Bu yıl 3 bin 600 TL’si vergiden muaf olacak

Bu yıl 3 bin 600 TL’si vergiden muaf olacak

17.02.2015

Kira geliri olanlar 25 Mart’a kadar beyanname verecek Kırşehir’de konut ve işyeri kirası alan mükelleflerin 25 Mart 2015 tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiği bildirildi. Bu yıl uygulanacak istisna tutarı 3 bin 600 TL olarak tespit edildi. Kırşehir Defterdarlığı yetkililerinden verilen bilgiye göre, 2015 yıl için yüzde 10,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında, maktu had […]

Kira geliri olanlar 25 Mart’a kadar beyanname verecek

Kırşehir’de konut ve işyeri kirası alan mükelleflerin 25 Mart 2015 tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiği bildirildi. Bu yıl uygulanacak istisna tutarı 3 bin 600 TL olarak tespit edildi.

Kırşehir Defterdarlığı yetkililerinden verilen bilgiye göre, 2015 yıl için yüzde 10,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında, maktu had ve tutarlar ile bir kısım menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranları belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen gelirler için 3 bin 600 lira olarak tespit edildi.
Kırşehir’de kira geliri bulunanların 25 Mart 205 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine beyanname vererek çıkacak verginin iki eşit taksitte ödeneceğini belirten Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda vatandaşların son günü beklememeleri uyarısında bulundular.
Kırşehir Vergi Daire Müdürlüğü yetkilileri, eksik beyan veren ya da hiç beyanname vermeyen vatandaşlar konutlardan elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamayacaklarını da belirterek “Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahiplerinin bu gelirlerini, Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkündür. Vergi dairesinin bilgisine girmeden önce, vergi dairesine kendiliğinden dilekçe ile bildirilmesi ve dilekçenin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde hiç verilmemiş beyannamenin verilmesi ya da eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş verginin aynı sürede ödenmesi halinde bu mükellefler de konut istisnasından yararlanacak ve gecikmeden dolayı adlarına vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Bu mükellefler hakkında pişmanlık zammı uygulanacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir. Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır” dediler.
İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13 lira olarak belirlendi.
Engellilik indirimi tutarları, gelecek yıl uygulanmak üzere birinci derece engelliler için 880 lira, ikinci derece engelliler için 440 lira, üçüncü derece engelliler için 200 lira olarak tespit edildi.
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 6 bin lira, diğer yerlerde 4 bin lira olarak belirlendi.
Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, gelecek yıl gelirlerine uygulanmak üzere 10 bin 600 lira olarak tespit edilirken, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 23 bin lira olarak belirlendi.
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere bin 500 lira olarak tespit edildi.
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, gelecek yıl gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere, 12 bin liraya kadar yüzde 15, 29 bin liranın 12 bin lirası için bin 800 lira, fazlası için yüzde 20, 66 bin liranın 29 bin lirası için 5 bin 200 lira, fazlası için yüzde 27, 66 bin liradan fazlasının 66 bin lirası için 15 bin 190 lira, bunun fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .