Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

09.08.2017

1-4 Eylül 2017 tarihlerinde kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde kesim yerleri, hayvan sevkleri ve kesim sonrası dikkat edilecek hususlar belirlendi…

KIRŞEHİR Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2017 yılı Kurban Bayramı hizmetlerine ilişkin esasları açıkladı.
Kırşehir İl Müftülüğü Kurban Hizmetleri Komisyonu, hayvan hareketlerinde uygulanacak esaslar ile kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller, kurban satış yerlerinde alınacak önlemler ile ilgili bilgiler verdi.
Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilecek.
Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar salgın hastalıklar yönünden kontrol edilecek.
Hayvan sevklerinin 17 Ağustos itibarıyla başlayacağı belirtilirken, sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için TÜRKVET üzerinden tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmayacak.
SEVK KONTROLLERİ
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından Kırşehir İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerin sayısı artırılacak.
SATIŞ YERLERİ ÖNLEMLERİ
Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanların satışları Kırşehir Ticaret Borsası’nda yapılacak.
Kırşehir’de kurban kesimleri de Çiçekdağı yolunda bulunan İSTANBUL ET Kombinası ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kırşehir Et Kombinası ve Kısmet Et Kombinası’nda, Kırşehir pazaryerinde yapılabilecek.
Kurban satış yerlerinin temizliği Kırşehir Belediyesi tarafından yapılacak.
Kurbanlık hayvanlar, kesimhane ile komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecek.
Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak.
Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi için de satıcı hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek 7 gün içinde en yakın Kırşehir İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edecek.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Kırşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili karar, yönetmelik, tebliğ, kurul kararlarını uygulamakla yükümlü olduğu belirtilirken, kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alacak.
Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da en kısa sürede Belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilecek.
Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince Kırşehir Belediyesi Zabıta ekipleri aralıksız denetim yapacak.

AYKIRI HAREKET EDENLERE UYGULANACAK CEZALAR
Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;
1) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu gereğince 203 TL,
2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanunu gereğince toplu kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL cezai işlem uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.
c) 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12’nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL idari para cezası uygulanır.
ç) 5199 sayılı kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 2752 TL idarî para cezası uygulanır.
d) 5199 sayılı kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.
e) 5199 sayılı kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.
Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ve Kırşehir Belediyesi’nce uygulanacak.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .