Milli eğitim personeline atama hakkı

Milli eğitim personeline atama hakkı

12.05.2016

KIRŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016 yılında personelin il içi isteğe bağlı yer değişikliği yapabileceğini duyurdu. Eğitim-öğretim Hizmetleri Sınıfı harici personelin il içi isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular 16-18 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve […]

mem

KIRŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016 yılında personelin il içi isteğe bağlı yer değişikliği yapabileceğini duyurdu.
Eğitim-öğretim Hizmetleri Sınıfı harici personelin il içi isteğe bağlı yer değişikliği için başvurular 16-18 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.05.2016 tarih ve 4926062 sayılı emirleri doğrultusunda bölge hizmetine tabi kadrolarda görev yapanlar hariç, diğer personellerden görev yaptıkları okul-kurumda 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz 3 yıl görev yapanların 2016 yılı personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri başlıyor.
Başvurular 16-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfasındaki duyurular kısmında yapılacak. Başvuru formu silsile yoluyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek.
BAŞVURU İŞ VE İŞLEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 32’nci maddesi gereğince personellerden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanların il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları yapılacaktır.
Atamalar Yönetmelik gereği hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet süresinin eşit olması hâlinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.
Hizmet süresi hesaplamalarında son tarih olarak atama takviminde belirtilen başvuruların son günü baz alınacak, aylıksız izinde geçen süreler (muvazzaf askerlikte geçen süreler hariç) toplam hizmet süresinden düşülecektir.
Müracaatlarda Adayların MEBBİS’te kayıtlı bilgileri esas alınacağından, başvuru yapmadan önce MEBBİS kayıtlarını incelemeleri, varsa hatalı kayıtları düzelttirmeleri gerekmektedir.
Belirtilen tarihler dışında kesinlikle müracaat kabul edilmeyecek, sonradan herhangi bir değişiklik yapma söz konusu olmayacaktır. Ancak atamalar gerçekleştirilmeden önce başvurusunu veya tercihlerini iptal ettirmek isteyenlerin, dilekçe ile müracaatları halinde istekleri değerlendirilecektir.
Başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen başvurunun son günü saat 17.00’de sona ereceğinden bu saatten sonra herhangi bir eksiklik veya fazlalık nedeniyle düzeltme yapılamayacak olup, herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik sebebiyle başvurusu reddedilenlerin yeniden müracaat etmek istemeleri halinde, süre açısından mağduriyet yaşamamaları için müracaatlarını son gün son dakikalara bırakmamaları gerekmektedir.
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9.Maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Valiliğimizce yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi ve ilgili mevzuat ve açıklamalar doğrultusunda gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.
Duyuru ve atama süresi içerisinde Bakanlığımız tarafından yapılacak değişikler/açıklamalar ile Müdürlüğümüzce yapılacak ek duyurular http://kirsehir.meb.gov.tr adresinde yayınlanarak, atamalar yeni duruma göre yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Personelden görev yaptıkları kurumda 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
Adaylar atama başvurularını Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Web sayfasından giriş yaparak,adaylar en fazla 10 kurumu tercihte bulunacaklardır.
Adaylar, sistemden başvurularını yapıp tercihlerini kaydettikten sonra kişi sadece kendisi onaylayacak ve rapor yazıcıdan yazdırılacak başvuru sahibi ve kurum müdürü tarafından imzalanarak İlçelerde okul-kurum müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçeler tarafından da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Merkez İlçeye bağlı okul-kurumlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı ile göndereceklerdir.
İlçeler bazında ilan edilen boş kadrolar göz önünde bulundurularak her adayın müktesebine uygun kadroya atanması sağlanacaktır.
İlçe içindeki başvurularda kadro derecesi dikkate alınmayacak olup, sadece ilçeler arası atamalarda kadro derecelerine göre atama işlemi yapılacaktır.
Başvuruda bulunacak personel, ekleyecekleri güncel hizmet belgelerini imzalayacaklardır.
Başvuruda, “Başvuru ve Tercih Formu ile okul ya da kurumdan alınacak imza-mühürlü MEBBİS Özlük Modülünden Çıkarılmış Hizmet Belgesi” gerekiyor.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .