Defterdar Balcı, mükellefleri uyardı

Defterdar Balcı, mükellefleri uyardı

18.02.2015

Amme alacakları kapsamında başvuru yapmayan mükelleflerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor…

KIRŞEHİR Defterdarı Yusuf Balcı, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamındaki amme alacaklarına ilişkin mükellefleri uyardı.

Kırşehir İl Defterdarı Yusuf Balcı, esas borçlu ile birlikte sorumlu olan, ancak tek bir vergi dairesine müracaat eden veya kendi adına ayrıca müracaatı olmayan borçlu mükelleflerin sadece bir vergi dairesine müracaat etmiş olanlar veya kendi adına ayrıca dilekçe vermeyenlerin 30 Nisan 2015 tarihine kadar başvurmaları gerektiğini belirtti.
6552 sayılı kanunla borçlarını yapılandıran ve ilk taksit ödeme tarihi olan 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödeme yapmayan mükelleflerin 2 Mart 2015 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yaptıkları takdirde yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edeceklerini hatırlatan Kırşehir İl Defterdarı Yusuf Balcı, şunları kaydetti:
“Bilindiği üzere 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 73’üncü maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf oluşturulmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan vermek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanması amaçlandığından 6552 sayılı kanun kapsamında birden fazla vergi dairesine borcu bulunan ya da çeşitli kanunlardan dolayı esas borçlu ile birlikte sorumluluğu bulunduğu halde sadece tek bir vergi dairesine müracaat eden veya kendi adına ayrıca müracaatı olmayan borçlu mükelleflerimizin sadece bir vergi dairesine müracaat etmiş bulunanlar veya kendi adına ayrıca dilekçe vermeyenler (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) 30 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) yazılı başvurmaları halinde mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 30 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce GİB internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde bu başvuruları kabul edilecek ve borçları söz konusu kanunun 73’üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planları mükelleflere tebliğ edilecektir.
“Diğer taraftan 6552 sayılı kanunun 73’üncü maddesinin 8’inci fıkrasına göre bu madde kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin başvuru ve ilk taksitin ödeme süresi 30 Kasım 2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı BKK ile birer ay uzatılmış olup, Aralık 2014 ayında ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresinin 2 Şubat 2015 tarihine uzatılmış olması ile ödeme planına bağlanmış borçların bir takvim yılı içerisinde 2’den fazla taksitini ödememesi durumunda tecil ihlali sonucunu doğuracağı kuralı dikkate alındığında bu taksitin 2014 takvim yılına ilişkin bir taksit olma vasfını değiştirmemiştir. Dolayısı ile birinci taksitin 2 Şubat 2015 tarihi sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda bu taksit ihlali 2014 takvim yılına ilişkin ihlal olarak kabul edilecektir.
“Öte yandan, bu kapsamda taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması nedeniyle ödeme süresinin bir sonraki aya sirayet etmesi, bu taksitleri sirayet ettiği ayın taksiti haline getirmemektedir.
“Ayrıca kanunun 73’üncü maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçluların, 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları anılan maddenin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince 2 Mart 2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .