Sağlık Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci alımı yapılacak…

Sağlık Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci alımı yapılacak…

19.01.2018

KIRŞEHİR’DE artan öğrenci sayısı ile şehir ekonomisine katkı sağlayan Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci alacak. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenciler alınacağı bildirildi. Başvurular 22 Ocak-1 Şubat 2018 tarihlerinde son gün saat 15.00’e kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne online olarak, https://kayit.ahievran.edu.tr adresinden […]

KIRŞEHİR’DE artan öğrenci sayısı ile şehir ekonomisine katkı sağlayan Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci alacak.
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenciler alınacağı bildirildi.
Başvurular 22 Ocak-1 Şubat 2018 tarihlerinde son gün saat 15.00’e kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne online olarak, https://kayit.ahievran.edu.tr adresinden yapılacak.
Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan enstitü müdürlüğüne yapılacak.
Mülakata hak kazanan adayların ilanı 2 Şubat 2018 tarihi saat 15.00’te www.ahievran.edu.tr ve saglikbe.ahievran.edu.tr adresinden duyurulacak.
Mülakat 6 Şubat 2018 Salı günü saat 10.00’da Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonlarında yapılacak. Doktora mülakatı da aynı gün saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Sonuçlar 6 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 17.00’de www.ahievran.edu.tr ve saglikbe.ahievran.edu.tr adresinden duyurulacak.
Kesin kayıt da 7-8 Şubat 2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacak.
8 Şubat’ta yedeklerin ilanının ardından yedek kayıtları da 9 Şubat 2018 tarihinde yapılacak.

KONTENJANLAR
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Yüksek Lisans ; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının mezunları ile Sağlık Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı mezunu olmak, ALES sınavından en az 70 puan almış olmak ve Yabancı Dil (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 40 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puan almak. Doktora; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunu olmak, ALES sınavından en az 70 puan, Yabancı Dil (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puan almak.
Moleküler Tıp: Yüksek Lisans; Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri ile ilgili bir lisans programından mezun olmak, ALES sınavından en az 65 puan almış olmak. Yüksek Lisans (yabancı uyruklu); YÖK tarafından denkliği olan yurt dışındaki Sağlık Bilimleri ile ilgili lisans programlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayları, Başvuru esnasında YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz edemeyen adaylara, 9 ay süre verilerek, şartlı kayıt gerçekleştirilir. Bu sürenin sonunda söz konusu denklik belgesini ibraz edemeyen adayın ilişiği kesilir. Yüksek Lisans (Yatay Geçiş); aynı program öğrencileri başvurabilir.

BAŞVURUDA İZLENECEK YOL
* Başvurular dört adımda yapılacak ve değerlendirilecektir.
* Ön değerlendirme sonucunda mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar “Başvuru İçin * Başvuran adaylar aşağıda “Sınav Tarihleri” kısmında belirtilen tarihlerde mülakat sınavına alınacaktır.
* Adayların sadece bir anabilim dalına tercih yapma hakları vardır.
* Başka bir lisansüstü programda kaydı bulunanlar başvuramaz.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler: Nüfus cüzdanının fotokopisi. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi. Not döküm belgesi fotokopisi (transkript). Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (transkript). Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır. Geçerli ALES sonuç belgesi fotokopisi. Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti
Kesin Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler: Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi. Nüfus cüzdanının fotokopisi. ALES sonuç belgesi. Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti. 4 adet vesikalık fotoğraf. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranacak Şartlar: Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlayanlarda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES’ten başvurduğu programın taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir. Yabancı dil sonuç belgesi. Eğer yoksa yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Doktora Programı Başvurularında Aranacak Şartlar: Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5 harfli sistemde en az CB olması gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktoraya yüksek lisans derecesinden başvuranlar için en az 70 ALES taban puanı, lisanstan başvuracaklar için ise en az 80 puan alması gerekir. ALES puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir. Yabancı dil (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.
(HABER: Gülnaz CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .