Kırşehir Ansiklopedisi yazım çalışmaları

Kırşehir Ansiklopedisi yazım çalışmaları

12.06.2018

Bugün sizlere ilimiz için çok önemli kaynak olacak “Kırşehir Ansiklopedisi” yazım çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. İlk önce 2016 yılında hazırlanmış örnek fasikülün sunuş kısmı ile başlayalım. Yönetim organları İdare Heyeti Prof. Dr. İlhan KILIÇÖZLÜ (Başkan), Prof. Dr. Hüsnü ÖZEK, Aynur SAYLAM, Prof. Dr. İlhan ŞAHİN, DR. Öğretim üyesi Erol ÜLGEN ve Dursun YASTIMAN Editörler Doç. […]

Bugün sizlere ilimiz için çok önemli kaynak olacak “Kırşehir Ansiklopedisi” yazım çalışmaları hakkında bilgi vereceğim. İlk önce 2016 yılında hazırlanmış örnek fasikülün sunuş kısmı ile başlayalım.
Yönetim organları
İdare Heyeti
Prof. Dr. İlhan KILIÇÖZLÜ (Başkan), Prof. Dr. Hüsnü ÖZEK, Aynur SAYLAM, Prof. Dr. İlhan ŞAHİN, DR. Öğretim üyesi Erol ÜLGEN ve Dursun YASTIMAN
Editörler
Doç. Dr. Muhammed Bilal ÇELİK, Prof. Dr. İlhan ŞAHİN, Dr. Öğretim Üyesi Erol ÜLGEN
Danışma Kurulu
Şevket GÜNER, Mustafa KARAGÜLLÜ, İ. Canpolat KIMÇAK, Mehmet MERMER ve Selahattin SAYGI
Ansiklopedinin sunuşu şöyle başlıyor:
Tarihi süreç içinde çeşitli halk ve uluslara ait kültür ve uygarlık değerleriyle ilgili bilgiye ulaşılan kaynakların başında telif kaleme alınan ilmi ansiklopedilerin geldiği bir gerçektir. Çeşitli halk ve uluslarla ilgili başta dil, tarih ve edebiyat konuları olmak üzere kültür ve uygarlık değerlerinin tamamını içine alacak şekilde telif edilen bu ansiklopedinin hem metot hem de kapsam itibariyle özellikle 18. Yüzyıl ortalarından günümüze kadar ki süreç içinde giderek bir gelişme gösterdiği dikkati çekmektedir. Bu bağlamda uluslar arası düzeyde yayınlanan Encyclopaedia Britanica, Encyclopaedia of Islam, Encyclopaedia of the Ottaman Empire, İslam Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi gibi Ansiklopedileri zikretmek mümkündür. Bu konuda son zamanlarda yapılan çalışmalar ve yayınlar, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kayseri Ansiklopedisi, Konya ansiklopedisi gibi bir şehri veya bir yöreyi içine almakta ve böylece o şehrin veya yörenin tarihi, kültürü ve uygarlık değerlerinin bir bütün halinde yerellikten evrenselliğe çıkması konusunda önemli bir adım bir adım atılmış bulunmaktadır.
Belirtilen hususlar çerçevesinde Ahi Evran-ı Veli, Aşık Paşa, Hacı Bektaşı Veli Şeyh Süleyman Türkmani, Caca Bey, Ahmet Gülşehri, Kaya Şeyh ve Muhtereme Hatun gibi sadece Kırşehir’e değil, Türk ve İslam dünyasına mal olmuş ulu insanları bünyesinde barındıran ve bu bağlamda zengin tarih ve uygarlık değerleri ile Anadolu’da Türkçenin gelişmesinde önemli rol oynayan ve Ahilik teşkilatının manevi merkezi olan Kırşehir ve yöresi ile ilgili ansiklopedinin yayımlanması büyük bir önem taşımaktadır. Böylesine önemli ve ulvi bir görevi yerine getirmek üzere Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü’nün başkanlığında Kırşehir Ansiklopedisini hazırlamak için çekirdek bir bilim heyeti oluşturulmuş ve bu heyet hemen çalışmaya başlamıştır.
Heyetin bu çalışmalarının, Kırşehir Ansiklopedisi ile ilgili yapılan ilk çalışma olmadığını belirtmek gerekir. Kırşehir tarihi ile ilgili ilk öncü çalışmaları yapan merhum Cevat Hakkı Tarım, bu konuda o dönemin zor şartları içinde Kırşehir Tarih ve Coğrafya Lügatı (Kırşehir 1940) adlı bir kitapçık hazırlamış ve yayınlamıştır. 1960 yılında ise ancak bir fasikül olarak Kırşehir Ansiklopedisi: Tarih, Coğrafya Etnografya ve Biyografya Sözlüğü (Ankara 1960) adlı çalışmasını çıkarabilmiştir. Tarımın bu yol gösterici çalışmalarından sonra Kırşehir Ansiklopedisi ile ilgili çalışmalara başlayan heyetimiz, öncelikle Kırşehir ile ilgili A’dan Z’ye kadar tarihi süreç içinde oluşan bütün kültürel ve uygarlık değerlerinin ansiklopedide yer almasına, ansiklopedinin telif bir ansiklopedi olmasına, yazılacak maddelerin bilimsel yazılmasına, her maddenin mutlaka ilgili uzmana yazdırılmasına ve maddenin sonunda bir kaynakçanın gösterilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonucunda Kırşehir ile ilgili 3000’nin üzerinde madde tespit edilmiştir. Çalışmalar ve maddelerin yazımı aşamasında ilgili yazarların teklifleri sonucunda bu maddelerin sayısının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Heyetimiz, her biri beş yüz sayfa olmak üzere beş cilt olarak tasarlanan ansiklopedide yer alacak maddelerin yazımı ve yazımında takip edilecek usuller bakımından örnek bir fasikül çıkartılmasına karar verilmiştir. Maddelerin yazımında takip edilecek usul, örnek fasiküldeki maddeler esas alınarak yapılacaktır. Bu bağlamda maddeler yayın ve redaksiyon için sorumlarına intikal ettikten sonra gözden geçirilecek, gerekli düzelmeler ve ilaveler yapılacak. Gerektiğinde madde tekrar gözden geçirilmesi ve hatta yeniden yazılması için yazarına gönderilecektir.
Kırşehir’in evrensel düzeyde daha da tanıtılmasında, uygarlık değerlerinin yerelden evrenselliğe çıkmasında ve tarih içinde hak ettiği yeri almasında önemli bir rol oynayacak olan Kırşehir Ansiklopedisi’nin hayırlara vesile olmasını dileriz.
Şimdi de Kırşehir örnek ansiklopedisinde adı geçen ve şimdi aramızda olmayan tarihi şahsiyetler ve tarihi eserlerden bir kaçına yer vererek yazımızı sonlandıralım. Aramızdan 11 Temmuz 2009 yılında ayrılan Kalp-damar cerrahisi uzmanı Kaman 1951 doğumlu Prof. Dr. Ahat ERKAN ( Bu şahsiyeti kaleme alan Hüsnü ÖZEK), Kırşehir il merkezinde 14. Yüzyılda kurulmuş Ahi Evran Zaviyesi (Kaleme alan Aygün ÜLGEN), Anadolu Selçukları devrinde Kırşehir Emiri Caca Bey (Kaleme alan Prof. Dr. İlhan ŞAHİN), Mutasavvıf, Şair Elvan ÇELEBİ ( Kaleme alan Prof. Dr. Fatih KÖKSAL),Garip Bülbül Neşet ERTAŞ (Öğretim Üyesi Dr. Erol ÜLGEN), Kesikköprü Kervansarayı (Kaleme alan Doç. Dr. Muhammet Bilal Çelik), Kırşehir’in ilk resmi gazetesi KIRŞEHİR VİLAYET GAZETESİ (Kaleme alan duayen gazeteci Dursun YASTIMAN),Fikir, bilim ve devlet adamı Cevat Hakkı TARIM (Kaleme alan İsmail TOKALAK), Avukat, yazar ve şair Celal TEKİNER (Kaleme alan Kırşehir Çiğdem Gazetesi kurucusu Şevket GÜNER)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .