SATIŞ AÇIK ARTIRMA İLANI

SATIŞ AÇIK ARTIRMA İLANI

02.06.2018

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/33 SATIŞ AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cinsi, mevkii, miktarı yazılı taşınmazların İİK. hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonu 25/09/2018 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1 .satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı […]


T.C.
KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/33
SATIŞ AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cinsi, mevkii, miktarı yazılı taşınmazların İİK. hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Adliyesi Satış Salonu 25/09/2018 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1 .satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 25/10/2018 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50’sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.

Taşınmazın Yeri: Cinsi: Ada-Parsel:Miktarı: Muhammen Bedeli: Satış Saati:

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 150 1.290 m2 3.354,00 TL 09:00-09:10

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 151 1.300 m2 3.380,00 TL 09:10-09:20

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 211 4.000 m2 10.400,00 TL 09:20-09:30

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 212 4.000 m2 10.400,00 TL 09:30-09:40

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 410 5.900 m2 9.440,00 TL 09:40-09:50

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 412 5.100 m2 8.160,00 TL 09:50-10:00

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 970 6.750 m2 7.425.00 TL 10:00-10:10

Kırşehir-Boztepe-Yenidoğanlı Ky Tarla 1010 12.200 m2 8.540,00 TL 10:10-10:20

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 1590 5.300 m2 8.480,00 TL 10:20-10:30

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 1614 7.500 m2 12.000,00 TL 10:30-10:40

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 1823 7.700 m2 12.320,00 TL 10:40-10:50

Kırşehir-Boztepe-Karacaören Ky Tarla 2666 2.500 m2 2.500,00 TL 10:50-11:00

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Taşınmazların tamamı kuru tarım arazisi vasfındadır.
3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/33 Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğuna başvurmaları, kendisine ulaşılamayan SANİYE TÜRKÖZÜ’ ne satış günü ve kıymet takdirinin bu şekilde tebliği ilan olunur. 12/02/2018
Satış muru-100272 (Basın No:161)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .