ÖĞRENCİ KABULLERİ BAŞLADI

ÖĞRENCİ KABULLERİ BAŞLADI

11.07.2017

Başarıyı birlikte yakalamak isteyen Ahi Evran Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanlarda bilime, teknolojiye ve sanata katkılarda bulunmak isteyen öğrencileri bekliyor…

Sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan üstün nitelikli bireyler olmak isteyen öğrenciler, Ahi Evran Üniversitesi’nin lisans programlarına başvuru yapabilecek.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir’de lisans programlarına yurtdışından öğr7enci kabulü yapılacak.
Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime, teknolojiye ve sanata katkılarda bulunmak isteyen öğrencileri Ahi Evran Üniversitesi’ne davet eden Rektörlük, yurtdışından öğrenci başvurularının 10 Temmuz itibarıyla 21 Temmuz 2017 tarihine kadar alınacağını bildirdi. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular “Ahi Evran Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge” hükümlerine göre kabul edilecek. Başvurular https://obs.ahievran.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx internet adresinden istenen bilgi ve belgelerin yüklenmesiyle çevrimiçi/online olarak yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Lise diplomasının noter/apostil ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği (Lise son sınıf öğrencilerinin de, durumlarını gösterir belge ile başvuruları kabul edilir. Ancak kesin kaydı yapılanların 30 Aralık 2017 tarihine kadar mezuniyetine ilişkin belgeyi ibraz etmek zorundadır. Aksi durumda kayıtları silinecektir.)
b) Transkript (Not Durum Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış transkript (Transkript Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası birlikte sunulmalıdır),
c) EK-1 ‘de yer alan asgari taban puanlar ve koşullarından en az birine ait belgenin aslı ya da onaylı örneği,
ç) Resmi kimlik veya Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
d) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı: Kabul edilen başvuruların değerlendiril-meleri; 24-30 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılarak sonuçlar, 31 Temmuz 2017 tarihinde Üniversitemize ait; http://www.ahievran.edu.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversiteye kesin kayıt yaptırmak için “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
Kesin kayıtlar: Asıl aday olarak ilan edilenlerin kesin kayıtları, 01-25 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmayan asıl aday sayısı kadar, 5 Eylül 2017 tarihinde yedek aday listesi ilan edilecektir. Yedek listede ilan edilen adayların kesin kayıtları ise 18-22 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
Kesin kayıtlar; Ahi Evran Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde ve istenilen belgelerle şahsen başvurmak suretiyle kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Aksi durumda kesin kayıt hakkı kaybedilecektir.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi”,
b) Transkript (Not Durum Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir (Transkript Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası birlikte sunulmalıdır),
c) Öğrenim Vizesi; Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden alacakları öğrenim vizesi,
ç) Olması durumunda, Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil – Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
d) Olması durumunda, adayın Türkçe Dil Sınavından en az C1(70 puan) dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı,
e) İkametgâh tezkeresi,
f) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, (kayıttan sonra getirilecek)
g) Yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu,
h) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örnekleri,
ı) Aşağıda (EK-1 ‘de) yer alan asgari taban puanlar ve koşullarından en az birine ait belgenin aslı,
i) Vatansız (haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı adaylardan öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre yapılır.
j) 4 adet vesikalık fotoğraf,
k) Maddi güvence beyanı (Yükseköğrenimini sürdürmeye imkân sağlamasını teminen, yerleştirildiği programda ilgili yıl için belirlenen (ilgili yıl için henüz belirlenmemiş ise bir önceki yıl) öğrenci cari hizmet maliyeti miktarının her bir eğitim-öğretim yılı için 1,5 (bir buçuk) katı oranındaki miktarda, kendisinin veya sorumluluğu üstlenen kişinin maddi yeterliliğe sahip olduğunu gösterir banka belgesi),
Eğitim dili:
Ahi Evran Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. Ancak bölüm dersleri ya da Genel Kültür ağırlıklı seçmeli dersler başka bir dilde de verilebilir.
Kaydı yapılan adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkçe düzeylerinin yeterli olması gereklidir. Türkçe yeterlilik sınavı Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından kesin kayıttan sonra yapılır. Söz konusu sınav sonucunda Türkçe düzeyi yetersiz olanlar, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl içerisinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda adaylara bir yıllık Türkçe eğitimi verilmesi işlemleri TÖMER tarafından gerçekleştirilir. İzinli olan adayların, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim-öğretim yılı başında kayıt süresi içerisinde Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu belgelemeleri gereklidir. Aksi takdirde öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
Diğer hususlar:
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Ahi Evran Üniversitesi’nin yetkisindedir.
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmemektedir.
Yurtdışından öğrenci kabulünde Ahi Evran Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlar ve minimum değerlendirme kriterlerine başvuru rehberinden ulaşılabilecek.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .