Kırşehir Ticaret Borsası’ndan çözüm önerileri

Kırşehir Ticaret Borsası’ndan çözüm önerileri

03.04.2015

Kırşehir Ticaret Borsası’ndan çözüm önerileri Kırşehir’in beş temel sorununun çözümlenebilmesi için Kırşehir Ticaret Borsası tarafından ortaya fikirler atıldı

Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir’in yaşanabilir bir şehir olmasının önündeki beş engeli sıraladı.

Ulaşım – lojistik, organize sanayi bölgeleri – enerji, tarımsal üretim, sulu tarım ve turizm başlıkları altında sorun ve çözüm önerisi olarak bir değerlendirme yaptı.
Kırşehir Ticaret Borsası resmi sitesinde yayınlanan ilimizin beş temel sorunu başlıklı bildiride bu konularda neler yapılabileceği hakkında görüşler şöyle sıralandı:
ULAŞIM – LOJİSTİK
Sorun:1
Kırşehir’in herhangi bir demiryolu ulaşım ağında yer almaması nedeniyle, özellikle taşımacılık ve bununla ilişkili hammadde girdilerinin yüksekliği ildeki firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Bu durum, il dışına satış yapan firmaların maliyetlerini de doğrudan etkilemektedir.
Çözüm Önerisi:1
Kırşehir’e, Organize Sanayi Bölgesi’nin de içinden geçecek şekilde demiryolu bağlantısının kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede alternatif çözüm yollarından biri, yapılması planlanan hızlı tren hattının Antalya-Kapadokya ayağının inşasının hızlandırılması, hattın Kırşehir’i de içine alacak şekilde Kayseri’ye kadar uzatılmasının sağlanmasıdır. Diğer bir alternatif ise, Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek hızlı tren hattının yapımının öne alınarak, Kırşehir’in bu rotaya dâhil edilmesidir.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ – ENERJİ
Sorun:2
Kırşehir’de OSB’ler etkin değildir. 1999’dan bu yana kurulması için çaba gösterilen Kaman OSB’de henüz ilerleme kaydedilememiştir. Kırşehir OSB’deki bir diğer sorun, elektrik dağıtım şirketi MEDAŞ’ın yeterli altyapı çalışması yapmaması ve enerji akım düzensizliklerinin görülmesidir.
Çözüm Önerisi:2
Organize sanayi bölgelerine ilişkin teşviklerin artırılarak, özellikle bu bölgelerdeki atıl parsellerin üretime geçirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Kaman OSB’ne yönelik çalışmaların hızlandırılması ve bölgenin hızlı bir biçimde faaliyete geçirilmesi de oldukça önemlidir. Kırşehir OSB’nde MEDAŞ’a yatırım yapma şartı konulmalı ve ilgili kamu kurumlarının bu yatırımları düzenli olarak denetlemesi sağlanmalıdır.
TARIM
Sorun:3
Kırşehir İli, tarımsal üretim boyutunda önemli benzerlikler gösterdiği Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gibi çevre illerin dâhil edilip, kendisinin edilmediği IPARD Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri Programı’na dâhil edilmelidir.
Çözüm Önerisi:3
IPARD desteklerine ilişkin iller bazındaki değerlendirme ve seçim ölçütleri yeniden gözden geçirilmeli ve aynı bölgede olup da IPARD kapsamına alınmayan illerin bu çerçevede yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Kırşehir, tarımsal açıdan benzer karakteristiklere sahip komşu illerin dâhil edildiği IPARD desteklerine 2015 yılında kavuşmalıdır.
TARIM
Sorun:4
Sulu tarım alanlarının artırılarak Kırşehir İli’ne önemli miktarda katma değer yaratılması noktasında, Yamula Barajı Projesi (Kalaba Seyfe Pompaj Sulaması)’nin ivedilikle faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi:4
Kırşehir, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat illerinde, Kızılırmak nehrinin kuzey-kuzeybatı kısmında tarım alanları bulunmaktadır. Bunları mevcut su kaynakları ile sulamak mümkün değildir. Yöredeki en önemli su kaynağı Kızılırmak nehridir. Kızılırmak nehrinin sularının belirtilen alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu alanın sulanması Yamula Barajı Projesi ile sağlanacaktır. Kırşehir’de Mucur ve Boztepe İlçeleri, Malya Devlet Üretme Çiftliği ve çevre bölgeler bu proje ile sulu tarıma açılacaktır.
TURİZM
Sorun:5
Kırşehir’deki 7 adet jeotermal alanın turizm başta olmak üzere ısıtma (sera, bina vb.), endüstriyel üretim (yiyecek kurutulması, kerestecilik, dericilik vb.) ve kimyasal madde üretimi (lityum, ağır su vb.) çerçevesinde kullanımına yönelik teşviklerin artırılması.
Çözüm Önerisi:5
Jeotermal yatırımlara (özellikle de turizm alanında) yönelik teşviklerin artırılması gerekmekte olup, bu bağlamda yatırım yapacaklara düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânları sağlanmalıdır. Ayrıca, jeotermal arazi tahsis sistemi yatırımcıların çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden ele alınmalı ve gerekli kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .