Kırşehir girişimci olamadı

Kırşehir girişimci olamadı

28.01.2015

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK HARİTASI YENİDEN ÇİZİLDİ…
TR71 Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir’in girişimcilik oranı Kırıkkale, Aksaray, Niğde ve Nevşehir illeri ile birlikte yüzde 8,47 oldu…

 
KIRŞEHİR’DE girişimcilik oranı yüzde 8,47 oldu.
1997 yılından bu yana her yıl tekrarlanan ve dünyada girişimcilikle ilgili en önemli araştırma projesi olan Küresel Girişimcilik Endeksi Araştırması (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) Türkiye 2013 sonuçları açıklandı.
Kırşehir ile birlikte Kırıkkale, Aksaray, Niğde ve Nevşehir illerinin bulunduğu TR71 Orta Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik oranı yüzde 8,47 olarak gerçekleşti.
Araştırma Sonuçları, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz ve Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Karadeniz tarafından açıklandı.
KOSGEB’in öncülüğünde Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve TEB’in (Türkiye Ekonomi Bankası) katkısıyla yürütülen araştırma sonucunda belirlenen girişimcilik endeksi ülkemizde girişimciliğin artık gençler tarafından alternatif bir kariyer planı olarak görüldüğünü, her 100 kişiden 32’sinin ise önümüzdeki üç yıl içerisinde girişimcilik faaliyetinde bulunma hedefi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu kişilerin sadece 10’u iş fikirlerini hayata geçirmek için harekete geçiyor. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 18-64 yaş arası yetişkin nüfusta son 12 ay içinde yeni bir girişimcilik faaliyetine başlamış veya başlamayı planlayan kişilerin oranını gösteren girişimcilik endeksi, %10.
Kırşehir ile birlikte Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir’in yer aldığı Orta Anadolu Bölgesi’nde cinsiyete göre girişimcilik oranı erkeklerde yüzde 72,70 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 27,30’da kaldı. Potansiyel girişimci oranı ise yüzde 29 oldu.
Söz konusu bölgede fırsat sonucu iş kurmuş girişimcilerin oranı yüzde 71,34 ile yüzde 81,42 arasında değişirken, her 100 kişiden 29’u girişimci olmayı düşünüyor. Kırşehir’in de içinde yer aldığı TR71 Orta Anadolu Bölgesi’nde ihtiyaçtan dolayı girişimci olanların oranı yüzde 27,6.
GEM kapsamında 2013 yıllında 71 ülkede 230,513 kişi ile anket yapılarak, girişimciliğin durumu ve girişimcilik potansiyelini ortaya koyan ülke haritaları oluşturuldu. Araştırmaya katılan ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık % 75’ini ve dünya GSYH’sinin yaklaşık %90’ını kapsıyor. Türkiye, 2006 yılından beri GEM projesine katılıyor.

2013 Türkiye GEM araştırması ile İlk defa bölgesel bazda girişimcilik endeksi yani Türkiye’nin girişimcilik karnesi çıkarılmıştır. 33.287 kişiyle anket yapılarak GEM projesine katılan ülkeler arasında en fazla anket yapan ve NUTS-2 (26 bölge) düzeyinde araştırma yapan tek ülke Türkiye oldu.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, başta istihdam olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati işlevler yerine getiren girişimciliğin desteklenmesinin büyük bir önem taşıdığını belirterek; “Girişimciliğin geliştirilmesi konusunda KOSGEB olarak, 1990 yılından bu yana girişimcilik potansiyelimizin ortaya çıkartılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve başarılı işletmelerin kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. KOSGEB’in ülkemizdeki girişimciliği geliştirme faaliyetlerinin öncüsü olarak küresel girişimcilik endeksi çalışmalarında etkin rol almasının uygun olduğuna karar verilmiş ve 2011 yılından itibaren bu çalışmalar KOSGEB liderliğinde yürütülmüştür. Ülkemizde ilk defa 2013 yılında KOSGEB’in girişimiyle bu çalışmanın bölgesel düzeyde oluşturulabilmesi için GEM Konsorsiyumu ile görüşmeler yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. Bu mutabakat çerçevesinde KOSGEB’in önderliğinde, Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve TEB’in katkılarıyla 2013 Türkiye araştırması başlatılmış ve böylece ilk defa bölgesel sonuçlar ve eğilimler bu çalışma ile ortaya çıkarılmıştır” açıklamalarında bulundu.

Kaplan, Ülkemizde girişimciliğe yönelik iyimserliğin giderek arttığını, bu artışın Türkiye’nin güçlü bir noktasını oluşturduğuna ve bu konuda KOSGEB’in başlattığı girişimcilik seferberliğinin büyük bir etkisi olduğuna vurgu yaparak, “KOSGEB olarak, Sn. Bakanımız Fikri Işık’ın bizlere çizdiği vizyon çerçevesinde, girişimcilik ekosisteminin gelişiminde kritik role sahip olduğumuza, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesinde önemli mesafeler kat ettiğimize inanıyorum. Ülkemizde girişimciyi ve girişimciliği benimsemiş bir kültürün geliştirilmesi hedefinde küresel girişimcilik endeksi çalışmalarına sürekli katılım sağlamaktayız. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için sektöre referans olacak böyle bir araştırmanın gelenekselleşecek şekilde KOSGEB’in liderliğinde TEB ile işbirliği halinde devam etmesinin Türkiye ekonomisine katkı sağlamak açısından çok önemli olduğunu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.

 

KOSGEB Müdür copy

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye sonuçlarına göre girişimcilik, gençlerin kariyer planları arasına girmeye başladı.

Endeks sonuçları, Türkiye’de fırsatları değerlendirmek amacıyla girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesinin, özellikle 2011 yılından bu yana artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, genç girişimcilerin sayısının da yükseldiği görülüyor.
Eğitimli kişilerin girişimcilik faaliyetine katılma oranında da artış olduğu görülüyor. Üniversite mezunu girişimci oranının 2006 yılında % 15,30 iken, 2013’te % 44’e yükselmesi, gençlerin artık girişimciliğe daha fazla ilgi gösterdiğini ve alternatif bir kariyer olarak görmeye başladığını gösteriyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe, fırsata sayalı girişimcilik faaliyetinin arttığı, ihtiyaçtan dolayı girişimcilik faaliyetinin azaldığı görülüyor.
Kadın girişimcilerin potansiyeli artıyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki girişimcilerin çoğu erkek. 2013 yılında erkek/kadın oranı 2.13:1 olup, 2012 yılı 2.55:1 ile karşılaştığımızda erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunan erkek/kadın oranında bir düşme olduğunu görüyoruz. Kadın girişimci oranında artış var.
BAŞARILI GİRİŞİMCİLİK SAYGINLIK SEMBOLÜ
Türkiye’de yetişkin nüfusun % 73,95’i başarılı girişimcilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduklarını belirtiyor. Gelişmekte olan ekonomilerin ortalamasının, yani % 72,73’ün üzerinde olan bu oran, insanlarımızı girişimciliğe yönlendirmek için önemli bir motivasyon aracı olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte, Türkiye’de potansiyel girişimcilerin oranı yaklaşık % 32, yani her 100 kişiden 32’si önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunma niyetinde. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde % 29,09, gelişmiş ülkelerde ise % 14,27 olup Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Türkiye gelişmekte olan 30 ekonomi arasında 8. sırada yer alıyor. Uluslararası karşılaştırmaya göre Türkiye’de girişimci potansiyeli oldukça yüksek.

BAŞARISIZLIK KORKUSU

Türkiye insanının sadece % 33,20’i yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusunun kendilerini engellediklerini ifade ediyor. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizdeki insanların iş kurma cesareti yüksek düzeyde.
Önceki yıllara göre artan örneklem sayısı sayesinde bölgeler detayında girişim faaliyetleri incelenmiş ve Türkiye genelinde farklı bölgelerde girişimcilik faaliyetlerini karşılaştırma imkânı sağlanmıştır. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri (İBBS)-2 sınıflandırmasında yer alan 26 bölgenin GEM 2013 araştırması ile belirlenen girişimcilik endeksleri aşağıdaki tabloda (Tablo 1) görülmektedir.
Bu sınıflandırma temelinde yapılan analize göre, TR32 Aydın alt bölgesi (% 13,33), ve TR51 Ankara alt bölgesi (% 13,24) girişimcilik endeksi en yüksek bölgelerimizdir. Bu bölgeleri, TR41 Bursa (% 12, 48), TRA2 Ağrı (% 11,93), TRC2 Şanlıurfa (%11,66), TRC3 Mardin (% 11,43) ve TR72 Kayseri (% 11,42) alt bölgeleri takip etmektedir. Girişimciliğin en düşük olduğu bölgeler ise TR21 Tekirdağ alt bölgesi (% 7,91), TR81 Zonguldak alt bölgesi (% 7,79) ve TR90 Trabzon (% 7,72) alt bölgesidir. Yani Karadeniz ve Batı Marmara Bölgeleri girişimcilik endeksimizin en düşük olduğu bölgelerdir.

Potansiyel Girişimciler oranının (önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerin, 18-64 yaşarasındaki yetişkin nüfus oranı) yüksek olduğu bölgeler, TRB2 Van alt bölgesi (% 43,61), TRC3 Mardin alt bölgesi (% 40,54), TRC2 Şanlıurfa alt bölgesi (% 39,70) ve TRA2 Ağrı Alt Bölgesi’dir (% 38,48). Bu bölgeleri, TR51 Ankara alt bölgesi (% 35,82), TRC1 Gaziantep alt bölgesi (% 33,31), TR10 İstanbul Alt Bölgesi (% 32,23), TR32 Aydın Alt Bölgesi (% 32,17) takip etmektedir. Bu sonuçlara göre Ortadoğu ve Güneydoğu Bölgeleri girişimcilik faaliyetlerine eğilimli olan kişilerin en fazla olduğu bölgelerdir. Buna Karşılık, TR83 Samsun alt bölgesi (%27,53), TR90 Trabzon alt bölgesi (% 25,65), TR82 Kastamonu alt bölgesi (% 24,51), TR21Tekirdağ alt bölgesi (% 23,69) ve TR22 Balıkesir alt bölgesi (% 23,57) potansiyel girişimcilerin en az olduğu bölgelerdir. Yani, Batı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayan kişiler önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerin oranının en az olduğu bölgelerdir.
Türkiye’de 2013 yılında fırsatları değerlendirmek amacıyla girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi 67 iken, ihtiyaçtan dolayı erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunanlar % 30’dur. 26 Bölgeye göre değerlendirdiğimizde, özellikle İstanbul fırsata dayalı girişimcilerin en yoğun olduğu bölge olup, Türkiye ortalaması olan % 67’yi, % 81 oranı ile geçerek fark yaratmıştır.
Bunun yanı sıra, eğitim düzeyi artıkça, fırsata dayalı girişimcilik faaliyetinin artığı, ihtiyaçtan dolayı girişimcilik faaliyetinin azaldığını görüyoruz.
Erkek girişimci oranının en yüksek olduğu bölgeler, TR82 Kastamonu (% 88) alt bölgesi ve TRB2 Van (% 82) alt bölgesidir. Buna karşılık kadın girişimci oranının en yüksek olduğu bölgeler, TR32 Aydın (% 41) ve TR33 Manisa (% 40) alt bölgeleridir.
Araştırma sonuçları İBBS-1 sınıflandırmasında yer alan 12 bölge (İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) temelinde incelendiğinde, girişimcilik endeksinin en yüksek olduğu bölge Batı Anadolu Bölgesidir (% 13). Batı Anadolu’yu %11.30 oranıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi izlemektedir. Akdeniz Bölgesi’nde bu oran, % 10.94 olarak gerçekleşmiştir. Doğu Marmara’da % 10.76, Kuzeydoğu Anadolu’da % 10.40, Ege’de % 10.37, Kırşehir’in içinde bulunduğu Orta Anadolu’da % 10.32, Ortadoğu Anadolu’da % 9.98, İstanbul’da % 8.22 ve Batı Marmara’da % 8.00’tir. Girişimcilik endeksinin en az olduğu bölgeler ise Doğu Karadeniz (% 7.61) ve Batı Karadeniz’dir (% 7.23).
Bu bölgeleri, Türkiye’nin erken dönem girişimcilik endeksi (% 9.95) ile karşılaştırdığımızda, Batı Anadolu Bölgesi, Türkiye ortalamasından yüksek, buna karşılık Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri, Türkiye ortalamasından düşüktür. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve İstanbul bölgelerinin girişimcilik endeksi, istatistiksel açıdan Türkiye’nin girişimcilik endeksi ile benzeşiyor diyebiliriz.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .