Kırşehir’de işçi-işveren sosyal diyaloğu geliştiriliyor

Kırşehir’de işçi-işveren sosyal diyaloğu geliştiriliyor

07.08.2017

Sosyal sorumluluk bilinciyle birçok projeyi hayata geçiren Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, toplumun genel sorunu olan iletişimsizliğin çözümünü iş dünyasından başlattı…

KIRŞEHİR’DE işçi ve işveren arasında iletişimsizlik nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı’nın projesiyle olunacak.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalog” projesi çalışmalarına başlandı.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Merkezi İhale Finans Birimi tarafından açılan “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi” hibe programı kapsamında hazırladığı “Sosyal Diyalog İçin İşçi-İşveren Ortak Komisyonu” projesini hayata geçirdi.
Bu kapsamda Kırşehir’de faaliyet gösteren oda ve sendika temsilcileri ve proje ortağı olan Portekiz’deki Proje Sorumlusu Ioanna Weyna’nın katılımıyla TSO’da toplantı düzenledi.
Toplantıya, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, KESK Kırşehir Temsilcisi Ömer Kutlu, DİSK Birleşik Metal-İş Kırşehir Temsilcisi Fahri Doğan, HAK-İŞ Kırşehir Temsilcisi Hızır Gürler, BEM-BİR-SEN Kırşehir Temsilcisi Cengiz Maral katıldı.
Proje ile Kırşehir özelinde işçi ve işverenlerin sosyal diyalog konusunda farkındalık düzeyleri artırılacak ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulacak. Sosyal diyalog konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, iş yerlerinde iki taraflı diyalog geliştirilmesi, işçilerin sendikalaşma düzeyinin arttırılması, çeşitli eğitim süreçleri ile işçi ve işverenlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki bu konu ile ilgili en iyi uygulamalara aşinalıkları sağlanacak.

Proje ile ilgili bilgiler veren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çalışma hayatının daha modernize edilerek, karşılıklı hak ve hukukun geliştirildiği bir ortam oluşturulmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:
“Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda göreve geldiğimiz günden bu yana hayata bakış açımızın da bize sunduğu bir görev olarak sosyal projelere çok önem veriyor, bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl engelli gençlerimizin iş hayatı içerisinde istihdamlarının sağlanması için hazırlamış olduğumuz Dikensiz Yolar Projemizle engelli gençlerimizin süs bitkiciliği yetiştiriciliği alanında iş sahibi olması için çalışmalar yaptık. Çeşitli eğitimlerin ardından Engelsiz Yaşam Merkezi içerisine kurduğumuz seramızla onların kendi işini yaparak para kazanır boyuta gelmeleri için önemli katkılar sağladık.
“Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak Merkezi İhale Finans Birimi nezdinde yürütülen ‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi’ hibe programı kapsamında hazırladığımız ‘Sosyal Diyalog İçin İşçi-İşveren Ortak Komisyonu’ projemizle Kırşehir’de işçi ve işveren arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapacağız. Bugün oda ve sendika temsilcilerimizle birlikteyiz. Avrupa Birliği’nin desteklediği bu programa onlarca başvuru olmuş, ancak ülkemizden sadece 4 proje onaylanmış, biri de Varşova’dan olmak üzere toplam 5 proje program kapsamına alınmıştır. Bunun haklı gururunu yaşıyor, bu konuda emeği geçen değerli proje danışmanı akademisyenlerimize ve personelimize teşekkürü bir borç biliyoruz.
“Sosyal Diyalog İçin İşçi-İşveren Ortak Komisyonu’ projemizle Kırşehir özelinde işçi ve işverenlerin sosyal diyalog konusunda farkındalık düzeylerini arttırmak, genel olarak toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak, sosyal diyalog konusunda bilgi düzeyinin arttırılmasını sağlamak, işçi ve işverenlerden oluşan iki taraflı bir komisyon kurarak iş yerlerinde iki taraflı diyalogu geliştirmek, bu konuda görev yapan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla eğitim düzenlenmesi, işçilerin sendikalaşma düzeyinin arttırılmasını sağlamak, çeşitli eğitim süreçleri ile işçi ve işverenlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki bu konu ile ilgili en iyi uygulamalara aşinalıklarını sağlamaktır. Projemizin hedef grubu işverenler, işçiler, işçi sendika ve konfederasyon temsilcileri, sendikasız işçiler ve ilgili Bakanlıkların personelidir.
“Proje eğitimlerimiz 100 işçiden oluşan çalışan işçi eğitimi ki bu konuda pozitif ayrımcılık yaparak özellikle ilimizde kadın işçiler nezdinde sendikalaşma oranı ortalamaların çok altında olduğu için % 60’ı kadın çalışanlardan seçilecektir. 50 işverenden oluşan işveren eğitimi; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesleki eğitim veren kurum temsilcileri, İŞKUR temsilcilerinden oluşan 20 kişilik eğitici eğitimi, biri işçileri ve biri de işverenleri kapsayacak olan iki çalıştay yapılacak ve Proje ortağı ülke olan Portekiz’e 15 kişilik çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu eğitim ve çalıştayların ardından projemizin 8. ayında çalışma hayatı içerisinde sosyal diyaloğun geliştirilmesi noktasında işçi ve işverenlerden oluşan ikili komisyon kurulacaktır.
“Kırşehir’de çalışan işçiler nezdinde mevcut durum analizi yaparsak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Kırşehir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 65 şirket bulunmakta. Yine Kırşehir ve ilçelerinde 7 farklı küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren 1386 firma bulunmaktadır. Kırşehir’de bu işletmelerde çalışan sayısı toplamda 19.761’dir. Bunların 16.233’ü erkek, 3.528’i kadındır. Erkek çalışanlar arasında sendikalaşma oranı % 20.99, kadın çalışanlar arasında ise maalesef çok düşük oranda % 3.87 düzeyindedir. Sendikalaşma düzeyi Avrupa Birliği ortalamalarında % 23’tür. Türkiye ve özelinde Kırşehir, bu düzeyin oldukça altındadır. Keza kayıt dışı istihdam sosyal diyalog mekanizmasının önemli bir engelidir. Türkiye’de istihdamın % 31’inden fazlası maalesef ki kayıt dışıdır. Bu oran bölgemiz olan TR 71’de, yani Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de % 6 daha yüksektir. ILO’ya göre bir ülkedeki sosyal diyaloğun en anlamlı biçimi, işverenleri ve sendikaları bağlayıcı ve uygulanabilir bir toplu sözleşme ile sonuçlanan ücretler ve çalışma koşullarının değerlendirildiği görüşmelerdir.
“Kırşehir toplu sözleşme sayısı ve bu sözleşmelere tabi işçiler açısından Türkiye’de 40. sırada bulunmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz bu projemizle Kırşehir’de çalışma hayatında sosyal diyaloğun geliştirilmesi noktasında farkındalık oluşturarak, çalışma hayatının daha modernize edilip karşılıklı hak ve hukukun geliştirildiği bir ortam yaratılmasını umuyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”
Toplantı sonunda katılımcılar, Kırşehir’de işçi ve işverenlerin sosyal diyaloğunun geliştirilmesine ön ayak olacak böyle bir proje hazırladığı için, Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun şahsında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ettiler.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .