FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ YAKINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK…

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ YAKINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK…

07.07.2020

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ni modern araç ve gereçlerle donatan Rektör Karakaya’nın bir hayali daha gerçekleşiyor… FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ YAKINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK… Rektör Karakaya: “Sağlık turizmi ile hem şehrimize hem de ülkemize önemli gelir kaynağı oluşturacağız” Şehrine ve bölgesine katkı sağlamayı amaçlayan ve yeni cazibe merkezleri oluşturmayı hedefleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Rektör […]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ni modern araç ve gereçlerle donatan Rektör Karakaya’nın bir hayali daha gerçekleşiyor…

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ YAKINDA HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK…

Rektör Karakaya: “Sağlık turizmi ile hem şehrimize hem de ülkemize önemli gelir kaynağı oluşturacağız”

Şehrine ve bölgesine katkı sağlamayı amaçlayan ve yeni cazibe merkezleri oluşturmayı hedefleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın en büyük hayallerinden birisi olarak 2016 yılında inşaatına başlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Hastanesi (FTR) Binası ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Binası hızla tamamlandı. Binaların kullanılabilir olması ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında pilot seçilen üniversitemizin projelerinin hayata geçmesi birlikte Kırşehir’i sağlık turizminin merkezi haline getirecek çalışmalarda önemli adımlar atılmış oldu.
ÜÇ PİLOT SAĞLIK PROJESİ BÖLGESEL KALKINMAYA HİZMET EDİYOR
Jeotermal sağlık alanında bölgesel kalkınmaya çok yönlü katkı sağlayarak toplumsal gelişime öncülük eden bir üniversite olma hedefiyle ihtisaslaşma çalışmalarını sürdüren üniversitemiz, bu hedefe ulaşmak için bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına, jeotermal kaynakların sağlık ve spor alanında etkin kullanımını sağlayarak sağlık turizminin geliştirilmesine, bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtımına, yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlara, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına, projeler yürütülmesi yoluyla üniversitenin il ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkısının artırılması amaçlarını belirledi. Üniversitemizin bu amaçları doğrultusunda hazırlanan 3 pilot sağlık projesi de kabul gördü.
FTR HASTANESİNİN SÜREÇLERİNDE SONA YAKLAŞILDI
Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) Projesi ile Kırşehir’de geleneksel yöntemlerle uygulanan termal tedaviyi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ve Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu uygulamaları ile birleştirerek jeotermal kaynakların sağlık ve spor alanında etkin kullanımını sağlamak ve sağlık turizminin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amaçlanıyor.
Sağlık alanındaki üç pilot projenin “Sağlık Mükemmeliyet Merkezi” olarak tasarlanan bir FTR Hastane Binası içinde birlikte hayata geçirilmesi planlandı. 146 yataklı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kalkınma Bakanlığının desteği ile tamamlanarak 2019 yılında geçici kabul işlemleri yapıldı ve merkezin Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım protokolü çerçevesinde temmuz ayı içerisinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor.
YILDA 100 BİN HASTAYA FTR SEANSI HİZMETİ VERİLECEK
JEOKAREM projesi kapsamında halen Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletilen ve B1 grubu olarak sınıflandırılan 41 yataklı FTR merkezinde nörolojik ve kas iskelet sistemi hastalarına ayaktan 37 bin, yatarak 15 bin seans olmak üzere yaklaşık yılda 52 bin seans FTR uygulaması yapıldı.
A1 grubu bir rehabilitasyon merkezi olarak planlanan yeni hastanenin işletilmesi ile birlikte şu an ki mevcut merkezde bulunmayan ve JEOKAREM pilot projesi kapsamında alımı planlanan yüksek teknolojik cihazlara (Robot kontrollü bilgisayar destekli yürüme cihazları, denge sistemleri, kardiyo-pulmoner rehabilitasyon sistemleri vb) bu binada yer verilerek üst düzey Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetleri termal tedavi eşliğinde sunulacak. Faaliyete geçecek olan bu yeni FTR hastanesinde 150’si yataklı, 350-400 civarı ayaktan olmak üzere günlük 550 hastaya; toplamda yıllık ise 100 bin FTR seansını aşan miktarlarda hizmet verilmesi beklenirken her yıl bir önceki yıla göre bu sayıların yüzde 10 artırılması hedefleniyor.
SAĞLIK TURİZMİ İMKÂNI İLE YEREL-BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLANACAK
Sağlık hizmetleri kapasite artışı yanında termal sağlık turizmi açısından ciddi potansiyeli taşıyan ve Kapadokya’nın bir parçası olan Kırşehir’de termal sağlık turizminin çeşitlenmesi ve gelişmesi, bölgeye yeni iş sahaları (termal oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma vb) açılarak bu alanda istihdamın artırılması ve yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının amaçlandığı proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların sonucuna göre proje faaliyetleri yürütüldü.
BÖLGESİNDE İLK OLAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Toplamda 17 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve A,B,C,D,E,F,G,H ve J olmak üzere 9 bloktan oluşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda, 4 derslik, 22 öğretim elemanı odası, 23 ofis, 8 laboratuvar, 8 özel rehabilitasyon odası, 2 toplantı odası, 8 poliklinik, 27 uygulama odası, 1 fitness -pilates odası, 2 genel, 1 çocuk, 1 grup egzersiz havuzu ile 8 kaplıca banyo odası ve 4 tedavi odası ve 2 sauna bulunuyor. 146 yatak kapasitesine sahip olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Hastanesinin bölgesinde ilk olma özelliğinin yanı sıra ülkenin ihtiyacına da büyük oranda cevap vermesi planlanıyor. Üniversitemiz bünyesinde yer alan hastanenin, sağlık hizmetlerinin niteliği ve kapasitesini arttırmasının yanında Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu için de büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor. Hastane sayesinde eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler, yeni teknik donanım ve hasta sayısındaki artış ve çeşitlilikle daha geniş bir uygulama alanına kavuşmuş olacak.
ALANINDA UZMAN FİZYOTERAPİSTLER YETİŞİYOR
2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesindeki yeni binasında eğitim-öğretime başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, alanında uzman ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla nitelikli fizyoterapistler yetiştirmeye devam ederken lisansüstü eğitim imkanıyla da alanda uzmanlaşmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
REKTÖR KARAKAYA: “SAĞLIK TURİZMİ İLE HEM ŞEHRİMİZE HEM DE ÜLKEMİZE ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI OLUŞTURACAĞIZ”
2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin projeleri sahada hayat bulurken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz ile ilgili süreçlerde sona yaklaşıldı.
Projeleri ile ön plana çıkarak şehrinin değerlerini markalaştıran üniversitemizin JEOKAREM, GETAT ve SAUTER projeleri ile alanda önemli çalışmalar yapılmaya başlandığını anlatan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, günümüz şartlarında fizik tedavi ve rehabilitasyona artan ilgiyle birlikte hastalara verilen hizmet kalitesinin de arttığını söyledi.
Doğal sıcak su kaynaklarının tedavi edici ve iyileştirici özelliklerinin anlaşılması ile şehrimizin değeri olan zengin jeotermal kaynakların da önem kazanmaya başladığını vurgulayan Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bölgesel kalkınmaya katkı sunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kırşehir’in bir mükemmeliyet merkezi olması için çalışıyoruz. Aynı zamanda bölgede yeni iş sahaları oluşturarak yatırımcıların dikkatini çekmek istiyoruz. Bu durum istihdama da önemli katkılar sunacak ve gelir çoğalacak. Kırşehir’de sağlık turizmini geliştirmek için planlarımız var ve turizmde yeni bir sektör oluşturabilirsek hem şehrimiz hem de ülkemiz adına önemli gelir kaynağı oluşturacağız. Merkezimizin sağlık turizmi odaklı bir merkez olarak çalıştırılması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Pilot projelerimizin amaçlarına uygun olan ve rekabet gücü yüksek bir sağlık mükemmeliyet merkezi oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren bir merkez için tüm çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. GETAT, SAUTER, FTR ve jeotermal kaynakları bir arada kullanarak kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla yaptığımız ortak akıl toplantıları ve çalıştaylarda ortaya çıkan sonuçları değerlendiriyoruz. Kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan merkezimizin şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” (HABER: SALİH GÜNER)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .