Öğretim üyesi alınacak

Öğretim üyesi alınacak

08.09.2017

AHİ Evran Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Akademik kadroyu genişleterek, daha kaliteli eğitimi öngörerek Kırşehir’e gelecek öğrenci sayasını artırmayı hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda önemli gelişmelerin yaşandığı Ahi Evran Üniversitesi’ne Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede […]

AHİ Evran Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu.
Akademik kadroyu genişleterek, daha kaliteli eğitimi öngörerek Kırşehir’e gelecek öğrenci sayasını artırmayı hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda önemli gelişmelerin yaşandığı Ahi Evran Üniversitesi’ne Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz profesör, doçent, yardımcı doçent unvanlarında öğretim üyeleri alınacak.
Başvurular 22 Eylül 2017 tarihine kadar yapılabilecek.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
* Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
* Özgeçmiş
* 2 adet fotoğraf
* Nüfus cüzdanı sureti
* Askerlik durum belgesi
* Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
* Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (doçent ve profesör kadrosuna başvuracaklar için)
* Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
* Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme
Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
* Belgeleri içeren, Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 adet dosya teslim edeceklerdir.
* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.
* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuruların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacağı öğretim üyesi alımında birim ve bölümler şöyle:
EĞİTİM FAKÜLTESİ: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Profesör “Stem eğitim yaklaşımının öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak”,
Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Doçent “Ergenlerde riskli davranışlar ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.”

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Fiziko-Kimya/Profesör “Polisiloksan ve Polifosfazen bazlı polimer elektrolitler konularında çalışma yapmış olmak”; Matematik Cebir Ve Sayılar Teorisi/Doçent “Halka Teorisi üzerine çalışmaları olmak.”

Matematik Geometri/Yardımcı Doçent “Kosimplektik manifoldlar alanında çalışma yapmış olmak”
Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi/Yardımcı Doçent “Toplumsal cinsiyet ve kadınlarda mekan algısı konuları üzerine çalışma yapmış olmak.”

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ: İşletme Sayısal Yönetimler/Yardımcı Doçent “Makine imalat sektörü işletmelerinde ürün kalitesi etkinliğinin bulanık veri zarflama analizi modelleri konusunda çalışma yapmış olmak.”

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ: Temel İslam Bilimleri Hadis/Yardımcı Doçent “İbn Kuteybe ve hadis anlayışı konusunda çalışma yapmış olmak”; Temel İslam Bilimleri Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri/Yardımcı Doçent “Hanefi-Maturidi geleneği üzerine çalışmalar yapmış olmak.”

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ: Bilgisayar Mühendisliği-Bilgisayar Yazılımı/Yardımcı Doçent “Renk körlüğünün tanısına yönelik uygulama ve çalışmaları olmak”; Makine Mühendisliği Enerji/Yardımcı Doçent “Enerji, yakıtlar, yanma, biyogaz ve biyogaz yanma karakteristiklerinin analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak”; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemler/Yardımcı Doçent “Elektrikli arabalarda verimi optimize eden motor kontrol stratejileri üzerine çalışma yapmış olmak”; İnşaat Mühendisliği Mekanik/Yardımcı Doçent “Eksantrik yükler altındaki sığ temellerin rijitlik hesabı konusunda çalışma yapmış olmak.”

TIP FAKÜLTESİ: Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi/Doçent “Kardiopulmoner bypass sonrasında oluşan sistemik inflamatuar yanıt üzerine alpha lipoic acid etkisi konusunda çalışma yapmış olmak”; Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar/Yardımcı Doçent “Behçet hastalığı ve ateroskleroz arasındaki ilişki ve genital siğillerde krioterapinin etkinliği konularında çalışma yapmış olmak”; Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar/Yardımcı Doçent “Dijital tırnak dermatoskopisi, genodermatozlar ve otoimmün büllöz hastalıklar konularında çalışma yapmış olmak”; Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon/Yardımcı Doçent “Romatoid artritli hastalarda insan nötrofil peptit düzeyleri ve hastalık aktivitesiyle ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak”; Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi/Yardımcı Doçent “Aktive timokinonun karın içi yapışıklıklar üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak”; Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji/Yardımcı Doçent “Behçet hastalarında subklinik ateroskleroz gelişme riskini değerlendiren çalışma yapmış olmak”; Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji/Yardımcı Doçent “İnvaziv meme karsinomlarında immünhisto kimyasal yöntemle moleküler subtiplendirme ve prognostik değerlendirme konusunda çalışma yapmış olmak”, Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji/Yardımcı Doçent “Benign prostat hastalığı ve prostat kanserindeki riskle ilişkili seks hormon metabolizmasındaki genlerin polimorfizmi konusunda çalışma yapmış olmak.”
ZİRAAT FAKÜLTESİ: Zootekni Yemler ve Hayvan Besleme/Doçent “Bıldırcınların büyüme, karkas ve bunlara bağlı indeks değerlerinin reml-blup metotlarıyla tayini, yerli ördek, kaz, Hemşin ve tuj koyunlarında karkas özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak”; Bitki Koruma Fitopatoloji/Yardımcı Doçent “Bağ virüs hastalıklarının moleküler karakt-erizasyonu, bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının antifungal aktivitesi üzerine çalışma yapmış olmak.”
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .