KAYSERİ DSİ XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAYSERİ DSİ XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

14.05.2015

KAYSERİ DSİ XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Taşınmaz Mal Satış İlanı) 1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyeti 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği Hükümlerine göre satılacaktır. 2- İhale “ Açık Teklif Usulü “ ile Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünde ( Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü […]

KAYSERİ DSİ XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Taşınmaz Mal Satış İlanı)
1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyeti 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği Hükümlerine göre satılacaktır.
2- İhale “ Açık Teklif Usulü “ ile Kayseri 12. Bölge Müdürlüğünde ( Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ) aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3- Taşınmaz malların “ Satış Şartnamesi “ Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
4- ihaleye iştirak edecek şirketler; şirketin sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu gösterir Noterden onaylı vekaletname, şirketin İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair Resmi Makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge( ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ise başvuruda bulunması gerekmektedir.
5- ihaleye girebilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlara haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü veznesine yatırması gerekmektedir.
6- İsteklilerin ihale gün ve saatinde Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmekte olup, gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU
İLİ İLÇESİ KÖYÜ PARSEL
NO YÜZÖLÇÜM
ÜM2 TAHMİNİ MUHAMME N BEDEL GEÇİCİ
TEMİNAT
(%3) İHALE
TARİHİ İHAL
E
SAATİ
Kırşehir Merkez S.Küçükboğaz 317 12,230.00 42,805.00 1,284.15 17.06.2015 13:00

Basın No:203YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .