İhracatçılara akademik destek

İhracatçılara akademik destek

20.07.2017

24 ayrı sektörde ihracat yapılan Kırşehir’de firmaların gücü “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi” kapsamında akademik destek sağlanacak…

KIRŞEHİR’DE ihracata açılan kapımız Petlas’ın yanı sıra diğer ihracatçı firmalar, hazırlanan proje kapsamında akademisyenlerin de desteğiyle ihracat gücünü artıracak.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile ülkemizin 41 ihracatçı firması, 22 üniversiteden 30 mentörünün katılımıyla 1 Kasım 2016 tarihinde başlamış olan İnoSuit Projesi; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedefliyor.
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, ilimiz Kırşehir’in sanayisinin gelişimi noktasında sanayicilerle işbirliğinde bölümlerin açılmasını sağlarken, “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi işbirliği konularında yetkinliği bulunan akademisyenleri ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmaların eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği öğrenildi.
Ekim 2017’de başlaması planlanan dönemden itibaren projeye katılım göstermek isteyen ve “inovasyon yönetimi” konusunda deneyime/uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da projeye mentör olarak katılımları mümkün olacak.

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentörlük
Projesi” ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

PROJENİN HEDEFLERİ
Proje süresi olan 12 aylık süreçte, proje kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalarda;
1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek (a) stratejik, (b) organizasyonel, (c) kültürel altyapının ve (d) bilgi altyapısının oluşturulması,
3. Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının (a) etkinliğinin, (b) rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, (c) sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:
1. Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
2. Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
3. Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması,
4. Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,
5. Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi,
6. Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,
7. Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
8. Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması, 9. Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,
10. Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,
11. Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama, araştırma, analiz, karar verme, test uygulama, nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi,
12. Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,
13. Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,
14. Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,
15. Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,
16. Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,
17. Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,
18. Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi,
19. Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.
2017 Ekim ayında faaliyete başlanacak projenin bitiş tarihi 2018 Ekim ayı. Ekim ayında başlayacak proje dönemi için şirket başvuruları 1 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca bu yıldan itibaren, proje başvuruları sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınacak. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Ekim, Ocak, Nisan ya da Temmuz aylarında projeye başlamaları ve 12 ay süresince projeyi sürdürmeleri mümkün olacak.
2017 yılı Eylül ayı içerisinde (22 Eylül 2017-09.00-18.00 arasında) projede görev alacak tüm mentörlerin ve şirketlerin katılımıyla, bilgi paylaşım ve proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
TİM ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanacak proje kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir akademisyen/yetkili kişi ya da özel sektörde çalışmakta olan ve bu alanda deneyim sahibi olan uzman, “mentör” olarak eşleştirilecek. Söz konusu kişiler tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentörlük desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanıyor.
Program süresince mentör, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentörlük yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın bir uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri bekleniyor.
3., 6., 9., ve 12. ay sonunda tüm mentörlerin ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacak.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .