalog, bir taraftan sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanmasının bir aracı iken, diğer taraftan toplumda ve işyerlerinde kişilere söz hakkı tanıması bakımından kendi başına bir amaçtır.
Sosyal diyalog çalışanlar ve işverenler (sosyal ortaklar) arasında ikili düzeyde olabileceği gibi, hükümeti de içerecek biçimde üçlü düzeyde de gerçekleşebilir.
Üçlü sosyal diyalogda bir araya gelen işveren, işçi/kamu çalışanları ve hükümet temsilcileri, işyerlerini veya çalışan ve işverenlerin menfaatlerini etkileyen kamu politikaları, mevzuat yahut diğer karar alma süreçleri hakkında görüşmelerde bulunurlar. İkili sosyal diyalog, toplu iş sözleşmeleri yahut müzakere, işbirliği ve anlaşmazlıkların önlenmesi ile çözülmesi gibi biçimlerde uygulanabilir.
Sivil toplumun da karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle gerçekleşen “genişletilmiş sosyal diyalog” ise daha demokratik toplumların inşa edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
(HABER: Gülnaz CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .