KOP İdaresi’nden girişimcilik üzerine iki yeni yayın

KOP İdaresi’nden girişimcilik üzerine iki yeni yayın

09.09.2017

Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ta “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” uygulanacak…

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, KOP Eylem Planı’nda yer alan “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” için düzenlediği sonuç toplantıları tamamlandı.
Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak kurulan KOP İdaresi Başkanlığı, görev sahası içerisindeki Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri için hazırlanan projenin çıktıları Ticaret ve Sanayi Odalarında yapılan sonuç toplantılarıyla paydaşlara anlatıldı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Ahiler ve Mevlana Kalkınma Ajansı temsilcileri ile girişimci sanayicilerin yer aldığı Sonuç toplantılarında KOP Bölgesi illerinin sanayisi alanındaki girişimcilik, ar-ge, yenilik ve ticarileşme raporları masaya yatırıldı.
KOP Bölgesinde sanayi, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında yapılacak çalışmalara yönelik bir yol haritasının çıkarılması amacıyla proje başladıklarını belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, proje kapsamında yol haritası olabilecek konuların belirlendiğini söyledi.
KOP Eylem Planında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri için Sanayi, Girişimcilik ve Kümelenme başlığı altında yer alan “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi” kapsamında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Başkan Bostancı, şunları söyledi:
“Proje kapsamında; literatür incelemeleri, güncel veri ve bilgilerinin derlenmesi, odak grup toplantıları ve yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Daha sonra Ar-Ge, üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji geliştirme bölgeleri, inovasyon, girişimcilik, destek ve teşvik konuları irdelenmeye çalışılarak sahada anket çalışmaları yürütülmüştür. KOP Bölgesi illerinin sanayi durumunun ve yaşanan sorunların sanayi alanında daha iyi olan illerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması, sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda proje, KOP Eylem Planı ile sanayi alanında yapılacak teşvik ve desteklere yönelik stratejilerin belirlenmesine altlık sağlayacaktır. Bu proje ile KOP Bölgesi illerinde girişim yapılabilecek fırsat alanlarının belirlenerek bu alanlara yatırım yapılmasına yönelik gelecek stratejilerinin belirlenecektir.”
Proje kapsamında raporlar yanında iki önemli el kitabının da hazırlandığını vurgulayan Başkan Bostancı, bu kitapların girişimcilere yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Çalışmalar sonunda elde edilen analiz raporlarının yanı sıra girişimcilere yol göstermesi amacıyla patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret gibi buluş ve yeniliklere kişilerin ya da firmaların hangi koşullar altında başvurulabildiğini anlatan ‘Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım Destekleri’ el kitabı hazırlanmıştır. Ayrıca sınai mülkiyet haklarından ve başvuru süreçlerinden haberdar olmak isteyen kişi ve kurumlara, her bir buluş ve yenilik kalemine başvurmaları için gereken koşullar ve atmaları gereken adımlar hakkında bilgilendirici niteliğe sahip “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Başvuru Süreçleri” el kitabının önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Hazırlanan bu el kitaplarının girişimcilerimize faydalı olmasını diliyor, proje süresince katkılarını esirgemeyen başta Kalkınma Bakanlığımız olmak üzere illerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum.”
PROJE YENİ İLLERDE DE UYGULANACAK
Bölge illerinde girişimcilik fırsatlarının belirlenerek bu alanlara yatırım yapılmasına yönelik ve gelecek stratejilerinin hazırlanmasına zemin oluşturacak ‘İhtiyaç Analizi Projesi’ ile KOBİ’lerin ve özellikle mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin sektörel ve il düzeyinde belirlenmesinin sağlanacağını hatırlatan Bostancı; Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ta Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi kapsamında özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları ile odak grup toplantıları yapacaklarını belirterek, elde edilecek verilerin bölgenin geleceğine ışık tutacağını da sözlerine ekledi.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .