Kırşehir’de daha yaşım 17!

Kırşehir’de daha yaşım 17!

08.07.2017

Verilere göre nüfusu 2016 yılında artan Kırşehir nüfusunun yüzde 38’i 17 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor…

ADRESE Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2016 yılında nüfusu 4 bin 413 kişi artarak 229 bin 975’e yükselen Kırşehir’de nüfusun yüzde 38,5’ini 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü dolayısıyla ülkemizdeki çekirdek aile içeren hanehalkları ve bu hanehalklarında 0-17 yaş grubunda çocuk bulunma durumu, doğum istatistikleri ve ideal çocuk sayılarına ilişkin temel bilgileri açıkladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından, her yıl 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde, nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılarken, UNFPA, 2017 yılı temasını “Aile planlaması; insanları güçlendirmek, milletleri geliştirmek” olarak belirlenirken, veriler aile planlamasının yapıldığını ortaya koyuyor.

2011-2016 yılları verileri açıklanırken, ilimiz Kırşehir’de çoğunlukla bir çocuk sahibi çekirdek aileler yer alıyor.

Çekirdek ailede 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus oranı Kırşehir’de 2011 yılında 27,2, 2012 yılında 3,2, 2013 yılında 18,2, 2014 yılında 33,7, 2015 yılında 38,5 oranında oldu.

Kırşehir’de 0-17 yaş grubunda çocuk bulunan hanehalklarının oranı toplam yüzde 53,3 olurken, bunun yüzde 6,5’ini 2 yaş; yüzde 49,2’sini 3 yaş, yüzde 79,4’ünü 4 yaş; yüzde 92,2’sini 5 ve daha üstü yaş oluşturdu.

2011-2016 yıllarındaki doğum sayılarına göre Kırşehir’de 2011 yılında 2 bin 825, 2012 yılında 2 bin 865, 2013 yılında 2 bin 889, 2014 yılında 2 bin 993, 2015 yılında 2 bin 915, 2016 yılında da 2 bin 885 doğum gerçekleşirken, doğurganlık hızı yıllara göre 2011’de 1,69; 2012’de 1,75; 2013’te 1,78; 2014’te 1,86; 2015’te 1,81; 2016’da 1,77 oldu.

Kırşehir’de 2011 yılında yüzde 12,8 olan doğum hızı 2012, 2013 ve 2015 yıllarında 13,0 oranında; 2014 yılında 13,4 olurken, 2016 yılında doğum oranı azaldı ve 12,7’de kaldı.

Çekirdek aile içeren hanelerin % 60,4’ünde en az bir çocuk bulunuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2016 sonuçlarına göre; ülkemizde toplam 22 milyon 206 bin 776 hanehalkı bulunuyor. Bu hanehalklarının % 82,7’sini en az bir çekirdek aile içeren hanehalkları oluştururken, bunların % 60,4’ünde ise en az bir çocuk bulunuyor.

En az bir çocuk bulunan ailelerin oranının en fazla olduğu il Şırnak oldu. Çekirdek aile içeren hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en fazla olduğu il % 89 ile Şırnak oldu.  Şırnak ilini, % 85,4 ile Şanlıurfa, % 84,5 ile Ağrı, % 84,3 ile Van ve % 84,1 ile Batman takip etti.

Çekirdek aile içeren hanehalklarında en az bir çocuk bulunanların oranının en az olduğu il ise % 43,7 ile Sinop oldu. Sinop’u % 45,2 ile Edirne ve Çanakkale, %46,5 ile Kırklareli ve Kastamonu, % 46,7 ile Çankırı ve % 46,8 ile Balıkesir izledi.

Çekirdek aile içeren hanehalklarındaki nüfusun % 31’i çocuk. Türkiye’de en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşayan nüfus 72 milyon 659 bin 405 kişi. Diğer bir ifadeyle nüfusumuzun % 91’i en az bir çekirdek aile içeren hanehalklarında yaşamakta olup bunların % 31’ini ise çocuk nüfus oluşturuyor.

Çekirdek aile içeren hanelerde çocuk nüfus oranı en fazla olan il Şırnak oldu. Çekirdek aile içeren hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranı en fazla olan il % 50,3 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini, % 48,6 ile Şanlıurfa, % 47,1 ile Ağrı, % 46,6 ile Siirt ve % 46,1 ile Muş illeri takip etti.

Çekirdek aile içeren hanehalklarında bulunan çocuk nüfus oranı en az olan il ise % 21,5 ile Edirne oldu. Edirne ilini, % 21,7 ile Kırklareli, % 22,5 ile Çanakkale, % 22,9 ile Tunceli ve % 23,5 ile Balıkesir illeri izledi.

Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 309 bin 771 oldu. Canlı doğan bebek sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre % 1,8 düşerek 1 milyon 309 bin 771 oldu. Canlı doğan bebeklerin % 51,3’ünü erkekler, % 48,7’sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin % 18,3’ü İstanbul, % 5,8’i Ankara, % 4,8’i Şanlıurfa ve % 4,2’si ise İzmir’de doğdu.

Toplam doğurganlık hızı 2,10 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocuk iken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2,10 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2016 yılında 4,33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,69 çocuk ile Ağrı, 3,46 çocuk ile Siirt ve 3,45 çocuk ile Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocuk ile Zonguldak izledi.

En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken 2016 yılında binde 133 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 canlı doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı düştü. Adölesan doğurganlık hızı, 2011 yılında binde 32 iken 2016 yılında binde 24’e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 canlı doğum düştü.

Kaba doğum hızı binde 16,5 oldu. Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 17 iken 2016 yılında binde 16,5 oldu. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin nüfus başına 17 canlı doğum düşerken, 2016 yılında 16,5 canlı doğum düştü.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2016 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 28,3 ile Ağrı, binde 26,6 ile Muş ve binde 26,1 ile Van ve Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Karabük oldu. Bu ili binde 10,1 ile Edirne, binde 10,2 ile Giresun ve Kırklareli izledi.

Geçtiğimiz yıl doğum yapan kadınların % 1,6’sı çoğul doğum gerçekleştirdi. İdari kayıtlardan alınan veriye göre; 2016 yılında doğum yapan kadınların % 1,6’sı çoğul doğum gerçekleştirirken, bu kadınların % 97,5’i ikiz, % 2,4’ü üçüz ve % 0,1’i dördüz ve daha fazla bebek dünyaya getirdi.

Geçtiğimiz yıl doğum yapan kadınların % 37,2’si ilk doğumunu gerçekleştirdi. Türkiye’de 2016 yılındaki doğumların doğum sırası incelendiğinde, bu doğumların % 37,2’sinin ilk, % 31,9’unun ikinci, % 18,3’ünün üçüncü, % 12,6’sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Annenin doğumdaki ortalama yaşı 28,1 oldu. Ülkemizde doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2015 yılında 28 iken 2016 yılında 28,1 oldu. Diğer yandan ilk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı, 2015 yılında 25,2 iken 2016 yılında 25,3 oldu.

En fazla istenen ideal çocuk sayısı % 32 ile iki çocuk oldu. Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde; en fazla istenen ideal çocuk sayısı % 32 ile iki çocuk oldu. Türkiye genelinde bireylerin %31,4’ü şartları uygun olduğunda üç çocuk, % 18’i dört çocuk, % 14,9’u beş ve daha fazla çocuk isterken % 3,4’ü tek çocuk istediğini, % 0,3’ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti.

Bireylerin şartları uygun olduğunda istedikleri ideal çocuk sayısı cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların en fazla istediği ideal çocuk sayısı %33,1 ile iki çocuk iken erkeklerin en fazla istediği ideal çocuk sayısı % 31,6 ile üç çocuk oldu.

İdeal çocuk sayısını üç çocuk olarak belirten evli bireylerin oranı % 31,9 oldu. Aile Yapısı Araştırması, 2016 sonuçlarına göre; bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri medeni duruma göre incelendiğinde; daha önce hiç evlenmemiş bireylerin şartları uygun olduğunda en fazla istedikleri ideal çocuk sayısı % 46,7 ile iki çocuk oldu. Bireylerin şartları uygun olduğunda en fazla istedikleri ideal çocuk sayısı, evli bireylerde % 31,9 ile üç çocuk, boşanmış bireylerde % 44,2 ile iki çocuk ve eşi ölmüş bireylerde % 28,4 ile üç çocuk oldu.

(HABER: GÜLNAZ CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .