Kırşehir’de 5 yıllık plan hazır

Kırşehir’de 5 yıllık plan hazır

12.03.2015

KIRŞEHİR’İN eğitimdeki 5 yıllık stratejik planı hazırlandı. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 2015-2019 stratejik plan çalışmalarına başlanıldığı bildirilirken, bu kapsamda ilk olarak il genelindeki tüm okul ve kurumlara stratejik planlama eğitimi verildi. Eğitimler 5 grup halinde il merkezinde ve ilçelerde yapıldı. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından hazırlanan Ocak 2015 […]

KIRŞEHİR’İN eğitimdeki 5 yıllık stratejik planı hazırlandı.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 2015-2019 stratejik plan çalışmalarına başlanıldığı bildirilirken, bu kapsamda ilk olarak il genelindeki tüm okul ve kurumlara stratejik planlama eğitimi verildi. Eğitimler 5 grup halinde il merkezinde ve ilçelerde yapıldı.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından hazırlanan Ocak 2015 Bülteni’nde eğitimdeki yıllık stratejik planın hazırlandığı bildirildi.
Plan çerçevesinde 1. Grupta 12-14 Mart 2014 tarihlerinde Kaman’da tüm okul ve kurumlardan seçilen 99 idareci ve öğretmenlere; 2. Grupta 19-21 Mart 2014 tarihlerinde il merkezindeki liselerden ve Akçakent, Boztepe ve Akpınar ilçelerinden seçilen 99 idareci ve öğretmene; 3. Grupta 26-28 Mart 2014 tarihlerinde il merkezinden anaokulları, ilkokullar ve ortaokullardan seçilen 70 idareci ve öğretmene; 4. Grupta 2-4 Mart 2014 tarihlerinde Mucur ilçesindeki tüm okul ve kurumlardan 23 idareci ve öğretmene; 5. Grupta 9-11 Mart 2014 tarihlerinde Çiçekdağı ilçesindeki tüm okul ve kurumlardan 23 idareci ve öğretmene hizmetiçi eğitim verildi.

Eğitimlerde İl Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan stratejik plan hazırlama modülü stratejik plan hazırlama ekiplerine tanıtılarak, hazırlayacakları plan için rehberlik yapılırken, okul ve kurumların eğitimleri tamamlandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik planının hazırlanması amacı ile stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan hazırlama ekibi oluşturuldu. ARGE birimi tarafından üst kurula 2015-2019 plan dönemi hakkında bilgilendirme yapılarak, stratejik plan hazırlama ekibi üyeleri olan müdürlüğümüzün birim şeflerine stratejik planlama hazırlama eğitimi de verildi.
Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün durum analiz çalışmalarının tamamlandığı ve Bakanlığın planına göre geleceğe yönelim kısmının tamamlanacağı bildirilirken, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi tarafından hazırlanan Ocak 2015 Bülteni’nde yürütülen yerel projelere ilişkin, şu bilgiler aktarıldı:

mem
“ENGELLİ DOSTU OKUL”
“Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Engelli Dostu Okul’ adlı proje Engelliler Destek Programı (EDES) 2014 programına uygun olarak farkındalık eğitimlerine yönelik projeler kapsamında hazırlanmıştır. Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı bir saha çalışmasında okul ve kurumlarımızın yönetici bazında iyi niyetli olarak engelliler ile ilgili çalışmalar yaptıkları ancak hukuki açıdan bilgi eksikliklerinin olduğu ve engelli psikolojisi konusunda akademik açıdan yetersiz oldukları anlaşılmıştır.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 221 okul 21 kurumda bulunan 450 yöneticiden her kurum ve okul için okul idaresince belirlenen 150 müdür yardımcısına verilecek “engelli psikolojisi ve engelli hakları” eğitimi alarak ‘engelli dostu yönetici’ olacaklardır. Bu yöneticiler okullarda konu ile ilgili personele ve öğrencilere bilgilendirme toplantıları yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan tüm personel ve öğrenciler engelliler konusunda farkındalık oluşturulacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarımız Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde bulunan ilgili komisyon tarafından fiziki açıdan incelenerek ilgili mevzuat uyarınca eksiği bulunmayan okul/kurumlarımız ‘engelli dostu okul’ haline getirilecektir.
Kırşehir Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde engelliler ile ilgili tüm konularda hizmet verecek ve müdürlüğümüze bağlı bir engelli personelin çalıştırılacağı ‘Engelli Hakları Danışma Birimi’ kurulacaktır. Bu kapsamda Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 242 okul ve kurumda bulunan yaklaşık 40 bin öğrenci, 30 bin veli ve 4185 personel engelli psikolojisi ve engelli hakları, hakkında bilgi sahibi olma, engelliler ile ilgili hak savunuculuğu yapma potansiyeline kavuşacaktır.
“Proje kapsamında görünürlüğün artırılması ve toplumsal bilgilendirme ile ilgili engelli psikolojisi ve engelli Hakları kitapçığı hazırlanarak müdürlüğümüz bünyesinde ki tüm okul/kuruma, Kırşehir’de bulunan tüm resmi ve özel kurumlara, 81 il valiliğine, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 81 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde dağıtımı yapılacaktır.
“Ayrıca Müdürlüğümüz Engelliler Destek Programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2, Kaman Belediyesi 1, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 1, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 1 olmak üzere 5 projeye de ortak olarak katkı sunacaktır.
“GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ EĞİTİM, GÜVENLİ YARINLAR”
“Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile uygulamaya konan ‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim, Güvenli Yarınlar’ projesi kapsamında eğitime taraf olan bütün kurumların desteği ile il merkezindeki ve ilçelerdeki velileri, okul idarecilerini, öğretmen ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla eğitim verilmeye başlanmıştır.
“Kırşehir merkezde ve ilçelerde toplam 170 okul müdürü ve rehber öğretmen projenin gereği olarak yapılacak olan eğitimlerle ilgili bilgilendirilmiş, Çocuk polisi mevzuatı ve Çocuk Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri tanıtılmış eğitim kitapçığı ve broşürler dağıtılmıştır. 30 Aralık 2014 tarihlerinde Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi’nde 120 öğrenciye çocuk polisi mevzuatı ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nün iş ve işlemleri tanıtılmış, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü’nün desteği ile madde bağımlılığı, internet bağımlılığı ve cinsel istismar konularında eğitim verilmiştir. 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında il merkezimizde bulunan toplam 7 anaokulunda toplam 910 öğrenciye temel trafik kuralları konusunda, 61 yönetici ve öğretmene Çocuk Şube Müdürlüğü mevzuatı, bireysel güvenlik kuralları ve çocuk istismarı konularında eğitim verilmiş, 17-18 Ocak 2015 tarihinde Defne Kılıçözlü Anaokulu velilerine yönelik 51 velimize Polis evinde Çocuk Şube Müdürlüğü mevzuatı, bireysel güvenlik kuralları ve çocuk istismarı konularında eğitim verilmiştir.
KOK: “KURUM OKUL KARDEŞLİĞİ” PROJESİ
“Şehrimizde bulunan tüm okullar birbirleri ile ve kuruluş amaçları dikkate alınarak da uygun kurumlar ile eşleştirilmiş ve bir protokol çerçevesinde sosyal imkânların paylaşılması sağlanmıştır. Bu proje ile kurumların, okulları tanımaları, okulların ise kurumların çeşitli imkânlarından yararlanmaları hedeflenmiştir. Kurumların okullarımıza sıcak ilgisi nedeniyle proje başarıyla uygulanmaktadır.
“YARIN SİZDEYİZ” PROJESİ
“Bu eğitim-öğretimle ilgili yoğun süreçte eğitim-öğretimin paydaşlarından olan aile ve okulun sürekli bir iletişim halinde olması ve birbirlerini denetleyerek var olan ya da olması muhtemel sorunlara çözüm bulması gerekmektedir. İş ve okul hayatının yoğun mesaisi nedeni ile bazen kopma noktasına gelen bu iletişimi ‘Yarın Sizdeyiz’ projesi ile bir program dâhilinde yeniden inşa etmek istiyoruz.
“Yarın Sizdeyiz’ projesi ile aile ile okul arasındaki köprüyü sağlamlaştırarak oluşturulacak yeni yol ile aileler ve sosyal yaşantılar konusunda elde etmekte zorlandığımız bazı bilgileri birinci elden temin etmek istiyoruz. Ayrıca sistemin ayaklarından olan ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz de projenin bir parçası olacaktır ve belirlenecek bir program dahilinde il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz de okulları ve aileleri ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunacaklardır.
“KIRŞEHİR EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM VE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU” PROJESİ
“Yapılacak bir organizasyonla eğitimin taraflarına söz hakkı verilmesi planlanmaktadır. Genel olarak, akademik camia, yerel yönetimler, diğer devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitimde yer alan özel sektör temsilcileri, eğitim çalışanları, eğitim çalışanları sendikaları, veliler, öğrenciler, okul aile birlikleri ve öğretmenler Kırşehir’de eğitimin kalitesinin artırılması ile ilgili fikirlerini dile getireceklerdir. Bu sempozyum ile eğitim öğretim ile ilgili bir çok engeli aşmış Türkiye için örnek il olan ‘Eğitimde Marka Kent Kırşehir’ için yapılabilecek katkıların sunulduğu bir bilgi şöleni yapılırken Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planının en geniş tabanda değerlendirmesi yapılacaktır.
“AHİ BABA AHİLİĞİ ÖĞRETİYOR” PROJESİ
“Ahilik ve Esnaf Kültürünü Araştırma Merkezi ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Kırşehir’de ahiliğin ve ahilik değerlerinin tanıtılması ve geliştirilmesini hedefleyen “Ahi Baba Ahiliği Öğretiyor” isimli proje İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Birlikte yapılan faaliyetlerle Ahiliğin tüm halkımız tarafından özümsenmesi amaçlanmaktadır.
AVRUPA BİRLİĞİ ULUSAL AJANS PROJELERİ
“Eylül 2004 yılında çalışmalarına başladı. Haziran 2014 dönemine kadar toplam 300 projenin kabul edilerek, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında aktif olarak görev almıştır. 1525 öğretmen ve öğrenci yurtdışında eğitim faaliyetlerine katılmıştır.
2004-2014 yılları arası toplam 3.207.782 Euro bütçe sağlamıştır.
“T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim Programları ve gençlik Programları Başkanlığı (Euro Desk) tarafından yayınlanan Raporda 2003-2010 yılları arasında Kabul edilen projelere bakıldığında İlimiz Türkiye’de 12., İç Anadolu’da Ankara’dan sonra 2. olmuştur.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Bilgi Ağı diye geçen sistemin Türkiye’deki ilk 17 temsilcisinden birisidir.
2004 yılından bu yana 289 proje ARGE birimi tarafından yazılmış ya da yürütülmüştür. Bu projelerin 64 tanesi birimimiz tarafından doğrudan yürütülmüştür.
2013’TE REKOR
“2013 yılı ilk 8 aylık dönemde, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Türk Ulusal Ajansı tarafından toplam 18 projesi kabul edilmiştir. 2013-2015 dönemini kapsayacak 2 yıllık çalışma kapsamında ilimize 432 öğretmen ve öğrenci gelecektir. Yine ilimizden 543 öğretmen ve öğrenci Avrupa’da çeşitli ülkelere giderek çalışma ziyaretleri yapacaktır.
“Toplam bütçesi 968,543 Euro olan projelerde Ülkemizin Avrupa Birliği Üyeliği sürecinde okullarda öğrenciler tarafından uygulamaya konulan ve öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve okul yönetimine katkı sağlayan, üye ülkeler arasında kültürel ve sosyal yakınlaşmayı teşvik edecek ve bu uygulamaların eğitim çevreleri tarafından paylaşılmasını sağlayacaktır.
“Kaman Kız Teknik ve Meslek Lisesi – 87,407 Euro; Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi – 49,532 Euro; Kaman Mesleki Eğitim Merkezi – 60,792 Euro; Kaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi – 66,318 Euro; Kırşehir D.M.M. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi – 80,060 Euro; Kırşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi – 166,440 Euro olmak üzere toplam 303 öğretmen ve öğrenci hareketliliği sağlanacaktır.”

BU ARADA Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE bölümü Valilik makamından alınan 03.11.2004 tarih ve 15063 sayılı onayları ile kurulmuştur.
Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ilk kurulan ARGE Bölümü olmuştur. Bakanlığımızın 2008 yılında çıkardığı genelge ile tüm illerde hatta ilçelerde kurulmaya başlanmıştır.
Bölümümüz, Bakanlığımızın 26.09.2008 tarih ve 4942 nolu (2008/68) genelgesi doğrultusunda düzenlenmiş ve şu an itibari ile Şube Müdürü Hayrettin Şahin yönetiminde 5 öğretmen 4 genel idare hizmetler sınıfında olmak üzere toplam 9 personelden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra TEFBİS ile ilgili 1, Bu benim Eserim ve TÜBİTAK ile ilgili 1 olmak üzere 2 öğretmen de haftanın 2 günü görevlendirme ile çalışmaktadır.
Başlangıçta sadece eğitim-öğretim alanında araştırma yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak ve AB projeleri amacıyla kurulan bölümümüz zamanla çalışma alanını genişletmiştir.
Birimimizde TEFBİS, Okul Aile Birliği, Bu Benim Eserim, TUBİTAK, TKY, stratejik planlama, istatistik, yerel, ulusal ve uluslararası proje faaliyetleri yer almaktadır.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .