Hazine’ye ait tarım arazileri doğrudan satılıyor

Hazine’ye ait tarım arazileri doğrudan satılıyor

25.03.2015

Kırşehir’de Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin il merkezinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde ise Mal Müdürlükleri’ne başvurulabilinecek… Başvurular 28 Nisan’da sona erecek…

hazine_arazileri_satiliyor_h677 copy
HAZİNE’YE ait tarım arazilerinin kullanıcıları, kiracıları veya hissedarlarına kullandıkları arazileri, 2B arazileri ile aynı koşullarda satın alma imkanı da getirildi.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan Hazineye ait tarım arazilerini, 31.12.2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları, 31.12.2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları, hissedarları, idarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri şartları ile doğrudan satış hakkından yararlanabilecek.
Kırşehir İl Defterdarı Yusuf Balcı da, satış hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların 28 Nisan 2015 tarihine kadar başvurularını yapmalarını istedi.
Vatandaşların il merkezinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde ise Mal Müdürlükleri’ne bizzat veya telefonla müracaat etmek suretiyle bilgi alarak, başvuruda bulunabileceklerini belirten Kırşehir İl Defterdarı Yusuf Balcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

DEFTERDARR copy
“6292 sayılı Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmişti. Hazine’ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedeline itiraz etmeksizin kabul edenlere doğrudan satışın yapılması öngörülmüştür.
“Buna göre Hazine’ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan satışının yapılması durumunda taşınmazlarının satış bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 50’si olarak belirlenmiş, ayrıca peşin veya taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.
“Satış bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde satış bedelinden yüzde 20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin yüzde 10’u peşin ödenecek, kalanı ise 6 yıl içinde 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecektir. Hak sahibi olan kişilerin en geç 28 Nisan 2014 tarihine kadar olan son başvuru tarihi süresinde müracaat edemeyen vatandaşlarımızın yoğun talepleri neticesinde bir yıl süre ile uzatılarak 28 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir.
“Bu doğrultuda kanundan faydalanmak isteyen hak sahiplerinin doğrudan satış başvuru dilekçesini Defterdarlığımızdan, Mal Müdürlüklerinden veya milliemlak.gov.tr internet sayfasından temin edip doldurarak, istenen diğer belgeleri de eklemek suretiyle son başvuru tarihine kadar merkezde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine satış dilekçeleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız konuyla her türlü sorularına il merkezinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü, ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine bizzat veya telefonla müracaat etmek suretiyle cevap alabilirler.”
6292 SAYILI KANUN İÇERİĞİ
BU ARADA Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına yüzde 50 indirimle doğrudan satışına ilişkin 6292 sayılı kanunun içeriği ise şöyle:
“Bilindiği üzere, 26.04.2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan 6292 sayılı ‘Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’ ile adından da anlaşılacağı üzere sadece 2B arazilerinin satışı düzenlenmemiş olup, anılan kanunun 12. maddesi ile 2B olmayan Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcıları, kiracıları veya hissedarlarına kullandıkları arazileri, 2B arazileri ile aynı koşullarda satın alma imkanı da getirilmiştir.
“Bu kapsamda, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan Hazineye ait tarım arazilerini, 31.12.2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları, 31.12.2011 tarihi itibari ile en az 3 yıldan beri tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları, hissedarları, idarece tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri şartları ile doğrudan satış hakkından yararlanabilecektir.
“6292 sayılı kanunun Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına, hissedarlarına ve kiracılarına sağladığı avantajlar ise şöyle sıralanabilir:
“Satış bedeli rayiç bedelin yüzde ellisi olarak belirlenmiştir. Peşin ödemelerde ayrıca yüzde 20 indirim uygulanacaktır. 6 yıla kadar faizsiz 12 taksit ile ödeme imkanı bulunmaktadır. Satış bedelinin en az yarısının ödenmesinin istenilmesi halinde satış bedelinden yüzde 10 oranında indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalan yarısına ise taksitlendirmedeki süreler uygulanacak. Satış bedelinden, başvuru tarihi itibari ile son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir. Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerden ayrıca bedel alınmayacaktır. Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde kalmak şartıyla tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu araziler de rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılacaktır.
“Sayılan avantajlardan yararlanmanın ön şartı başvuruda bulunmaktır. Başvurular Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başlamış olup, 28 Nisan 2014 tarihine kadar taşınmazın bulunduğu Defterdarlık veya ilçe Malmüdürlüklerine yapılmalıdır.
“Başvuru sırasında satın alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiğine ilişkin belge örneği, tüzel kişiler için, ayrıca taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, paylı taşınmazlarda paydaş, kiracı veya kullanıcılarının, Hazine payını satın almak istemeyen paydaşlardan alacakları noter onaylı muvafakat name istenilecektir.
“Bugüne kadar başvuruda bulunmayan vatandaşlarımızın Kanunun sağladığı avantajlardan yararlanmaları için son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2015 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .