Eğitimde AB atağı

Eğitimde AB atağı

25.08.2017

Eğitimde marka kent Kırşehir’de mesleki eğitimle engelliler başta olmak üzere sağlık, çocuklar ve yetişkinlere yönelik 5 proje uygulanacak…

KIRŞEHİR’DE eğitim alanında AB projelerindeki başvuruların kabul edilmesi, adeta proje atağına geçişin göstergesi oldu.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanı sıra eğitim kurumları tarafından 2017 döneminde 5 AB projesi kabul edildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanı sıra proje hazırlayan okullar arasında Vahide-Hüseyin Karahan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu), İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu, Özel Kırşehir Ortaokulu yer aldı.
20 ENGELLİYE MESLEKİ EĞİTİM
Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında Vahide-Hüseyin Karahan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nin (Okulu), “Terapi olarak sanat: sanat eğitiminde kendini ifade etme ve özel ihtiyaçlar” projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi. Projenin hedef kitlesini öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan engelli bireyler oluştururken, özellikle mesleki alanda eğitilebilir yeterliliğe sahip engelli bireylerin ahşap boyama yapımına yönlendirilmesi ve rehabiliteleri amaçlanıyor. 20 engelli bireyi artı 20 refakatçiyi Hollanda’da mesleki ahşap boyama ve rehabiliteye yönelik alacakları uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirileceği proje kapsamında ahşap boyama eğitimi ve engelli bireylerin mesleki eğitimine yönelik programları bulunan kurumda ahşap boyama atölyesinde 14 gün sürecek bir eğitim alacaklar.
AB hareketliliği kapsamında yapılacak proje ile Hollanda’nın Roterdam kentinde VSO DE Hoge Brug (BOOR) kuruluşunda eğitim gören bireylerin ahşap boyama ile ilgili yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalarla ilgili, yöntem ve tekniklerle 14 günlük süre boyunca yerinde inceleyip gözlemleyerek orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin çalışmalara aktif olarak katılmaları sağlanacak. Böylece engelli öğrenci ve kursiyerlerin ahşap boyamadaki çalışmalarına olumlu etkileri olacak. Öğrencilerin yeterliliklerinin artırılmasında, öğretmenlerin kendini geliştirmesinde ve doğal olarak da bu yenilikleri eğitim sistemine yansıtarak engelli öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasına imkan sağlanacak.
YILLARA YAŞAM KATACAK PALYATİF BAKIM
Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Palyatif Bakım” projesi ile hastalara yaşam katmak amaçlanıyor.
Günümüz sağlık sisteminde “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey, hep vardır” anlayışı yaygın olarak benimsenirken, yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmak hedefleniyor. Ülkemizin koşulları ve önceliklerine göre Sağlık Bakanlığının hazırladığı yönergelerle, Palyatif Bakım hizmetlerinin aşamalı olarak 2023 yılına kadar yaygınlaştırılması, Palyatif Bakım alanında eğitimli ve deneyimli profesyonel ekiplerin oluşturulması, Palyatif Bakıma ihtiyaç duyan tüm hastaların bu hizmeti alması amaçlanıyor. Bu amacın kazanıma dönüşmesi için Palyatif Bakım konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmış nitelikli meslek eleman ihtiyacı proje ile karşılanacak. Proje ile Palyatif Bakım dalını, İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde ilimiz, bölgemiz ve ülkemizde mesleki eğitime kazandırarak, İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde tüm mesleki eğitim kurumlarının Sağlık Bakanlığı’nın Palyatif Bakım hizmetlerindeki 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli meslek elemanlarını uluslararası düzeyde bilgi beceri ve donanımla yetiştirerek istihdamına katkı sağlamak öngörülüyor. Proje ile mesleki eğitimdeki istihdam sorununa çözüm bulma, mesleki eğitimin ve kurumun kalitesini ve tercih edilebilirliğini arttırma, Palyatif Bakım konusunda farkındalık oluşturarak gereksiz yere yapılan sağlık harcamalarının önüne geçme ve ülke ekonomisine katkı sağlama amaçlanıyor. Proje ile elde edilecek gelişimlerin öğrenciler, öğretmenler, okul, ilimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanç olacağı öngörülüyor.
24 ay sürecek proje faaliyetleri Şubat ve Temmuz aylarında iki akış olmak üzere 10 gün süre ile Karolinska Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilecek. Sağlık eğitimi ve uygulamaları konusunda deneyimli, proje yürütme konusunda istekli ve heyecanlı, toplam 15 öğretmen hareketlilik faaliyetlerine katılacak. İlk akış, İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 7 öğretmen Şubat ayının ilk haftası 10 gün, ikinci akışta ise 8 öğretmen Temmuz ayının ilk haftasında 10 gün faaliyette yer alacak. Projenin yürütülmesi ile planlanan faaliyetlerin ve gerekli eğitimlerin teorik ve pratik olarak alınmasından sonra kazanılacak yetkinliklerle tüm katılımcılar sorumlu olacaklar.
ÇOCUKLAR SOKAKTA SOSYALLEŞECEK

Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar kapsamında Bakanlık tarafından kabul edilen 65 projede 79 Türk okulu hibe desteği almaya hak kazandı. Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu’nun Doğada Öğrenme (Learnıng Through Landscapes) Projesi Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Slovenya ortaklı olarak gerçekleştirilecek.
Teknolojinin ilerlemesi, çocuklarda gereksiz ilaç kullanımı, ailelerin çocuğuna istediği her şeyi alma yoluna gitmesi ve ‘proje çocuklar’ yetiştirme eğilimi çocukların neşesiz ve sorunlu olmasına neden oluyor ve ailelerin, çocuklarını teknolojiden olabildiğince uzak tutarak, enerjilerini doğada boşaltmalarını sağlamaları gerekiyor. Geçmişte sokaklarda oynayan, kolay sosyalleşebilen çocuklar ne yazık ki artık gitgide daha farklı olmaya başladı. Yapılan araştırmalar “yeni nesil çocukların” neşesiz, daha içine kapanık olduğunu ve odaklanamama sorunu yaşadıklarını ortaya çıkarırken, uzmanlar bunun sebebinin ailelerin ve eğitimcilerin çocuklarına karşı tutumlarından kaynaklandığını belirtiyorlar.
Proje ile vaktinin çoğunu bilgisayarın karşısında harcayan öğrencilerde farkındalığın arttırılması amaçlanıyor. Tarih boyunca çocuklar oynamak için özgürken, onların ilk seçimleri büyük bir ağacın olduğu ya da çalılarla dolu bir alanın olduğu bir yere akın ederlerdi. İki yüz yıl önce, çoğu çocuk zamanlarını tarla, çiftlik ya da doğayla iç içe geçirirlerdi. Günümüzde ise çoğu çocuğun çevresi ise kentleşti. Fakat doğaya ve dünyaya daha çok karışma fırsatına sahipler. Yenilenme zamanlarını yürüyüş parkurlarında, sokaklarda, oyun alanlarında, parklarda ve yeşil alanlarda geçirirler. Çocuklar oynamak, keşfetmek ve doğal hayatla iletişime geçme özgürlüğüne sahipler.
Proje ile öğretmen ve öğrencilerin, doğayı bir dershane ve laboratuvar gibi değerlendirerek doğa kavramını, doğa-insan-toplum ilişkilerini sorgulamalarını ve bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerisi geliştirmelerini sağlamak; katılımcıların doğaya yakınlaşmalarını, doğanın dilini ilişkiler boyutunda kavramalarını, eğitim sırasında yapılan gözlemlerle bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi olmalarını ve bu eğitimden çevre bilinci artmış olarak ayrılmalarını sağlamak; eğitime katılanların, birer çevre gönüllüsü olarak eğitim verdikleri öğrencilere çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmalarını sağlamak; “Doğa Koruma” felsefesi aktarılmasıyla, öğretmenlerin kendi konularında yapacakları eğitim etkinliklerinde ekolojik yaklaşımı göz önünde tutmalarını sağlamak amaçlanıyor.
KIRŞEHİR’E ÖZGÜ ÖZEL EĞİTİM
Özel Kırşehir Ortaokulu, STEM eğitiminin önemi hakkında paydaşları bilgilendirmek ve STEM eğitimi ile ilgili Kırşehir’e özgü eğitim programları geliştirmek için hazırladığı proje ile eğitimde kaliteyi artırmayı, program ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel-bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat verilecek. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

YETİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlayan Erasmus+Yetişkin Eğitimi Projesi’ni uygulayacak.
Yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik olan Erasmus+Yetişkin Eğitimi Projeleri, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda eğitim alan yetişkin öğrencileri kapsıyor.
Proje uygulamaları Almanya, İtalya, Romanya, Polonya, Türkiye ortaklı olacak proje uygulamaları 1 Kasım 2017-30 Eylül 2019 tarihlerinde 24 ay boyunca Almanya, İtalya, Romanya, Polonya’da gerçekleşecek.
Hedef kitleyi göçmenler, işsizler, yetişkin eğitimciler, bilgi teknolojilerini kullanan öğretmenler oluştururken, proje konuları da “Etkili Vatandaşlık, Kültürel Farkındalık, Şeffaf Yönetim, Kentsel Paylaşım Hizmetleri, Sosyal Haberleşme Yöntemi, Dijital Okuryazarlık, Dijital Eğitim” olacak.
Kırşehir’de eğitimde adeta AB proje atağının yaşandığı 5 projenin kabul edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, projelerde emeği geçen okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .