Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri verilecek

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri verilecek

02.05.2015

KIRŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü, “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”nin üçüncüsünün 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirileceğini duyurdu. Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması amacıyla yürütülen başarılı çalışmalara verilen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”nin üçüncüsü 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilecek. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ne farklı […]

KIRŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü, “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”nin üçüncüsünün 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması amacıyla yürütülen başarılı çalışmalara verilen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri”nin üçüncüsü 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilecek.
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ne farklı çalışmalarla başarı gösteren, her tür ve kademedeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile lise ve üstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceği gibi diğer gerçek ve tüzel kişiler de başvuru yapabilecekler.
Başvurular 12 Mayıs 2015 tarihine kadar www.meb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Elektronik ortamda gerçekleştirilecek rapor değerlendirmeleri ile yerinde gözlem ve incelemelere dayanan değerlendirmeler sonucu ödül almaya hak kazanan çalışmalar, düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri başvuruları ile ilgili yayınlanan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla yayınlanan ve Kırşehir ile birlikte 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen genelgede şunlar kaydedildi:
“Eğitim ve öğretim alanında özgün uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ dağıtılmaktadır.
“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlamaktadır. Yöneticilerimiz ile öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitim ortamlarımızın da kalitesi artırılmış olacaktır. Bu doğrultuda yapılacak olan Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri başvuru kategorileri aşağıda belirtildiği gibidir.
“Öğretim yöntem ve teknikleri: Yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerin uygulanması, teknoloji ile desteklenmesi ve bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi,
“Sanatsal, kültürel, sportif ve çevreci faaliyetler: Öğrencilerin sanat, spor, kültürel ve çevreci faaliyetlere katılımının artırılması; yarışmalar düzenlenmesi; okul bahçeleri, kütüphaneler, spor salonları, bilgisayar sınıflarının halka açılması; millî, manevî ve kültürel değerlerin korunup geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması; ağaçlandırma çalışmaları; geri dönüşüm faaliyetleri ve enerji verimliliği uygulamaları,
“Okul idaresinin geliştirilmesi: Kalite, verimlilik ve etkinliğin artırılması; eğitim kaynaklarının çeşitlendirilmesi; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili bürokratik işlem ve süreçlerin basitleştirilerek istenecek belgelerin asgariye indirilmesi ve hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması,
“Eğitim öğretime erişim ve yönlendirme: Dezavantajlı öğrenci gruplarının eğitime erişim imkanlarının ve fırsatlarının artırılması, (az gelişmiş bölgelerdeki kız öğrenciler, engelli bireyler, maddî yetersizliği olan öğrenciler vb.); öğrenci devamsızlıklarının azaltılması; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bakımından meslekî eğitimi yaygınlaştıracak stratejilerin uygulanması ve meslekî eğitime yöneltme faaliyetleri; rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri,
“Serbest kategori: Diğer dört kategorinin kapsamı dışında kalan faaliyetler.
“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ne farklı çalışmalarla üstün başarı gösteren öğretmen, yönetici ve öğrenciler (lise ve üstü) başvuru yapabileceği gibi gerçek ve tüzel kişiler de başvuru yapabileceklerdir. Başvurular aşağıdaki kurallar çerçevesinde www.meb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
“Rapor en fazla; boşluklu 10.000 karakter, 8 sayfa ve 3 MB olacaktır. (Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto, 1,15 satır aralığı)
“Çalışma; özgün, etik değerlere uygun, alıntılardan ve birbirini tekrarlayan projelerden uzak yenilikçi düşünmeyi destekler şekilde olacaktır.
“Raporlar elektronik ortamda gönderilecek, kesinlikle posta ile gönderilmeyecektir.
“Her bir kurum her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir.
“Her bir kişi her kategoriden yalnız bir başvuru yapabilecektir.
“Hangi kategoriden başvurulduğu belirtilecektir.
“Belirtilen kategoriye uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
“Proje metinleri açık ve anlaşılır bir Türkçe ile yazılacaktır.
“Sonuçları alınmamış projeler değerlendirilmeyecektir.
“Başvurunun bireysel ya da kurumsal olduğu belirtilecektir.
“Çalışmanın uygulandığı kurum ad, adres ve iletişim bilgileri eksiksiz yazılacaktır.
“Bireysel başvuruda çalışmayı yürütenin ad, adres ve iletişim bilgileri eksiksiz yazılacaktır.
“Kurumsal başvuru çalışma ekibi en fazla 5 kişiden oluşacaktır.
“Bireysel başvuruda çalışma ekibi oluşturulmayacaktır.
“İstendiğinde sunulmak üzere çalışma ile ilgili tanıtım sunumu hazırlanacaktır.
“Rapor metninde kesinlikle il, ilçe, kurum, vali, kaymakam, müdür vb. kişi ya da kurumların isimleri belirtilmeyecektir. Aksi takdirde proje değerlendirme dışı bırakılacaktır.
“2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 eğitim ve öğretim yıllarında belirtilen kategorilerde gerçekleştirilen çalışmalar Bakanlık değerlendiricileri tarafından elektronik ortamda değerlendirilecektir.
“Çalışmaların yerinde görülmesi açısından saha ziyaretleri gerçekleştirilerek saha ziyareti puanı ile ilk değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak ödüle esas puan belirlenecektir.
“İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) göz önüne alınarak bölge bazında yapılacak sıralamada, puan barajının altında kalmamak şartıyla her kategoride en yüksek puan alan birer çalışma bölgesel ödül töreninde ödül almaya hak kazanacaktır. Bölgelerde düzenlenecek ödül törenleri il millî eğitim müdürlüklerince organize edilecek ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı için kura ile belirlenen o bölgeye ait bir ilde gerçekleştirilecektir, diğer yıllarda ise bir önceki yıl ödül alan illerde bölgesel ödül törenleri düzenlenecektir.
“Bölgesel ödül törenleri yapıldıktan sonra her kategorinin Türkiye birincileri Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde Bakanlıkça ödüllendirilecektir.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .