Kırşehir’de bilim üretme potansiyeli ve bilimde gelecek hedefleri tartışılacak

Kırşehir’de bilim üretme potansiyeli ve bilimde gelecek hedefleri tartışılacak

06.10.2017

3. Ahilik Sempozyumu’nda 74 bilim adamını ağırlayan Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi’nin öncülüğünde Kasım ayında yine uluslararası bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak…

KIRŞEHİR önemli bir uluslararası etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.
Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi’nde “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğinde düzenlenen “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları” konulu uluslararası bir sempozyumu 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye’de bilim alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca bilinmesini sağlamanın yanı sıra, gençleri bilim ve araştırma alanlarına yöneltmek, toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkenin sürdürülebilir gelişmesine hizmet etmek görev ve sorumlulukları kapsamında bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bireyler yetiştirmek, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve bilimsel farkındalık yaratmak amaçları bulunuyor.
Bilim politikaları dünyadaki bütün ülkelerin refah düzeyini doğrudan etkileyen, ülkelerin sosyal ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim koşullarını ortaya çıkarma noktasında düzenlenecek olan sempozyumda Türkiye’de bilgi üretimi ve bilim politikalarının dünü ve bugünü tartışılarak; Türkiye’nin bilime hangi alanlarda katkı sağladığına dikkat çekilerek, ülkemizin bilim üretme potansiyeli ve bilimde gelecek hedeflerinin neler olması gerektiğine yönelik öneriler ortaya konacak.
Kırşehir’de gerçekleştirilecek “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu” ile bilim, teknoloji ve fikir üretmeden, geleceği inşa etmenin mümkün olmadığı bilinciyle, Türkiye’deki bilim politikalarının belirlenmesine katkı sağlayarak, önemli bir ihtiyaca cevap vermesi öngörülüyor.

Bilim Kavramı ve Tartışmalar konu başlığında;
“Bilim Kavramı, Bilgi – Bilim Farkı, Bilimsel Bilginin Temel Nitelikleri, İnsanlığın Tarihsel Akışında Bilginin, Bilimin ve Bilimsel Bilginin Önemi/Bilimin Evrensel Boyutu, Bilim ve Medeniyet İlişkisi, Bilim Karşıtlığı, Bilimsel Metodoloji/Araştırma Teknikleri, Bilim ve İlim Tartışması, Bilimsel Paradigmalar/Mevcut (Batılı) Bilim Paradigması ve Açmazları/Bilimde Yeni Arayışlar ve Yeni Bir Bilim Paradigmasının İmkanı, Bilim Tarihi (Geçmişte Dünya Çapında Bilim Adamı Yetiştirirken Günümüzde Neden Yetiştiremiyor Oluşumuzun Tartışması)”
Bilgi Üretimi / Bilimsel Araştırmalar ve Problemler konu başlığında;
“Bilginin Kaynakları (Batıda ve Doğuda), Bilimsel Verilerin Kullanımı, Bilimsel Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Bilgi Üretimi / Bilim ve Araştırma Faaliyetleri-Nitelik Bakımından Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel ve Tatbiki Bilimler, Fen ve Sosyal Bilimlerdeki Yöntem Farklılıkları, Bilimsel Araştırma Altyapısı, Bilimsel Araştırmayı Destekleyen Kuruluşlar ve Araştırmaya Ayrılan Bütçeler (ülkeler arasında karşılaştırma), Türkiye’deki Bilim Kurumları ve Bilime Katkıları (Diğer Ülkelerle Mukayeseli Olarak), Bilimsel Araştırma Mevzuatları, Bilimsel Araştırmalar ve Değerlendirme Yöntemleri, Bilim Göçü, İstihdam Politikaları ve Bilim, Akademik Yüksel(t)me Kriterlerinin Bilgi Üretimine Katkısı (Müspet-Menfi yönden), Tercüme ve Bilim, Milli Bir Öğretim Üyesi Nasıl Yetişir/Bilgi Üretimine İlişkin Stratejiler, Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Bilim ve Bilim Politikaları, Atatürk’ün Bilim Anlayışı ve Döneminde Türkiye’nin Bilim Politikaları, Atatürk Sonrası Türkiye’de Bilim ve Bilim Politikaları, Kongre/Sempozyum/Panel/Çalıştay vb. Bilimsel etkinliklerin Bilgi Üretimine Katkısı, Bilim ve Medya, Bilim Haberciliği”

Bilim ve Teknoloji Üretimi konu başlığında;
“Teknolojinin Bilimsel Gelişmelere Katkısı, İnsan Sağlığı ve Teknoloji, Çevre Kirliliği, Dünyanın Yaşanılabilirliğinin Korunması ve Teknoloji, İnsanlığın, İnsanca Yaşayabilmek İçin Daha İnsani Bir Teknoloji Anlayışına ve Daha İnsani Bir Teknolojiye Olan İhtiyacı, Türkiye’nin Geleceği Bakımından Nasıl Bir Bilim Anlayışı, Nasıl Bilim Politikaları ve Nasıl bir Teknoloji?”
Bilim ve Diğer Alanlar İlişkisi konu başlığında;
“Bilim ve Siyaset, Üniversite-Siyaset İlişkisi, Üniversite-Sanayi İlişkisi, Bilim ve Sosyoloji, Sosyal Problemlerin Çözümünde Bilimin Etkisi, Bilim ve Psikoloji, Bilim ve Toplum, Bilim ve Devlet, Bilim-Etik İlişkisi, Teknoloji, Para ve Etik İlişkisi, Bilim ve Felsefe (Tarih-Günümüz-Gelecek), Bilim ve Tarih, Tarih Araştırmaları, Bilim ve Din, Din ve Bilim İlişkisi, Farklı Dinlerde Bilim Anlayışları, İslam Dönemi Bilim ve Araştırma Tarihi, İslam Biliminin Batı Bilimine Etkisi, Geleneksel İslami Bilimler ve Mevcut Bilgi Paradigması, Teoloji, İlahiyat Çalışmalarında Bilim – Düşünce Alanında Karşılaşılan Yöntemsel Sorunlar, İlahiyat Çalışmalarının Bilimsel İdeolojik Düşünsel Niteliği, Geleneksel İslami İlimler (Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh) ile Mevcut Bilim
Paradigması Arasındaki İlişkisi, Bilim ve Eğitim, Bilim Eğitimi ve Bilim İnsanı Yetiştirme, Bilim, Eğitim Programları ve Öğretim Yöntemleri Bilim İlişkisi, Sınav Sistemi (Kademeler Arası Geçiş ve Test Usulü Sınavların Bilimsel Düşünme Becerilerine Katkısı), Sosyal ve Beşeri Alanlarda Terminoloji Problemi, Pedagoji, Nitelik Bakımından Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Çalışmalarda Alanla ilgili Birikimden Yararlanabilme, Türkiye’de Evrensel Ölçekte Bilim Yapılıyor mu? / Türkiye’deki Üniversiteler Bilime Katkı Sağlıyor mu?
Diğer Başlıklar;
* Türkiye’nin Geleceği Bakımından Nasıl Bir Bilim Anlayışı, Nasıl Bilim Politikaları ve Nasıl bir Teknoloji?
* Eğitim, Sağlık, Gıda, Tarım vb. Alanlarda Bilim ve Teknolojiden En İyi Şekilde Nasıl Yararlanılabilir?
* Nükleer Güç, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Silahlar
* Enerji ve Enerji Üretimi
* Engellenemeyen Yaratıcılık Daima Özgür ve Güvenli Ortamlara Kaçar; Takdir
Gördüğü Yerlerde Etkin Olur
* Bilim, Özgürlük, Güven ve Adalet
* Çıkış Yolu: Bilimsel Bilginin Gücüne Sahip Olmak, Değer Üretmek/Özne Olmak
(HABER: GÜLNAZ CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .