Derneklere proje desteği

Derneklere proje desteği

27.09.2017

KIRŞEHİR’DE faaliyet gösteren 313 derneğin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2017 yılının ikinci dönem proje başvuruları alınmaya başladı. Kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması amacıyla derneklerin faaliyetleri destekleniyor. Kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal […]

KIRŞEHİR’DE faaliyet gösteren 313 derneğin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2017 yılının ikinci dönem proje başvuruları alınmaya başladı.
Kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerinin arttırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması amacıyla derneklerin faaliyetleri destekleniyor.
Kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması şartlarını yerine getiren projelere İçişleri Bakanlığı tarafından destek verilecek.
2017 yılı 2’nci proje başvuruları 25 Eylül 2017 tarihinde başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2017 yılı proje teklif çağrısına çıkıldı.
Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri destekleyecek.
2017 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca şöyle belirlendi:
* Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
* İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
* Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
* Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
* Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
* Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
* Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
* Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
* Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
* Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
* Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.
Proje başvuruları 25 Eylül’den itibaren 13 Ekim 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacak.
Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
a) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,
b) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,
c) Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,
ç) Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,
d) Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir.
Başvuru sahibi dernek; projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, birlik, sandık, meslek odası, üniversite, şirket vb. teşekküllerden yardım alabilir ve bunlarla işbirliğinde bulunabilir.
Başvuru yapan dernek, işbirliğinde bulunacağı kurum ve kuruluşlardan alacağı bir yazı ile yapılacak işbirliğini belgelendirir. Söz konusu belgede, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların katkısı ve işbirliğinin kapsamı açıkça belirtilir.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .