KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

14.08.2019

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN 1-Kırşehir İli merkez Kayabaşı ve Kuşdilli Mahallelerinde yapılmakta olan Bağbaşı Kentsel Dönüşüm alanındaki Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait 1.Etap 3.Bölge konutlarından 9 adet konutun satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 2- İhale 21/08/2019 Çarşamba günü saat 11:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş […]

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1-Kırşehir İli merkez Kayabaşı ve Kuşdilli Mahallelerinde yapılmakta olan Bağbaşı Kentsel Dönüşüm alanındaki Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait 1.Etap 3.Bölge konutlarından 9 adet konutun satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2- İhale 21/08/2019 Çarşamba günü saat 11:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3- Her bir konut muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
4- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi konuta yada konutların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
h) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
5-Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a)Tedavüldeki Türk parası,
b)Banka Teminat mektubu,
c)Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller
6- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 21.08.2019 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Satışa sunulan konutların etap numaraları, konut tipleri, blok numaraları, kat ve bağımsız bölüm numaraları ile muhammen bedellerini gösteren liste ve İhale Şartnamesi hakkında geniş bilgi Kırşehir Belediyesi WEB sitesinde, İlan panolarında ve Mesai saatleri saatleri içerisinde Kuşdilli Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilecektir.
İLAN OLUNUR 01.08.2019
(Basın No. 175) (5-15)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .