KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAM.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/16 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAM.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/16 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

03.09.2019

KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAM.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/16 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Kırşehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu (ya da Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürü odasında) 11/11/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde […]

KIRŞEHİR
(SULH HUKUK MAM.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Kırşehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu (ya da Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri müdürü odasında) 11/11/2019 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır. Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50’sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 16/12/2019 tarihinde 2.satışı yapılacaktır. Bu satışta muhammen bedelin % 50’sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.
Taşınmazın Yeri: Cinsi:                              Ada-Parsel :              Miktarı:             Mu.Bedeli:            Satış Saati:
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       136-24                 26.751,00 M2       80.253,00 TL   10:00-10:05
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       136-48                14.003,00 M2     42.009,00 TL    10:05-10:10
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       114-40                 36.275,00 M2    90.687,50 TL     10:10-10:15
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       128-5                   8.918,00 M2       26.754,00 TL    10:15-10:20
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       105-263               413,00 M2        826,00 TL           10:20-10:25
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       134-6                 21.425,00 M2     64.275,00 TL      10:25-10:30
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA      136-16                5.004,00 M2      15.012,00 TL        10:30-10:35
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü EV-AVLU   268-1                 1.981,00 M2     19.810,00 TL         10:35-10:40
Kırşehir,Merkez, Dedeli Köyü TARLA       106-12              18.547,00 M2     37.094,00 TL       10:40-10:45

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini T.C. Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan TR340001500158007300598018 no’lu hesaba en geç ihale saatine kadar yatırıp makbuzunu memurluğumuza vermeleri (eldeıı verilecek %20 pey akçesi kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/08/2019 (BASIN NO:208)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .