İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

09.03.2020

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, Kırşehir İli Merkez İlçesi, Yukarıhomurlu köyünde bulunan taşınmazlar ile yine Kırşehir İli Akçakent İlçesi Merkez Mahallesinde aşağıdaki listede özellikleri (ada parseli, cinsi kullanım amacı vb.) yazılı taşınmazlar, İl Encümenin 27.02.2020 tarihli 18 ve 19 Sayılı Kararları gereği, 2886 sayılı, Devlet İhale […]

İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, Kırşehir İli Merkez İlçesi, Yukarıhomurlu köyünde bulunan taşınmazlar ile yine Kırşehir İli Akçakent İlçesi Merkez Mahallesinde aşağıdaki listede özellikleri (ada parseli, cinsi kullanım amacı vb.) yazılı taşınmazlar, İl Encümenin 27.02.2020 tarihli 18 ve 19 Sayılı Kararları gereği, 2886 sayılı, Devlet İhale Kanunu’ nun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 24/03/2020, 25/03/2020, 26/03/2020 ve 27/03/2020 tarihlerinde Tablodaki İhale tarih ve sıralamaya göre saat:10:15 ila 13:00 saatleri arasında, İdaremizce Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde ki İl Özel İdare Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedelleri tablodadır.
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Taşınmaz Satış Şartnamesi
b) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
ç) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi TR88 0001 0002 6134 8311 3050 06
Banka hesaplarına yatırılan % 3 lük teminat makbuzu
d) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
e) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.No. İlçesi Köyü Ada Parsel Yüzölçüm m² İdare Hissesi m² Cinsi İmar Durumu Plan ve 18 Uygulama Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Merkez Yukarıhomurlu 101 1 668.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,014.00 TL 210.42 TL 24.03.2020 10:15/13:00
2 Merkez Yukarıhomurlu 104 2 700.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,350.00 TL 220.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
3 Merkez Yukarıhomurlu 104 5 700.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,350.00 TL 220.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
4 Merkez Yukarıhomurlu 102 1 600.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,300.00 TL 189.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
5 Merkez Yukarıhomurlu 102 2 612.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,426.00 TL 192.78 TL 24.03.2020 10:15/13:00
6 Merkez Yukarıhomurlu 102 3 600.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,300.00 TL 189.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
7 Merkez Yukarıhomurlu 102 4 825.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,662.50 TL 259.88 TL 24.03.2020 10:15/13:00
8 Merkez Yukarıhomurlu 102 5 600.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,300.00 TL 189.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
9 Merkez Yukarıhomurlu 103 1 1,100.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 11,550.00 TL 346.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
10 Merkez Yukarıhomurlu 103 8 1,500.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
11 Merkez Yukarıhomurlu 103 9 2,900.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 30,450.00 TL 913.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
12 Merkez Yukarıhomurlu 103 4 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
13 Merkez Yukarıhomurlu 103 5 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
14 Merkez Yukarıhomurlu 103 6 800.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
15 Merkez Yukarıhomurlu 103 7 2,400.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 25,200.00 TL 756.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
16 Merkez Yukarıhomurlu 105 3 800.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
17 Merkez Yukarıhomurlu 104 3 2,504.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 26,292.00 TL 788.76 TL 24.03.2020 10:15/13:00
18 Merkez Yukarıhomurlu 104 4 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
19 Merkez Yukarıhomurlu 105 1 605.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,352.50 TL 190.58 TL 24.03.2020 10:15/13:00
20 Merkez Yukarıhomurlu 105 2 800.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
21 Merkez Yukarıhomurlu 104 1 669.49 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,029.65 TL 210.89 TL 24.03.2020 10:15/13:00
22 Merkez Yukarıhomurlu 108 4 657.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,898.50 TL 206.96 TL 24.03.2020 10:15/13:00
23 Merkez Yukarıhomurlu 108 7 650.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,825.00 TL 204.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
24 Merkez Yukarıhomurlu 108 8 661.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,940.50 TL 208.22 TL 24.03.2020 10:15/13:00
25 Merkez Yukarıhomurlu 111 11 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
26 Merkez Yukarıhomurlu 108 6 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
27 Merkez Yukarıhomurlu 111 1 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
28 Merkez Yukarıhomurlu 111 2 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
29 Merkez Yukarıhomurlu 111 3 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
30 Merkez Yukarıhomurlu 109 3 1,352.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 14,196.00 TL 425.88 TL 24.03.2020 10:15/13:00
31 Merkez Yukarıhomurlu 109 4 2,098.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 22,029.00 TL 660.87 TL 24.03.2020 10:15/13:00
32 Merkez Yukarıhomurlu 107 1 1,890.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 19,845.00 TL 595.35 TL 24.03.2020 10:15/13:00
33 Merkez Yukarıhomurlu 107 2 2,550.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 26,775.00 TL 803.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
34 Merkez Yukarıhomurlu 107 3 1,500.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
35 Merkez Yukarıhomurlu 109 7 2,984.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 31,332.00 TL 939.96 TL 24.03.2020 10:15/13:00
36 Merkez Yukarıhomurlu 109 8 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
37 Merkez Yukarıhomurlu 112 8 1,653.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 17,356.50 TL 520.70 TL 24.03.2020 10:15/13:00
38 Merkez Yukarıhomurlu 112 9 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
39 Merkez Yukarıhomurlu 112 10 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
40 Merkez Yukarıhomurlu 113 1 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
41 Merkez Yukarıhomurlu 113 2 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
42 Merkez Yukarıhomurlu 114 6 1,700.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 17,850.00 TL 535.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
43 Merkez Yukarıhomurlu 114 7 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
44 Merkez Yukarıhomurlu 114 8 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
45 Merkez Yukarıhomurlu 113 3 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
46 Merkez Yukarıhomurlu 113 4 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
47 Merkez Yukarıhomurlu 114 3 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
48 Merkez Yukarıhomurlu 114 4 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 24.03.2020 10:15/13:00
49 Merkez Yukarıhomurlu 110 12 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
50 Merkez Yukarıhomurlu 110 7 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
51 Merkez Yukarıhomurlu 122 5 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
52 Merkez Yukarıhomurlu 122 6 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
53 Merkez Yukarıhomurlu 122 7 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 24.03.2020 10:15/13:00
54 Merkez Yukarıhomurlu 122 8 1,175.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,337.50 TL 370.13 TL 24.03.2020 10:15/13:00
55 Merkez Yukarıhomurlu 114 12 2,050.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 21,525.00 TL 645.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
56 Merkez Yukarıhomurlu 114 13 2,076.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 21,798.00 TL 653.94 TL 24.03.2020 10:15/13:00
57 Merkez Yukarıhomurlu 115 1 1,580.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 16,590.00 TL 497.70 TL 24.03.2020 10:15/13:00
58 Merkez Yukarıhomurlu 115 2 1,300.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 13,650.00 TL 409.50 TL 24.03.2020 10:15/13:00
59 Merkez Yukarıhomurlu 115 3 2,250.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 23,625.00 TL 708.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
60 Merkez Yukarıhomurlu 115 4 2,250.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 23,625.00 TL 708.75 TL 24.03.2020 10:15/13:00
61 Merkez Yukarıhomurlu 115 5 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
62 Merkez Yukarıhomurlu 115 6 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
63 Merkez Yukarıhomurlu 114 10 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 25.03.2020 10:15/13:00
64 Merkez Yukarıhomurlu 114 11 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 25.03.2020 10:15/13:00
65 Merkez Yukarıhomurlu 116 1 917.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 9,628.50 TL 288.86 TL 25.03.2020 10:15/13:00
66 Merkez Yukarıhomurlu 116 2 920.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 9,660.00 TL 289.80 TL 25.03.2020 10:15/13:00
67 Merkez Yukarıhomurlu 116 3 920.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 9,660.00 TL 289.80 TL 25.03.2020 10:15/13:00
68 Merkez Yukarıhomurlu 116 4 920.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 9,660.00 TL 289.80 TL 25.03.2020 10:15/13:00
69 Merkez Yukarıhomurlu 113 9 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 25.03.2020 10:15/13:00
70 Merkez Yukarıhomurlu 113 5 1,580.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 16,590.00 TL 497.70 TL 25.03.2020 10:15/13:00
71 Merkez Yukarıhomurlu 113 8 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 25.03.2020 10:15/13:00
72 Merkez Yukarıhomurlu 122 9 1,210.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,705.00 TL 381.15 TL 25.03.2020 10:15/13:00
73 Merkez Yukarıhomurlu 122 10 1,215.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,757.50 TL 382.73 TL 25.03.2020 10:15/13:00
74 Merkez Yukarıhomurlu 115 9 1,150.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,075.00 TL 362.25 TL 25.03.2020 10:15/13:00
75 Merkez Yukarıhomurlu 115 10 1,500.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 25.03.2020 10:15/13:00
76 Merkez Yukarıhomurlu 122 1 1,389.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 14,584.50 TL 437.54 TL 25.03.2020 10:15/13:00
77 Merkez Yukarıhomurlu 122 2 1,200.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,600.00 TL 378.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
78 Merkez Yukarıhomurlu 121 4 1,590.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 16,695.00 TL 500.85 TL 25.03.2020 10:15/13:00
79 Merkez Yukarıhomurlu 111 6 1,506.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 15,813.00 TL 474.39 TL 25.03.2020 10:15/13:00
80 Merkez Yukarıhomurlu 121 5 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
81 Merkez Yukarıhomurlu 121 2 2,407.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 25,273.50 TL 758.21 TL 25.03.2020 10:15/13:00
82 Merkez Yukarıhomurlu 121 3 1,100.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 11,550.00 TL 346.50 TL 25.03.2020 10:15/13:00
83 Merkez Yukarıhomurlu 120 1 800.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
84 Merkez Yukarıhomurlu 120 2 3,041.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 31,930.50 TL 957.92 TL 25.03.2020 10:15/13:00
85 Merkez Yukarıhomurlu 120 8 780.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,190.00 TL 245.70 TL 25.03.2020 10:15/13:00
86 Merkez Yukarıhomurlu 112 7 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
87 Merkez Yukarıhomurlu 120 6 970.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,185.00 TL 305.55 TL 25.03.2020 10:15/13:00
88 Merkez Yukarıhomurlu 120 7 970.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,185.00 TL 305.55 TL 25.03.2020 10:15/13:00
89 Merkez Yukarıhomurlu 119 10 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
90 Merkez Yukarıhomurlu 119 11 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
91 Merkez Yukarıhomurlu 119 5 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
92 Merkez Yukarıhomurlu 119 6 783.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,221.50 TL 246.65 TL 25.03.2020 10:15/13:00
93 Merkez Yukarıhomurlu 119 2 745.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,822.50 TL 234.68 TL 25.03.2020 10:15/13:00
94 Merkez Yukarıhomurlu 119 3 730.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,665.00 TL 229.95 TL 25.03.2020 10:15/13:00
95 Merkez Yukarıhomurlu 117 10 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
96 Merkez Yukarıhomurlu 117 11 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
97 Merkez Yukarıhomurlu 117 1 681.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,150.50 TL 214.52 TL 25.03.2020 10:15/13:00
98 Merkez Yukarıhomurlu 119 9 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
99 Merkez Yukarıhomurlu 119 4 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
100 Merkez Yukarıhomurlu 119 7 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
101 Merkez Yukarıhomurlu 119 8 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
102 Merkez Yukarıhomurlu 120 5 1,730.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 18,165.00 TL 544.95 TL 25.03.2020 10:15/13:00
103 Merkez Yukarıhomurlu 117 6 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 25.03.2020 10:15/13:00
104 Merkez Yukarıhomurlu 117 8 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 25.03.2020 10:15/13:00
105 Merkez Yukarıhomurlu 119 12 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 25.03.2020 10:15/13:00
106 Merkez Yukarıhomurlu 119 1 745.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,822.50 TL 234.68 TL 25.03.2020 10:15/13:00
107 Merkez Yukarıhomurlu 107 4 2,650.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 27,825.00 TL 834.75 TL 25.03.2020 10:15/13:00
108 Merkez Yukarıhomurlu 107 5 1,200.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,600.00 TL 378.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
109 Merkez Yukarıhomurlu 107 6 4,388.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 46,074.00 TL 1,382.22 TL 25.03.2020 10:15/13:00
110 Merkez Yukarıhomurlu 108 3 661.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,940.50 TL 208.22 TL 25.03.2020 10:15/13:00
111 Merkez Yukarıhomurlu 108 5 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
112 Merkez Yukarıhomurlu 108 9 654.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 6,867.00 TL 206.01 TL 25.03.2020 10:15/13:00
113 Merkez Yukarıhomurlu 109 5 3,850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 40,425.00 TL 1,212.75 TL 25.03.2020 10:15/13:00
114 Merkez Yukarıhomurlu 109 6 2,650.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 27,825.00 TL 834.75 TL 25.03.2020 10:15/13:00
115 Merkez Yukarıhomurlu 110 4 1,500.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 25.03.2020 10:15/13:00
116 Merkez Yukarıhomurlu 110 5 2,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 21,000.00 TL 630.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
117 Merkez Yukarıhomurlu 110 8 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
118 Merkez Yukarıhomurlu 110 9 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
119 Merkez Yukarıhomurlu 110 10 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
120 Merkez Yukarıhomurlu 110 11 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 25.03.2020 10:15/13:00
121 Merkez Yukarıhomurlu 111 4 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
122 Merkez Yukarıhomurlu 111 5 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
123 Merkez Yukarıhomurlu 111 7 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
124 Merkez Yukarıhomurlu 111 8 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
125 Merkez Yukarıhomurlu 111 9 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
126 Merkez Yukarıhomurlu 111 10 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
127 Merkez Yukarıhomurlu 111 12 1,506.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 15,813.00 TL 474.39 TL 26.03.2020 10:15/13:00
128 Merkez Yukarıhomurlu 112 4 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
129 Merkez Yukarıhomurlu 112 5 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
130 Merkez Yukarıhomurlu 112 6 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
131 Merkez Yukarıhomurlu 112 11 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 26.03.2020 10:15/13:00
132 Merkez Yukarıhomurlu 112 12 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 26.03.2020 10:15/13:00
133 Merkez Yukarıhomurlu 113 6 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 26.03.2020 10:15/13:00
134 Merkez Yukarıhomurlu 113 7 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 26.03.2020 10:15/13:00
135 Merkez Yukarıhomurlu 113 10 1,724.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 18,102.00 TL 543.06 TL 26.03.2020 10:15/13:00
136 Merkez Yukarıhomurlu 114 1 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
137 Merkez Yukarıhomurlu 114 2 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
138 Merkez Yukarıhomurlu 114 5 1,700.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 17,850.00 TL 535.50 TL 26.03.2020 10:15/13:00
139 Merkez Yukarıhomurlu 114 9 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
140 Merkez Yukarıhomurlu 115 7 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
141 Merkez Yukarıhomurlu 115 8 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
142 Merkez Yukarıhomurlu 116 5 1,750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 18,375.00 TL 551.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
143 Merkez Yukarıhomurlu 116 11 1,750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 18,375.00 TL 551.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
144 Merkez Yukarıhomurlu 117 3 775.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,137.50 TL 244.13 TL 26.03.2020 10:15/13:00
145 Merkez Yukarıhomurlu 117 9 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 26.03.2020 10:15/13:00
146 Merkez Yukarıhomurlu 116 6 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
147 Merkez Yukarıhomurlu 116 7 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
148 Merkez Yukarıhomurlu 116 10 1,023.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,741.50 TL 322.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
149 Merkez Yukarıhomurlu 117 2 740.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 26.03.2020 10:15/13:00
150 Merkez Yukarıhomurlu 117 4 790.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,295.00 TL 248.85 TL 26.03.2020 10:15/13:00
151 Merkez Yukarıhomurlu 117 5 749.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,864.50 TL 235.94 TL 26.03.2020 10:15/13:00
152 Merkez Yukarıhomurlu 117 7 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
153 Merkez Yukarıhomurlu 118 1 1,284.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 13,482.00 TL 404.46 TL 26.03.2020 10:15/13:00
154 Merkez Yukarıhomurlu 118 2 851.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,935.50 TL 268.07 TL 26.03.2020 10:15/13:00
155 Merkez Yukarıhomurlu 118 3 990.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,395.00 TL 311.85 TL 26.03.2020 10:15/13:00
156 Merkez Yukarıhomurlu 118 10 1,010.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,605.00 TL 318.15 TL 26.03.2020 10:15/13:00
157 Merkez Yukarıhomurlu 118 8 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 26.03.2020 10:15/13:00
158 Merkez Yukarıhomurlu 118 9 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
159 Merkez Yukarıhomurlu 118 11 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 26.03.2020 10:15/13:00
160 Merkez Yukarıhomurlu 120 3 1,270.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 13,335.00 TL 400.05 TL 26.03.2020 10:15/13:00
161 Merkez Yukarıhomurlu 120 4 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00
162 Merkez Yukarıhomurlu 121 1 2,686.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 28,203.00 TL 846.09 TL 26.03.2020 10:15/13:00
163 Merkez Yukarıhomurlu 121 6 880.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 9,240.00 TL 277.20 TL 26.03.2020 10:15/13:00
164 Merkez Yukarıhomurlu 121 7 1,080.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 11,340.00 TL 340.20 TL 26.03.2020 10:15/13:00
165 Merkez Yukarıhomurlu 122 11 1,200.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,600.00 TL 378.00 TL 26.03.2020 10:15/13:00

Sıra İlçesi Mahallesi Nitelik Katı Bağımsız Bölüm No Bina Cephesi Brüt Alan (m²) Net Alan (m²) Arsa Payı Hisse Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 Akçakent Merkez Daire Zmn. Kat 1 K-D-B 94.66 76.47 161/1833 Tam 45,000.00 TL 1,350.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
2 Akçakent Merkez Daire 1.Kat 2 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 50,000.00 TL 1,500.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
3 Akçakent Merkez Daire 2.Kat 4 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
4 Akçakent Merkez Daire 2.Kat 5 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
5 Akçakent Merkez Daire 3.Kat 6 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
6 Akçakent Merkez Daire 3.Kat 7 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
7 Akçakent Merkez Daire 4.Kat 8 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
8 Akçakent Merkez Daire 4.Kat 9 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
9 Akçakent Merkez Daire 5.Kat 10 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 50,000.00 TL 1,500.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00
10 Akçakent Merkez Daire 5.Kat 11 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 50,000.00 TL 1,500.00 TL 27.03.2020 10:15/12:00

6- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.
8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde Kırşehir İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
İLAN OLUNUR. (Basın No. 40) (05 ve 09 Mart 2020)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .