İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

07.08.2018

Aşağıda İlçe ve Köyleri yazılı bulunan Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre açık teklif (arttırma) usulüyle 04/09/2018 Salı günü saat: 10.15’da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda satışları yapılacaktır. 1- Satışı yapılacak taşınmazların İlçesi, Köyü, Parsel numarası, Yüzölçümü, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları ile ihale saatleri aşağıda gösterilmiş […]

Aşağıda İlçe ve Köyleri yazılı bulunan Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre açık teklif (arttırma) usulüyle 04/09/2018 Salı günü saat: 10.15’da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda satışları yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların İlçesi, Köyü, Parsel numarası, Yüzölçümü, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları ile ihale saatleri aşağıda gösterilmiş olup; fiyatlarda ( KDV Hariçtir).
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 30 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- Köy Tüzel kişiliği adına girilecek olan ihalelerde Köy İhtiyar Heyeti kararı ile görevlendirilecek kişinin ihaleye katılması mümkündür.
6- İhaleye katılabilmek için;
a) İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 10’u kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).
 Satın alınacak ada, parsel ve satın alan kişinin isimi dekonta yazılmış olacaktır.
b) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
c) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
7- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vs. giderler alıcıya aittir.
9- Posta ve faksla yapılan müracaatlar geçersizdir.
10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel Miktarı (m2) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 MERKEZ AKÇAĞIL 101 665 4.031,38 20.156,90 TL 2.015,69 TL 10:15
2 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 154 6 499,98 3.249,87 TL 324,99 TL 10:15
3 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 154 4 502,03 3.263,20 TL 326,32 TL 10:15
4 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 154 5 2.812,80 18.283,20 TL 1.828,32 TL 10:15
5 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 149 151 1.801,83 11.711,90 TL 1.171,19 TL 10:15
6 MERKEZ DULKADİRLİİNLİMURAT 123 1 2.514,16 15.084,97 TL 1.508,50 TL 10:15
7 MERKEZ DULKADİRLİİNLİMURAT 123 6 553,65 3.321,90 TL 332,20 TL 10:15
8 MERKEZ DULKADİRLİYARIMKALE 1634 4.321,00 25.926,00 TL 2.592,60 TL 10:15
9 MERKEZ DULKADİRLİYARIMKALE 1611 750,00 4.500,00 TL 450,00 TL 10:15
10 MERKEZ DULKADİRLİYARIMKALE 1635 2.600,00 15.600,00 TL 1.560,00 TL 10:15
11 MERKEZ ECİKAĞIL 101 3 4.944,73 22.251,29 TL 2.225,13 TL 10:15
12 MERKEZ EKİZAĞIL 105 372 111,36 556,80 TL 55,68 TL 10:15
13 MERKEZ GÜZLER 135 6 1.275,51 7.653,06 TL 765,31 TL 10:15
14 MERKEZ KARABOĞAZ 151 3 2.619,00 10.476,00 TL 1.047,60 TL 10:15
15 MERKEZ KIZILCAKÖY 252 4 774,38 10.066,94 TL 1.006,70 TL 10:15
16 MERKEZ KORTULU 139 1 1.660,43 8.302,15 TL 830,215 TL 10:15
17 MERKEZ KORTULU 119 134 41,65 208,25 TL 20,83 TL 10:15
18 MERKEZ KORTULU 119 135 5.284,44 26.422,20 TL 2.642,22 TL 10:15
19 MERKEZ KORTULU 119 317 4.748,30 23.741,50 TL 2.374,15 TL 10:15
20 MERKEZ KORTULU 246 8 120,19 600,95 TL 60,095 TL 10:15
21 MERKEZ KORTULU 246 11 726,67 3.633,35 TL 363,34 TL 10:15
22 MERKEZ ÖRCÜN 160 1 1.383,31 27.666,20 TL 2.766,02 TL 10:15
23 MERKEZ ÖRCÜN 160 5 278,86 5.577,20 TL 557,72 TL 10:15
24 MERKEZ SIDIKLIKUMARKAÇ 147 1 56,91 170,73 TL 17,074 TL 10:15
25 MERKEZ SIDIKLIKUMARKAÇ 159 1 1.073,61 5.368,05 TL 536,81 TL 10:15
26 MERKEZ SIDIKLIKÜÇÜKBOĞAZ 102 165 926,02 4.630,10 TL 463,01 TL 10:15
27 MERKEZ SIDIKLIKÜÇÜKOBA 344 2 1.603,13 8.015,65 TL 801,57 TL 10:15
28 MERKEZ SIDIKLIKÜÇÜKOBA 344 6 1.904,19 9.520,95 TL 952,095 TL 10:15
29 MERKEZ SIDIKLIKÜÇÜKOBA 344 1 1.711,11 8.555,55 TL 855,55 TL 10:15
30 MERKEZ TABUROĞLU 801 8.000 36.000,00 TL 3.600,00 TL 10:15
31 MERKEZ TOKLÜMEN 457 15 497,12 4.225,52 TL 422,56 TL 10:15
32 MERKEZ TOKLÜMEN 457 16 497,08 4.225,18 TL 422,52 TL 10:15
33 MERKEZ TOKLÜMEN 469 4 604,51 5.138,34 TL 513,84 TL 10:15
34 MERKEZ TOKLÜMEN 149 19 535,88 2.143,52 TL 214,36 TL 10:15
35 MERKEZ TOKLÜMEN 149 20 599,24 2.396,96 TL 239,70 TL 10:15
36 MERKEZ TOKLÜMEN 371 15 850,92 7.232,82 TL 723,29 TL 10:15
37 MERKEZ TOKLÜMEN 455 93 624,18 5.305,53 TL 530,56 TL 10:15
38 MERKEZ TOKLÜMEN 455 95 613,56 5.215,26 TL 521,53 TL 10:15
39 MERKEZ TOKLÜMEN 442 56 709,48 6.030,58 TL 603,058 TL 10:15
40 MERKEZ TOKLÜMEN 442 59 1.469,76 12.492,96 TL 1.249,30 TL 10:15
41 MERKEZ TOKLÜMEN 442 47 551,24 4.685,54 TL 468,56 TL 10:15
42 MERKEZ ULUPINAR 146 5 1.150,21 7.476,37 TL 474,64 TL 10:15
43 MERKEZ ULUPINAR 146 6 1.087,23 7.066,99 TL 707,00 TL 10:15
44 MERKEZ ULUPINAR 246 13 805,06 5.232,90 TL 523,29 TL 10:15
45 MERKEZ ULUPINAR 161 22 1.160,27 7.541,76 TL 754,18 TL 10:15
46 MERKEZ UZUNALİUŞAĞI 365 4 1.757,14 8.785,70 TL 878,58 TL 10:15
47 MERKEZ UZUNALİUŞAĞI 356 1 157,01 785,05 TL 78,505 TL 10:15
48 MERKEZ YEŞİLLİ 130 218 4.555,00 22.775,00 TL 2.277,50 TL 10:15
49 MERKEZ YEŞİLLİ 130 221 5.118,42 25.592,10 TL 2.559,21 TL 10:15
50 KAMAN ÇAĞIRKAN 103 1 769,48 5.386,36 TL 538,63 TL 10:15
51 KAMAN ÇAĞIRKAN 105 4 430,19 3.011,33 TL 301,13 TL 10:15
52 KAMAN İSAHOCALI 118 40 622,81 4.359,67 TL 435,97 TL 10:15
53 KAMAN İSAHOCALI 146 1 792,00 5.544,00 TL 554,40 TL 10:15
54 KAMAN KEKİLLİALO 121 1 970,78 5.824,68 TL 582,47 TL 10:15
55 KAMAN ÖMERHACILI 311 1 34,86 348,60 TL 34,86 TL 10:15
56 KAMAN SAVCILIKURUTLU 140 2 457,92 2.518,56 TL 251,86 TL 10:15
57 KAMAN SAVCILIBÜYÜKOBA 349 7 100,15 901,35 TL 90,14 TL 10:15
58 KAMAN SAVCILIBÜYÜKOBA 411 4 537,27 4.835,43 TL 483,543 TL 10:15
59 KAMAN YELEK 138 5 622,24 3.733,44 TL 373,35 TL 10:15
60 KAMAN YELEK 130 1 845,09 5.070,54 TL 507,054 TL 10:15
61 AKÇAKENT MAHSENLİ 555 11 96,00 528,00 TL 52,80 TL 10:15
62 AKPINAR BÜYÜKABDİUŞAĞI 234 106 23.908,28 47.816,56 TL 4.781,66 TL 10:15
63 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 175 3 406,19 2.234,045 TL 223,40 TL 10:15
64 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 175 5 704,57 3.875,14 TL 387,52 TL 10:15
65 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 147 11 146,48 805,64 TL 80,56 TL 10:15
66 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 156 3 778,56 4.282,08 TL 428,20 TL 10:15
67 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 169 1 266,14 1.463,77 TL 146,38 TL 10:15
68 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 141 7 131,53 723,415 TL 72,35 TL 10:15
69 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 167 1 518,24 2.850,32 TL 285,032 TL 10:15
70 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 158 3 225,19 1.238,545 TL 123,86 TL 10:15
71 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 179 5 477,51 2.626,305 TL 262,64 TL 10:15
72 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 149 1 945,71 5.201,405 TL 520,15 TL 10:15
73 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 149 3 166,77 917,24 TL 91,73 TL 10:15
74 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 149 4 401,01 2.205,56 TL 220,56 TL 10:15
75 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 142 1 441,72 2.429,46 TL 242,95 TL 10:15
76 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 164 1 845,43 4.649,87 TL 464,99 TL 10:15
77 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 179 7 843,25 4.637,88 TL 463,79 TL 10:15
78 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 179 4 673,54 3.704,47 TL 370,447 TL 10:15
79 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 147 20 687,68 3.782,24 TL 378,23 TL 10:15
80 AKPINAR DEVECİ 132 89 877,02 4.823,61 TL 482,37 TL 10:15
81 ÇİÇEKDAĞI ÇİÇEKLİ 108 20 817,76 4.088,80 TL 408,89 TL 10:15
82 ÇİÇEKDAĞI DEMİRLİ 1184 641,51 3.849,07 TL 384,91 TL 10:15
83 BOZTEPE HARMANALTI 1946 3.810,31 20.956,71 TL 2.095,68 TL 10:15
84 BOZTEPE HÜSEYİNLİ 418 482,00 2.410,00 TL 241,00 TL 10:15
85 BOZTEPE YENİDOĞANLI 1328 348,00 1.914,00 TL 191,40 TL 10:15
86 MUCUR İNAÇ 150 11 325,57 1.790,64 TL 179,07 TL 10:15
İLAN OLUNUR. (Basın No. 213) (8-15)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .