İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

21.10.2019

İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN 1-İşletmemiz 2019 yılı üretimi istihsali, 4.200 ton Bayraktar 2000 Mahsul buğday ile 200 ton Es26 çeşide Mahsul buğday olmak üzere toplam: 4.400 ton Mahsul Buğdaylar şartname esasları dahilinde partiler halinde Açık Artırma Usulü ile İhale edilecektir. 2-İhale 08.11.2019 CUMA günü saat: 14.00’ te […]

İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN
1-İşletmemiz 2019 yılı üretimi istihsali, 4.200 ton Bayraktar 2000 Mahsul buğday ile 200 ton Es26 çeşide Mahsul buğday olmak üzere toplam: 4.400 ton Mahsul Buğdaylar şartname esasları dahilinde partiler halinde Açık Artırma Usulü ile İhale edilecektir.
2-İhale 08.11.2019 CUMA günü saat: 14.00’ te işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 15.11.2019 tarihinde aynı yer ve saate tekrar yapılacaktır.
3-İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
e) Geçici teminat muhammen tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihalede oluşan tutarın %10’udur.
f) İhaleye ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabımıza veya İşletmemiz Veznesine yatırılıp, alınan makbuzun Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
4-İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

5 – İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile ALTINOVA, GÖZLÜ, ANADOLU, KOÇAŞ Tarım İşletmesi Müdürlükleri ve POLATLI ANKARA, KONYA, ESKİŞEHİR, POLATLI ve AFYON Ticaret Borsalarından ve İşletmemiz Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğün de mesai saatleri içerisinde görülebilir. İşletmemizin 0 386-515 41 40 ( 3 Hat ) nolu telefonlarından bilgi alınabilir.
6 – TİGEM 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İşletme İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Basın No. 266)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .