DURSUN YASTIMAN’A KIRŞEHİR’DEN SELÂM

DURSUN YASTIMAN’A KIRŞEHİR’DEN SELÂM

26.01.2017

Dursun Yastıman, Kırşehir adıyla özdeş bir isimdir. Kırşehir, tarihi, coğrafyası, folkloru, dili, kültürü, siyasetiyle …onun kimliğinde odaklanmıştır. Cumhuriyet Türkiyesi hafızasında ve arşivindedir. Gazete ve gazetecilik dendiğinde ilk akla gelen Yastıman’dır. Yaz, yazarlık, gazetecilik aşkına birçok maddi zenginliği bir tarafa itmiştir. Manevi zenginlikler, dil-kültür olayları sanat-edebiyat, fıkra, makale, araştırma, inceleme onun dünyasını zenginleştirmiştir. Yastıman dostumuz, çok […]

Dursun Yastıman, Kırşehir adıyla özdeş bir isimdir. Kırşehir, tarihi, coğrafyası, folkloru, dili, kültürü, siyasetiyle …onun kimliğinde odaklanmıştır.
Cumhuriyet Türkiyesi hafızasında ve arşivindedir. Gazete ve gazetecilik dendiğinde ilk akla gelen Yastıman’dır. Yaz, yazarlık, gazetecilik aşkına birçok maddi zenginliği bir tarafa itmiştir. Manevi zenginlikler, dil-kültür olayları sanat-edebiyat, fıkra, makale, araştırma, inceleme onun dünyasını zenginleştirmiştir.
Yastıman dostumuz, çok zengin bir kültür arşivine sahiptir.
0 arşivde Cumhuriyet dönemi saklıdır. Siyasal gelişmeler, bölgenin kültür gelişmeleri, ekonomik atılımlar, Kırşe¬hir’e vaki saldırılar. Tek partili hayat, çok partili demokrasiye geçişler,27 Mayıs Devrimi, DP’nin yıkımları, Kırşehir*in ilçe oluşu, 12 Mart müdahalesinin getirdiği siyasal krizler, atılımlar, idamlar, 12 Eylül döneminin resmi geçidi, Menderes-Zorlu-Polatkan’ın hazin sonuçları, Gezmişler, İnanlar, Aslanlar’ın asılması.
İnönü, Menderes, Bayar, Demirel, Gümüşpala, Erbakan, Türkeş, Ecevit, Baykal, Erdal İnönü, Çiller, Korutürk, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Turgut Özal, A. Necdet Sezer… Edebiyatçılar, şairler, yazarlar, dil ve tarih uzmanları, Cevat Hakkı Tarım, Şemsi Yastıman, Âşık Boyacı, Celal Tekiner, Burhan Ulutan, Ziya ve İlhan Kılıçözü, Ahi önderi Mustafa Karagüllü, Sırrı Kardeş, Habip Arıöz, Ömer Aydın,
…Âşık Paşa, Ahievran, Ahmed-i Gülşehri, Hacı Bektaş… Yastıman’ın arşivinin hazineleridir. Ahilik, Bektaşilik-Cumhuriyet kültürü, Atatürk Rönesans’ını bütün boyutlarıyla bu hâzinede bulabilirsiniz.
Dursun Yastıman bu büyük arşivden yararlanarak bir büyük gazetede 50 yıl köşe yazarlığı yapabilir. Bitmez tükenmez bir kaynak. Zaten çok titiz bir yazardır Yastıman. Onun yazıları Cumhu¬riyet gazetesinin ayarındadır. Sabırla, büyük bir dikkatle yazar. Kaynağa iner. Yüzeysel yazmaz. Yazı olsun da ne olursa olsun, kabilin¬den bir alışkanlığı yoktur. Yazılarının tartar’endezeden geçirir. Kompozisyon güzellikleri, estetik ön plandadır. Anlam ve bilgi verme temeldir. Yazıları doyurucudur. Kalıcıdır. Tarihseldir. Yastıman’ın bu güzel yazılarına Güzel İzmir’den, Ege’den devam edeceğine inanıyorum.
Kırşehir gazetelerini unutmadan!
Dursun Yastıman’ın yazılarında dikkatimi çeken bir husus da şudur: laik ve demokratik Cumhuriyet kültürünü, acı politikaya boğdurmamak! Politikayı bu çerçevede yapmak. Yazılarında Cumhuriyet kazanımlarını, Atatürk rönesansını ön plânda tutmak. Bölücü ve yıkıcılığa karşı bir kaya gibi durmak. 29 Ekimleri,24 Aralıkları, 23 Nisanları, 19 Mayısları,30 Ağustosları… Uğur Mumcuları… iyi yorumlamak, özümsemek. Ulusal tarih bilincini yakalamak. Kırşehir’den hareketle ulusal kültürü yüceltmek. Ulusal birlik ve bütünlüğü inançla, ısrarla sarılmak.
Dr. Erol Ülgen’in hazırlayıp gün ışığına çıkardığı “Şemsi Yastıman-Hayatı ve eserleri” adlı araştırmasının oluşmasında da Dursun Yastıman hocanın katkısı vardır. 134-148-149-191-192-193-194.sayfalardaki şiirler arşivinden elde edilmiştir.
Dr.Ülgen, bunları da mehazında göstermiştir. Daha başka şiirler de Dursun Yastıman’ın uzun yıllar çıkardığı “Kırşehir” gazetesinden alınmıştır. Anektotlar, röportajlar, fıkralar, yazılar…
Hasan-Ali Yücel’in deyimiyle Yastıman “verimli insan”dır.
Yastıman’ın çıkardığı gazete, abonelerden Şemsi Yastıman’a geç ulaşır. Bunun üzerine Şemsi Yastıman, şu sitemli şiiri yazar:
Hasretiyle kıvranıyor sılanın
Bari gazetesi gelse ne olur?
Bizleri unutan Dursun Yastıman,
Gurbetliği biraz bilse ne olur

Beddua etmeğe dilim dolaşır
Yakınımdır, gene bize bulaşır,
Gazetemiz on gün sonra ulaşır
Nidem abonmanı silse ne olur?

Şemsi Yastıman’ım Kırşehir köküm,
Pek ağır basıyor gurbetlik yüküm,
Her şey yıpranmağa ölüme mahkûm,
Bir de şu hasretlik ölse ne olur?
(AGE,134)

Bu usta gazeteci Dursun Yastıman’a, Ege’nin mavi sularına Kırşe¬hir’den selâm…
Bu selâmı, geçen gün “Kırşehir Çiğdem”de Dr. Bahattin Ergezer’in “Uyuz Atlar Kişnemeye Başladı” başlıklı fıkrasının son bölümüyle pekiştiriyorum. Dr. Ergezer’i de kutlamış olmak amacıyla:
“…Bu ülkede tek bir ses vardır. Ebediyete kadar da o ses olacaktır: 0 ses, Oğuz Kaan’ın, o ses Alparslan’ların, o ses Fatih’in, ve o ses bu toprakları demir pençesiyle kurtarıp Türkiye Cumhuriye¬tini kuran ATATÜRK’ün sesidir!’’YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .