İnsani ilişkilerde iletişimin önemi (6)

İnsani ilişkilerde iletişimin önemi (6)

12.09.2017

Burhan Güngör Günümüzde iletişimin ne kadar önemli olduğunu hayatta yaşadığımız tecrübelerle biliyoruz. Bir saat, bir gün, bir ay veya bir sene önce çevremizle kurduğumuz iletişimin kalitesine göre çok pişmanlık duyacağımız gibi. bu ilişkiden dolayı da çok iyi duygular içerisinde olabiliriz. Bu girişten sonra iletişim en önemli araçlarından yazının bulunması konulu yazımıza geçen haftadan kaldığı yerden […]

Burhan Güngör

Günümüzde iletişimin ne kadar önemli olduğunu hayatta yaşadığımız tecrübelerle biliyoruz. Bir saat, bir gün, bir ay veya bir sene önce çevremizle kurduğumuz iletişimin kalitesine göre çok pişmanlık duyacağımız gibi. bu ilişkiden dolayı da çok iyi duygular içerisinde olabiliriz.
Bu girişten sonra iletişim en önemli araçlarından yazının bulunması konulu yazımıza geçen haftadan kaldığı yerden devam edelim. Önceki yazılarımızda yazının ilk defa Sümerler (Ön Türkler) tarafından bulunduğunu ve aynı çağda yaşayan Mısırlıların Nil nehrinin taşma zamanını belirlemek için sembol ve işaretlerle kendilerine özgü bir çivi yazısı geliştirdiklerini belirtmiştik. Bulunan bu çivi yazısının taşlara yazılması çok zor olduğundan Nil nehri boyunca yetişen Papirüs bitkisi (Kamış) üzerine yazıların yazıldığı bir madde olarak ortaya çıktığını geçen yazımızda belirtmiştik. Daha sonra Papirüsün üzerine yazılan metinlerin silinmesi ve çabuk yıpranması neticesinde hayvan derilerinin kurutulması ve işlenmesi yoluyla elde edilen parşömen adı verilen malzeme elde edilmişti. Bunun kullanması neticesinde Hıristiyanlığın yaygınlaştığın ve kiliselerin siyasal otoritelerin üzerinde etkinliğinin arttığını belirterek yazının icadına gelmiştik.
Bugün kullandığımız en önemli yazı malzemesi olan kağıdın M.S. 105’lerde Çin’de bulunduğu bilinmektedir. İletişimin en önemli malzemesi olan yazı konusunu bugün sonlandıracağız.
Avrupa’da ticaretin önemli bir gelişme gösterdiği 12702li yıllarda kağıt üretimine geçildiği görülmektedir. Kredi belgelerinin. Ticari anlaşmalar, banknotlar kağıda yapılmaya başlanmıştır. Parşömene dayalı kutsal manastır eğitimin eğemezliğinin yerini kentlerin ve kanlardaki katedrallerin ve üniversitelerin almasına yardımcı olmuştur. Kağıdın yaygınlaşması halk dillerinin önemini arttırmıştır. Latin dilindeki eğitime dayanan manastır eğitimiyle halk dili arasında önemli bir ayrılık ortaya çıkmış ve iki farklı dil kullanılır olmuştu. Kağıt, yerel dillerde İncil’lerin ve dinsel yapıtların yayılmasına yol açtı.
İletişimin en önemli araçlarından olan yazı ve kâğıdın bulunma tarihi süreci hızla devam etmiş ve 1450 yılında Gütenberg’in matbaayı icat etmesi ile yazılı iletişim tüm ülkelerin siyasal, ekonomik ve kültürel süreçleri etkilemiştir. Avrupa’da 1450 yılında kullanılmaya başlayan yazılı iletişim, eğitimde hızla etkin duruma gelerek o güne kadar elle yazılan kitap tabletleri matbaada çoğaltılıp tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. Matbaanın yazılı iletişimde kullanılması Avrupa’nın bilimde ve ekonomide hızla kalkınmasını sağlamıştır. Matbaa bize 1727 yılında yani 277 yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihe kadar Osmanlı mullaları el yazmaları ile kitap yazıp çoğaltarak para kazandıklarından matbaanın Türkler tarafından kullanılmasını gevur icadı diyerek yasaklamışlardır. Halbuki İstanbul’daki tüm azınlıklar matbaayı kendi eğitimlerinde rahatça kullanıyorlardı. İlk matbaayı İstanbul’a getirip kullanmaya başlayan İbrahim Mütefferika’yı da hapse attırmışlardır. O zamanki Osmanlı Padişahı 3. Ahmet’in ileri görüşlülüğü sayesinde İbrahim Mütefferika mahkûm olmaktan kurtulmuş ve matbaa ilk defa tüm Osmanlı Devleti genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devletinin eğitim- öğretimde Avrupa’dan geri kalmasının bir sebebinin de matbaanın gevur icadı bahanesi ile Türkler tarafından kullanılmasının engellenmesi olarak ileri sürülüyor.(1)

(1) Kaynakça: Prof. Dr. Haluk GERAY “İletişim ve Teknoloji”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .