Öğretmenlere yurtdışında meslek eğitimi

Öğretmenlere yurtdışında meslek eğitimi

17.07.2017

KIRŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü, İngilizce dil eğitimi görmek üzere atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin yurtdışına gönderileceğini bildirdi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması yoluyla kendi alanlarında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak […]

KIRŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü, İngilizce dil eğitimi görmek üzere atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin yurtdışına gönderileceğini bildirdi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan atölye ve
laboratuvar öğretmenlerinin İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması yoluyla kendi alanlarında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak amacıyla yurt dışında genel ve alanlarıyla ilgili mesleki İngilizce dil kursu almaları sağlanacak.
Adayların gerekli evrakları 28 Temmuz 2017 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.
Başvuruların 2-3 Ağustos 2017 tarihlerinde değerlendirilmesinin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 4 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav 9-11 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak.
İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt dışında İngiltere, İskoçya, İrlanda, ABD ve Kanada ülkelerinde gerçekleştirilecek.
İngilizce dil eğitimleri Eylül-Aralık 2017 tarihleri arasında 12 hafta/3 ay olarak planlandı. Eğitim süreleri 240 saat genel İngilizce, 120 saat mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere en fazla 360 ders saati olacak. İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi masrafları, gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici firma tarafından karşılanacak. Ayrıca kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen tutar üzerinden günlük ödeme yapılacak.
Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Kimya Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Uçak Bakım, Ulaştırma Hizmetleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanlarında yapılacak 70 öğretmen ataması için 280 aday sözlü sınava çağrılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI
1) T.C. vatandaşı olmak,
2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),
3) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefi veya atölye/laboratuvar öğretmeni olarak belirtilen atamaya esas alanlardan birinde fiilen öğretmenlik yapıyor olmak,
4) Son başvuru tarihi itibari ile yöneticilik görevinde bulunmuyor olmak (Müdür,
Müdür Baş Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı,
Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),
5) Son başvuru tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 3 yıl hizmeti bulunmak,
6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,
7) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,
8) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
9) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
11) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
12) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,
13) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS’den en az “E” (50 Puan) düzeyinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak,
14) Yapılacak Sözlü Sınavda başarılı olmak;
* Sözlü Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce dilinden en az 50 puan almış olmak kaydıyla Tablo-1’de ilan edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday Sözlü Sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da Sözlü Sınava çağırılacaktır.
* Sözlü Sınava, alanlar itibariyle belirtilen kontenjan için öngörülen sayıda başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal olarak değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
* Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek kişi sayısında değişiklik yapılabilir.
* Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 04 Ağustos 2017 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (www.meb.gov.tr ve mtegm.meb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
* Sözlü Sınav Ankara’da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) 4 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Ek-1, Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
b) 4 adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2, Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
c) 3 adet yabancı dil belgesi (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
d) 4 adet nüfus cüzdan fotokopisi (Okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),
e) 4 adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi (e- Devletten alınabilir),
f) 1 adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
g) 2 adet Hizmet cetveli (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),
h) 2 adet branşında son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak).
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .