Öğretim üyesi alınacak

Öğretim üyesi alınacak

05.12.2017

KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi’ne öğretim üyesi alımı yapılacak. Akademik yönden sağladığı gelişimle Türkiye’nin tercih edilen üniversiteleri arasında yer alan Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları […]

KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi’ne öğretim üyesi alımı yapılacak.
Akademik yönden sağladığı gelişimle Türkiye’nin tercih edilen üniversiteleri arasında yer alan Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı kanunun 23. ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz profesör, yardımcı doçent unvanlarında öğretim üyeleri alacak.
Başvuruda, “Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (yardımcı doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir). Özgeçmiş. 2 adet fotoğraf. Yabancı Dil Belgesi. Nüfus cüzdanı sureti. Askerlik durum belgesi. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (doçent ve profesör kadrosuna başvuracaklar için). Kamu hizmetinde bulunanlar için kurumlarından Hitap sisteminden alınmış hizmet belgesi. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar” gerekiyor.
Belirtilen belgeleri içeren, profesörler 6 ve yardımcı doçentler (1 adet Rektörlük Personel
Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 adet dosya teslim edecekler.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekiyor. Profesörler daimi statüye atanacak. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak ve sınav tarihi daha sonra duyurulacak. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecek.
Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunlu.
Başvurular 18 Aralık 2017 tarihine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecek.
Alım yapılacak fakülte, bölüm ve unvanlar şöyle:
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Makine Mühendisliği Bölümü’ne “Eksenel kaymalı sistemlerde elastohidrodinamik işlemler ve elastik deformasyona uğrayabilen sistem dizaynı konusunda çalışma yapmış” profesör.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne “Grafik İşlem Birimi (GPU) üzerinde kalabalık benzetimi alanında çalışma yapmış” doçent.
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne “17. yüzyıl tıp ve eczacılık sözlükleri ile geleneksel Osmanlı tıbbındaki deva isimleri üzerine çalışma yapmış” doçent.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü’ne “Araştırmaya dayalı öğretim uygulamalarının ölçme ve değerlendirmeye etkisi konusunda çalışma yapmış” yardımcı doçent.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü’ne “Sporcularda vücut kompozisyonu ve somatotiplerin ivmelenme hızı konusunda çalışma yapmış” yardımcı doçent.
(HABER: Gülnaz CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .