Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci alınacak

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci alınacak

14.08.2017

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı için öğrenciler alınacak. Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre, başvurular 11- 23 Ağustos 2017 (Çarşamba saat 15.00’a kadar) tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne online olarak, https://kayit.ahievran.edu.tr/saglik/ adresinden yapılacak. Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak, başvuru doğrudan enstitü müdürlüğüne yapılacak. […]

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarına 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı için öğrenciler alınacak.
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre, başvurular 11- 23 Ağustos 2017 (Çarşamba saat 15.00’a kadar) tarihleri arasında, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne online olarak, https://kayit.ahievran.edu.tr/saglik/ adresinden yapılacak.
Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak, başvuru doğrudan enstitü müdürlüğüne yapılacak.
25 Ağustos 2017 tarihinde mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesi www.ahievran.edu.tr ve saglikbe.ahievran.edu.tr adresinden duyurulacak.
Mülakat Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonlarında yapılacak.
Yüksek lisans mülakatı 12 Eylül 2017 Salı günü saat 10.00’da, doktora mülakatı 12 Eylül 2017 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
13-14 Eylül 2017 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacak. 15 Eylül 2017 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar, yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na 1 yatay geçişle olmak üzere 3 yüksek lisans, 1 yatay geçişle olmak üzere 3 doktora; Moleküler Tıp Anabilim Dalında da 6 yüksek lisans, 2 yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencisi alınacak.
Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans için “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı mezunu olmak, ALES sınavından en az 70 puan almış olmak, Yabancı dil (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puan almak”; Doktora için “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Programı mezunu olmak, ALES sınavından en az 70 puan, Yabancı dil (YDS, YÖKDİL) sınavından en az 65 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puan almak”, Moleküler Tıp Anabilim Dalında ALES sınavından en az 65 puan almış olmak, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri ile ilgili bir lisans programından mezun olmak” şartları gerekiyor.
Yabancı uyruklu öğrencilerde de “YÖK tarafından denkliği olan yurt dışındaki Sağlık Bilimleri ile ilgili lisans programlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ile bu lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayları, başvuru esnasında YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz edemeyen adaylara, 9 ay süre verilerek, şartlı kayıt gerçekleştirilir. Bu sürenin sonunda söz konusu denklik belgesini ibraz edemeyen adayın ilişiği kesilir” şartı aranıyor.

Başvuru Belgeleri: Nüfus cüzdanının fotokopisi. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi. Not döküm belgesi fotokopisi (transkript). Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (transkript). Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır. Geçerli ALES sonuç belgesi fotokopisi. Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti
Kesin Kayıt Belgeleri: Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi. Nüfus cüzdanının fotokopisi. Geçerli ALES sonuç belgesi. Yabancı Dil Belgesinin (YDS, YÖKDİL) aslı veya onaylı sureti. 4 adet vesikalık fotoğraf. Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranacak Şartlar: Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurtdışında tamamlayanlarda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. ALES’ten başvurduğu programın taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir. İlanda her bir yüksek lisans programı için taban puanı belirtilen yabancı dil sonuç belgesi (YDS,
YÖKDİL) veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.
Doktora Programı Başvurularında Aranacak Şartlar: Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5 harfli sistemde en az CB olması gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. ALES’ten başvurduğu programın taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir. Yabancı dil (YDS, YÖKDİL) sınavından ilandaki taban puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .