Bir Sonsuz Cumhuriyet(x)

Bir Sonsuz Cumhuriyet(x)

02.05.2015

Av.Adil Gülvahaboğlu “Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için,hakikat için,başarı için,en doğru yolu gösteren kılavuz bilimdir, fendir. Bilimin ve fennin dışında kılavuz aramak, gaflettir, dalâlettir, cehalettir.” Mustafa Kemal Atatürk KIRŞEHİR Cumhuriyeti kuran Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün hep yanında olmuş, destek vermiş bir kentimizdir. Çünkü Kırşehir demokrat insanların, özgürlüğü ve demokrasiyi özümsemiş […]

Av.Adil Gülvahaboğlu

“Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için,hakikat için,başarı için,en doğru yolu gösteren kılavuz bilimdir, fendir. Bilimin ve fennin dışında kılavuz aramak, gaflettir, dalâlettir, cehalettir.”
Mustafa Kemal Atatürk
KIRŞEHİR Cumhuriyeti kuran Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün hep yanında olmuş, destek vermiş bir kentimizdir.
Çünkü Kırşehir demokrat insanların, özgürlüğü ve demokrasiyi özümsemiş illerin başında gelir.
Atatürk, Cumhuriyeti’nin bir başka ifadeyle Türk Cumhuriyet’inin dayanakları Atatürk’ün yukarıdaki sözüyle özetlemiş bulunuyor. Hayatın dinamosu, bilim ve fendir. Ulusları kalkındırıp ileri götürecek olan temel güç, bilim-fikir, düşünce gücüdür. ”Cumhuriyetin kültüre dayanacağını” ifade eden büyük insan, bu amaçladır ki, savaş ekonomisinin uygulandığı yokluk, kıtlık döneminde bile eğitimi ön plana çıkarmıştır. Biliyordu ki, eğitilmemiş toplumların elinde Cumhuriyet, hırpalanır, yıpranır ve asla ilerleme kaydedemez.
”Eğitimdir ki, bir ulusu ya uygar, özgür, çağdaş topluluk halinde yaşatır, ya da tutsaklık ve esarete sevk eder” diyerek bir sonsuz Cumhuriyet kültürü yaratmak için işe eğitimden başlamıştır.
Atatürk’ün kafasında oluşmuş olan Cumhuriyet fikri, asla talit veya ısmarlama değildir. Tamamen Türk tarihinden, Türk geleneğinden doğmuştur. Bir siyasal sistem olarak Cumhuriyet hiç kuşku yok ki, demokratik Cumhuriyettir. Demokratik Cumhuriyet rejiminin uygulamalarını yapan Atatürk, böyle bir Cumhuriyeti kurmak ve yaşatmak için demokratik eğitime, kültüre büyük bir ihtiyaç olduğunu kanıtlamıştır.1924’te ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Denemesinin 1930’daki Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın getirdiği tecrübeler, ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Demokratik Cumhuriyet’i yaşatacak olan donanım, demokrasi kültürüdür. Bunun tabana yayılmasıdır. Atatürk’e göre ”Türk Milleti’nin tabiat ve karakterine en uygun düşen idare şekli Cumhuriyettir.”
”Asri bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir”.
”Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.”
”Cumhuriyet, fazilet-i ahlâkiyeye müstenit bir idaredir.Cumhuriyet fazilettir.Cumhuriyet idaresi namuslu ve faziletli insanlar yetiştirir.”
Demek ki Atatürk’ün dilinde ve gönlündeki Cumhuriyet,ilk önce faziletli (erdemli) insanların elinde gelişecektir.İnsan unsuru güçlü olacaktır.Namuslu olacaktır.Cumhuriyetin demokratik yapısı o zaman daha da gelişecektir.Çoğulcu bir anlamda olgunlaşacaktır.
27 Ekim 1922’de Bursa’da yaptığı konuşmada Atatürk şunları söylüyor:
“Milletimizi yetiştirmek için asıl kaynak olan okullarımızın ve üniversitelerimizin kuruluşunda da ilim ve fen yolu izlenecektir. Ayrıca milletimizin siyasi ve sosyal hayatında ve fikri eğitiminde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim v fen yardımıyladır ki; Türk Milleti, Türk şiir ve edebiyatı, iktisadiyatı bütün güzellikleriyle gelişecektir… İlim ve fen neredeyse oradan alacağız ve her yurttaşın kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır yoktur.’’
27 Ekim 1922’nin koşullarında bile demokratik cumhuriyetinin temel ilkesinin, kaldıracının bilimsel eğitim olduğunu vurgulamaktan geri kalmıyor. “Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara, 1) Türk Milletine, 2)Türkiye Devleti’ne, 3) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düşman olanlarla mücadeleyi öğreteceğiz.” En büyük eserim Cumhuriyet’tir” diyen Atatürk, bunun korunmasını da gene eğitimin niteliğine bağlamıştır.
Büyük Atatürk’ün fikir ve uygulama sistematiği bir bütündür. Devrimlerinin ve uygulama alanına koyduğu fikri, siyasi, sosyal ilkelerinin tümü birbirini tamamlar. Metodu bilim ve mantık olduğu için de asla birbiriyle çelişmez.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyarı almak, düşünmek zekâyı eğitmektir. Kültür: İnsanlık niteliğinde, gerçek insan olmak için, esas öğedir. Bunu kısaca açıklamak gerekirse kültür,tabiatın yüksek feyziyle mutlu olmaktır”.
Kültürü bu kadar açık, net, bilimsel yöntemle tanımlayan bir sosyoloğa rastlamadım. Atatürk’ün bilge kişiliği, Cumhuriyetimizin de özeti gibidir.Cumhuriyet ve Atatürk özdeştir. Türk Milleti’ni Atatürk’ten, Atatürk’ü Türk Milleti’nden koparmak olanaksızdır.Çünkü Atatürk,Türk tarihinin özetidir.Bunun içindir ki, Atatürkçü Cumhuriyet sonsuz bir Cumhuriyet’tir.O’na göre kültür, ”İnsanı değiştiren,olgunlaştıran yapıcı ve yaratıcı yapan” birikimdir. Bir kavrayıştır. Anlayıştır. Yoğaltıcı ve devingendir. Cumhuriyetimizin temel ilkesi demokratik oluşudur. Bunu perçimleyen yapı da, ulusal birlik ve beraberlik ruhudur. Yurdumuzun ve ulusumuzun bütünlüğüdür. Kuvayi Milliye ruhunun Milli Misak ruhuyla dokulanması ve gelişmesidir.
Cumhuriyet aydınlanmasıyla kutsal İslâm dini gerçek kaidesine oturtulmuş, politikacının elinde ezilip büzülmek gibi bir garabetten kurtarılmıştır. Gerçek din ve inanç özgürlüğü lâikliktedir. Dinin politize olması amacından sapması demektir. ”Asrın değişmesiyle hükümler de değişir” diyen Hz. Muhammed, lâik, demokratik Hukuk Devleti’ni ifade etmiyor mu? Osmanlı Padişahlarının en akıllıları olan Fatih, Kanuni… Hukuk devletini aramadılar mı? Kanun, insan aklından ve uygar gereksinimlerinden doğar. İlanihaye kullanılacak bir yasa olamaz. Bunun için şeriat devleti kuralları, artık günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir.
Bu yazıyı, Cumhuriyetimizin 74. yıldönümü kutlama programı çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı satırlarla bitirmek istiyorum:
”Ateşlediğiniz Cumhuriyet meşalesi gürül gürül yanıyor. Demokratik, lâik,sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti,millet ve vatan bütünlüğünü koruyarak sonsuza kadar var olacaktır.”
(x)Yazarın, ”Edebiyat Penceresi” adlı eserindenYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .