Milletvekili İlhan’dan Sağlık Bakanı Koca’ya soru önergesi

Milletvekili İlhan’dan Sağlık Bakanı Koca’ya soru önergesi

20.01.2019

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, radyasyon ile çalışyan radyoloji tenkisyenleri ve teknikerlerin yaşadıkları sorunları yazılı bir önerge haline getirerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırılması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) sundu. Görevi gereği iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personellerinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin sorunların yıllardır devam ettiğini, pek çok kez gerek […]

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, radyasyon ile çalışyan radyoloji tenkisyenleri ve teknikerlerin yaşadıkları sorunları yazılı bir önerge haline getirerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırılması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) sundu.
Görevi gereği iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personellerinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin sorunların yıllardır devam ettiğini, pek çok kez gerek kamuoyunda yer almasına, gerekse yasama faaliyetleri çerçevesinde TBMM gündemine taşınmasına rağmen halen çözüm beklediğini ifade eden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, TBMM Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi sunarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplamasını istedi.
Milletvekili Metin İlhan, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şunları söyledi:
“Görevi gereği iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personellerinin çalışma şartları ve özlük haklarına ilişkin sorunlar yıllardır süre gelmekte, pek çok kez gerek kamuoyunda yer almasına gerekse yasama faaliyetleri çerçevesinde TBMM gündemine taşınmasına rağmen halen çözüm beklemektedir.
“Radyasyon ile çalışan Radyolog, Radyoloji teknisyenleri/teknikerleri ve diğer sağlık personellerinin en önemli sorunlarının başında mesleki sorunlar gelmektedir. Radyasyon alanında çalışan sağlık personeli, personel eksikliği nedeniyle 3153 sayılı Kanun’da belirtilen haftalık 35 saatin üzerinde çalışmak zorunda kalıyor.
“Radyoloji, Koroner anjiyo, Nükleer Tıp ve Radyoterapi gibi bölümler yapılan işlemler özü itibariyle x-ışını, gama ışını gibi zararlı ışınların kullanılarak teşhis ve tedavinin yapıldığı alanlardır. Bu alanlarda yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde hastalar için olduğu kadar çalışanlar için de radyasyon kaynaklı ciddi risk ve tehlike arz eden özellikli birimlerdir. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde özellikli ve riskli birimler sıralanırken “Ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir” denilmektedir. Oysa Radyoloji, Koroner Anjiyo, Nükleer Tıp ve Radyoterapi gibi ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer alan bu birimlerde çalışan sağlık personelinin döner sermaye hesaplamaları riskli birim üzerinde hesaplanmamaktadır. Bu birimlerin kapsam dışında tutulması radyasyon çalışanlarının özlük ve ekonomik hakları açısından çok önemli bir kayıp olmasına sebep olmaktadır. Bu alanda tutulan nöbetlerin %50 artırımlı ödenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda;
“1. Radyoloji, Koroner Anjiyo, Nükleer Tıp ve Radyoterapi gibi ağır ve tehlikeli işler olarak kabul edilen bu birimlerde çalışan sağlık personelinin döner sermaye ödemelerinin riskli ve özellikli birim ödenmesi konusunda bir iyileştirme yapmayı ve mesai dışı nöbet ücretlerinin %50 artırımlı olarak ödenmesi planlanmakta mıdır?
“2. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında kaç radyoloji teknisyeni/teknikeri çalışmaktadır? 12.12.2018’de yayımlanan PDC cetveline göre kaç radyoloji teknisyeni ihtiyacı bulunmaktadır? 2019-2020 yıllarında bu ihtiyacın tamamının giderilmesi için bir çalışmanız mevcut mudur?
“3. Radyoloji teknikeri yetiştiren SHMYO tıbbi görüntüleme sayısı 79 üniversitede 81 bölümdür. Her yıl ortalama 6500 radyoloji teknikeri mezun olmaktadır. Mevcut okulların sayısında ve kontenjanında bir sınırlama yapılması planlanmakta mıdır? Ön lisans düzeyinde verilen eğitimin lisans düzeyine çıkarılması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
“4. Radyolojide gereksiz tetkikler önemli bir yer tutmaktadır? Tanıya hiçbir katkı sağlamayan gereksiz tetkiklerin önlenmesine ilişkin bir çalışmanız mevcut mudur?
“5. Radyasyon koruyucu ekipmanlar (Kurşun önlük, tiroit koruyucu, gonad koruyucu vb.) ürünlerin merdiven altı üretildiği iddiasına ilişkin bir çalışma yapılmış mıdır? Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere bu ürünler satılmış mıdır? Standartlara göre üretim yapmayan kaç firmaya hangi işlemler yapılmıştır?
“6. Türkiye’de kanser tanısı konulmuş kaç radyoloji teknisyeni/teknikeri bulunmaktadır? Hangi kanser tanıları konulmuştur? Bu konuda bakanlığınızda bir envanter mevcut mudur?
“7. Radyoloji büyük bir oranda hizmet alımı yoluyla taşerona devredilmiştir. Radyolojide tetkik ve rapor kalitesini önemli ölçüde azaltan, tetkik yoğunluğunu arttıran ve ucuza çalıştırma nedeniyle emek sömürüsüne açık olan hizmet alımı yöntemine son vermek planlanmakta mıdır?” (HABER: BEYHAN BALLI)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .