İmalatçılara 1 milyon TL destek

İmalatçılara 1 milyon TL destek

29.09.2017

İmalat sanayinde faaliyet gösteren Kırşehir TSO üyesi KOBİ’lerin KOSGEB desteği ile üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerle payları arttırılacak…

KIRŞEHİR’DE imalat sektörüne KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında 1 milyon TL’lik proje desteği verilecek.
KOSGEB tarafından Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik teklif çağrısına çıkıldı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısı hazırlandı.
Kırşehir’de imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin projelerini sunabilmeleri için KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiği bildirilirken, bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranıyor. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekirken, proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecek.
4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;
* Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi geliştirilecek.
* Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak
* Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak.
* İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi arttırılacak.
* Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri sağlanacak.
* KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacak.
Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 ay olacak. Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının % 30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecek.
PERSONEL GİDERLERİ: Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır. Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir. Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:
* Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
* Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
* Lisans mezunlarına 2.000 TL
* Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,
* Doktora mezunlarına 3.500 TL
MAKİNE-TEÇHİZAT GİDERLERİ (KALIP DAHİL): Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatlarını ve kalıpların yeni olması şartı aranır. Geri ödemesiz 150.000 TL’ye kadar, geri ödemeli 600.000 TL’ye kadar.
YAZILIM GİDERLERİ: Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir) geri ödemesiz 50.000 TL’ye kadar, sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar; Yazılıma ilişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri ise geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar.
HİZMET ALIM GİDERLERİ: Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Proje hazırlama danışmanlığı gideri, Belgelendirme giderleri, Tanıtım giderleri, Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama), Fuar giderleri, Test ve analiz giderleri 100.000 TL’ye kadar
* Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
* Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt içi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
* Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.
* Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stant, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.
* Sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
* Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .