Müdürlere yer değiştirme hakkı

Müdürlere yer değiştirme hakkı

13.05.2016

Tercih başvuruları 17 Mayıs 2016 tarihine kadar yapılabilecek… Atamalar Haziran ayında gerçekleşecek…

atama

KIRŞEHİR’DE Milli Eğitim Müdürlüğü’nde mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında atamaların yapılacağı bildirildi.
İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri’nin 2016 yılı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek.
Bölge hizmeti süresini tamamlayanlardan 4 ve 5. hizmet bölgesinde 2 yıl daha kalmak isteyenler ile mazerete bağlı başvurular, 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak. 2015 yılı atama döneminde mazerete bağlı yerinde bırakılanlar ile aynı hizmet bölgesine dahil yere atananların mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeler ile yaş haddi nedeniyle 31 Mayıs 2017 tarihinden önce emekliye sevk edileceklerden yerinde kalmak isteyenler başvurularını DYS ile Bakanlığa gönderebilecek. Tercih başvuruları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onay süreci 17 Mayıs 2016 tarihi saat 18.00’e kadar yapılacağı bildirilirken, atamalar 24 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşecek.
Aile birliği mazereti başvurularının da DYS ile 1-12 Temmuz 2016 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilmesi gerektiği bildirilirken, 26 Temmuz’a kadar gerçekleşecek onay süreci sonrasında atamalar 29 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan duyuruda başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:
“Şube müdürleri; MEBBİS e-Personel Modülündeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleri ile il millî eğitim müdürlükleri insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne başvuracaklardır. İlgili bölümce gerekli düzeltmelerin MEBBİS ortamında yapılması sağlanacak.
Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek yeniden başvuru yapmaları ve başvurularının onaylanması sağlanacaktır.
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; a) Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabilecekler.
İkinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecektir. Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmetini tamamlayan bir şube müdürü, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecek.
Bölge hizmeti süresini tamamlayan şube müdürlerinden daha önce bölge hizmetini tamamladıkları iki alt veya üst hizmet bölgeleri dışındaki yerler için 20 tercihte bulunabilecekler.
Beşinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü ve dördüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, birinci ve ikinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecek. Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile ikinci ve üçüncü bölge hizmetlerini de tamamlayan bir şube müdürü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecek. Birinci hizmet bölgesinde bulunan ve bu bölge hizmeti ile üçüncü bölge hizmetini de tamamlayan bir şube müdürü ikinci ve dördüncü hizmet bölgeleri için 20 tercihte bulunabilecek.
Hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesindeki diğer iller dahil hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilecek.
Yer değiştirme kapsamındaki yöneticilerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12 Ekim 2013 tarihinden önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri ile söz konusu tarihten 31 Mayıs 2016 tarihine kadar aynı kapsamda geçen hizmet süreleri, ilgili bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında birlikte dikkate alınacak.
Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 10 tercihte bulunabilecekler.
İl milli eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise il millî eğitim şube müdürü kadrolarına atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilecekler.
Başvurular, bu Kılavuza ekli Ek-1 Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu yapan ilçe millî eğitim şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim şube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüne teslim edilecektir.
Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecekler.
Başvuru sahipleri, Elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvuruda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdıklarını kabul etmiş sayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardan kendileri sorumlu olacaklar.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .