BATMAYAN GÜNEŞ: ATATÜRK (x)

BATMAYAN GÜNEŞ: ATATÜRK (x)

21.02.2015

Âdil Gülvahaboğlu CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Büyük Önder Atatürk, Kırşehir’e yaptığı ziyaratte ”Kırşehir gençleri, vatanımızda gençliğin kıymetli bir emmuzeci olduklarını isbat edecek efkar-ı metine ve musube ile mütehalli bulundukları kanaatı ile vaz-ı imza eyleriz” demişti. Kırşehir, hep Atası’nın yanında, izinde olmuş bir ilin adıdır. Kırşehir demokrasi uğruna, Cumhuriyet uğruna hem Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümüştür. Bugüne bakıyoruz. Dünyada […]

Âdil Gülvahaboğlu
CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Büyük Önder Atatürk, Kırşehir’e yaptığı ziyaratte ”Kırşehir gençleri, vatanımızda gençliğin kıymetli bir emmuzeci olduklarını isbat edecek efkar-ı metine ve musube ile mütehalli bulundukları kanaatı ile vaz-ı imza eyleriz” demişti.
Kırşehir, hep Atası’nın yanında, izinde olmuş bir ilin adıdır.
Kırşehir demokrasi uğruna, Cumhuriyet uğruna hem Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümüştür.
Bugüne bakıyoruz. Dünyada ve ülkemizde sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik… büyük değişimler yaşanmaktadır. Siyasal sistemler, demokratik yapılanmalar değişik boyutlar kazanmaktadır. Uluslar arası yakınlaşmalar, ayrılmalar, yeni ittifaklar birbirini izlemektedir. AB, ABD, İslam dünyası karşısında yeni boyutlara yeni perspektif arayışlarına yönelmektedir.
Bütün bunlara rağmen bütün değişimleri önceden kestirmiş kendi metodu içerisinde eritmiş yüzyıllar sonrasını yakalamış olan tek sistem, Atatürkçü bakış sistemidir. ‘’Atatürkçülük ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder’’ diyen yalakalarla,
‘’Türkiye‘nin geleceğinde artık Kemalizm benzeri sistemler olmayacaktır’’ diyen kafası karışık beyni sulanmış adamları bir kenara bırakınız. Türkiye, Atatürkçü metodolojiden saptığı zaman perişan olacaktır! Atatürk yönetiminden sapan Türkiye‘nin varacağı bataklık ‘’şeriat diktatörlüğüdür’’ şeriat diktesi, kızıl komünist sistemden, ırkçı–nazi sistemden, kara gömlekliler iktidarı olan faşist sistemden, Franco, salazlar… diktatörlüklerinden daha kanlı, daha zalim ve acımasız bir diktatörlüktür! Bu diktatörlüğü petrol gelirleriyle ayakta tutan yönetimler de var. Bu dikte rejimlerine kadını dörde bölen kapalı çarşaf diktatörlükleri de diyebilirsiniz. İnsan beyninin yarısını çöpe atan zalim rejimler!
Atatürk aydınlığı, Atatürk metodu, dünyanın ulaşabileceği en demokratik, olumlu, insanları en çok mutlu eden bir yöntemdir. Bu sistemde bulduğunuz mutluluğun çeyreğini şeriat diktatörlüklerinde bulamazsınız. Tüm doğmaları yıkan sistem, Atatürk metodolojisidir. Atatürk daha 1933’ te mirasını şöyle açıklıyor : ‘’ Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır… zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur…
Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde aklın ve ilmin rehberliğini kabul kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.’’ /Prof. Dr. İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeoloji, İÜ. Yayınları/
İslâm dinine en büyük yararı, hiç kuşku yok ki, kurucusu Hz. Peygamber yapmıştır.Allah’ın elçisidir.İslam’a ikinci büyük yararı Mustafa Kemal sağlamıştır.Lâik sistem, dinin haysiyetini korumuş,geliştirmiş ve yüceltmiştir.Şeriatçı sistemler ise dini menfaat için kullanır,din,politika olur.Din, kürsüye çıkar,din polemik Vasıtası olur. Din örselenir, hırpalanır, din, siyaset harmanında kaybolur. Bu nedenledir ki, İslâmın en büyük ikici adamı aşılmaz Mustafa Kemal’ indir. Bunun içindir ki, din bilgini, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ‘’Allah ile Aldatmak’’ Kitabını Yazmıştır. Ama bizim, menfaat taciri ve din tüccarı aydıncıkların bunu da okuyacaklarını sanmam. Geçenlerde Üfürük kafalı adam’’ bunlar Mustafa Kemal ve Hz. Muhammet Mustafa’yı ayırt edemiyorlar’’ diyerek cılızlığını vurgulamıştır. Biz, bu iki büyük adamı böyle ayırt etmekteyiz. Hz Peygamber dinin kurucusudur. Büyük Atatürk devletin, milletin, dünyanın kalıcı mutluluklarını yakalayan yüksek ve yüce önderdir. Ülkemizin, ulusumuzun, dünyanın Lideridir. Din, O’ nun sisteminde rahat ve güzeldir. Kendi kaidesinde sonsuzdur. Hz. Peygamber’ in sistemine en büyük iyiliği de Atatürk yaptı. Çünkü dinimiz, ilerlemekten yanadır. Donmayı kabul etmez. Dinimizde zorlama yoktur. ‘’Ezmanın tegayyürü ile ahkam tebeddül eder’’ diyen din, İslâmdır. Yani zamanın değişimiyle hükümler de değişir. İşte; laik sisteme geçiş, Anayasal hukuk devleti! İslâmın kötücülleri, köstebekleri ve kemirgenleri irticacılardır. Allah dinimizi bunlardan korusun! Demek yetmez, biz koruyacağız, tüm ulus koruyacak. Güzelim dinimizi bunlardan bu din soyguncularına bırakmeyacağız. Dini bunlara bırakırsak onu talan ederleri, ortada din de kalmaz imanda!
Atatürk, bitmez bitmez tükenmez bir bilim, teknoloji, toplumsal doku sentezidir. Özerk insanı, mutlu insanı, aydınlık kafaları, toplumsal dayanışmayı, barışı, milli ve milletler arası huzuru onda bulursunuz. Her özdeyişi ayrı bir ilkedir, yol göstericidir.
Günümüzden geriye doğru uzandığımızda Atatürk’ ün sonsuzluğunu görürüz. Colin Powel Anıtkabir özel defterinde şunları yazıyor:
‘’20. yüzyılın en büyük liderlerinden Mustafa Kemal Atatürk’ ün hatırasına hürmeten Amerikan halkını temsil etmek, eşsiz bir onur. Atatürk’ ün modern ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti’nin oynayabileceği ve oynanması gereken olumlu role ilişkin vizyonu dünyadaki pekçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Kurduğu Cumhuriyet’in başarılarını selamlıyoruz.”/06.12.2001/
Hollanda Kraliçesi’nin aynı deftere yazdıkları da tarih şuuru açısından başka bir öneme sahip: ”Türkiye’ye gerçekleştirdiğimiz bu resmi ziyaret,Türk ve Hollanda halkları arasında süregelen ve geçmişi 400 yılı bulan barışçıl ve dostane ilişkilerinin bir teyididir.Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımızı sunuyoruz.O’nun ileri görüşlülüğü ve sahip olduğu üstün devlet adamlığı vasıfları günümüze kadar uzanan derin bir etki yaratmış ve özellikle de ülkelerimiz arasındaki yakınlaşmaya önemli katkı sağlamıştır.Atatürk’ün halkına bıraktığı manevi miras,sadece Türk halkının huzur ve refahının temininde ve gelişmesinde değil aynı zamanda AB ile ilişkilerin yoğunlaşarak ilerlemesinde de daimi ilham kaynağı olmuştur.”/28.2.2007./
Şimdi de Pervez Müşerrf’e kulak verelim: ”…Türkiye,Mustafa Kemal’in parçalanmaktan kurtardığı,gericilikten çekip çıkararak modernleştirdiği bir ülke..Türk halkı benim nezdimde özellikle iki yönden yer etmiştir.Birincisi derin yurtseverlik duyguları ve Türk olan her şeyden gurur duymaları ve ikincide Pakistan’a karşı duydukları derin sevgileri…Türkiye’de yedi yılımız çok hızlı geçti.Ayrılırken çok hüzünlüydük Âşık olduğumuz bir ülkeye veda ettik.Hepimiz ağlıyorduk.Bunlar benim en neşeli ve beni ben yapan yıllarımdı.”/27.9.2006/
Avustralya Maliye Bakanı Peter Costello Canberra’da yaptığı Hristiyan lobi toplantısında Atatürk Türkiyesi’ni İslam dünyasına örnek alınacak bir model olarak önerdi:
”…Gelibolu’da Türk zaferine komuta eden Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan laik Türkiye’nin,İslam dünyası önünde örnek bir model olduğunu kaydetti.”O, modern islam dünyasında liderlik örneği olarak kabul edilmelidir.”/24.9.2006/
Pakistan’ın eski basın ataşesi, Bangladeşli diplomat Arshad Üz Zaman,gazeteci yazar Hıfzı Topuz’a şunları söylüyor:
”Ne olur beni bir TV. kanalına çıkart da Cumhuriyet’in kuruluşundan önce büyük Atatürk için destan yazmış olan Şair Kazi Nasrul İslam’ı anlatayım.”/21.5.2008/
Kraliçe 2.Elizabeth’in sözleri din ticareti yapanların üzerine bir kamçı gibi iniyor:
”…Birleşik Krallık’ın büyük değer verdiği bir dosta ve modern tarihin en büyük şahsiyetlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmak,benim için büyük onurdur.”15.05.2008/
İsrail Başbakanı Ehud Olmert:”Üç kahramanım var:Bunları Atatürk kitabının yazarı Andrew Mango’nun kitaplığımdaki kitabının başına koydum:Atatürk,İsrail Devleti’nin kurucusu Ben Gurion,İngiliz devlet adamı Winston Churchill ”/15.5.2008/
Atatürk’ün yıkılmaz ve sarsılmaz büyüklüğü hakkındaki yolculuğumuza devam edelim.Bu yılbaşı,üzerinde Anıtkabir ve Fransıza sözler bulunan bir kutlama kartı hayli ilgi çekti.Kartın üzerindeki sözler,kendini ”Türk” olarak tanımlayan bir Türkiye ve Atatürk aşığına,Belçikalı Daniel Dumoulin’e ait:Turquie,tu dois Atatürk a dieu Et le reste a Atatürk..” yani: Türkiye:Atatürk’ü Allah’a borçlusun ,geri kalan herşeyi Atatürk’e” /11.11.2007/
ABD’de Brown Üniversitesi profesörlerinden Arnold Ludwig’in 20.yüzyıla damgasını vurmuş siyasi önderler arasında yaptığı araştırmada Mustafa Kemal’in en büyük toplumsal lider olduğu ortaya çıktı.Ludwig araştırmasında şu kriterleri kullandı:
Sıfırdan ülke yaratmak, ekonomik başarı,sosyal değişim,devlet adamlığı,ülke sınırları,ahlâki duruş,iktidar süresi, ideolojik belirleme siyasi miras, ülkenin nüfusu”./20.5.2008/
57 İslâm ülkesi neden dünyanın en yoksulları arasında?
Ve.. bu politikalar, ancak daha çok ve daha büyük yoksullukların, köleliklerin, uşaklıkların, itişilmişliklerin, batının daha büyük pazarı olmanın kapısını açabilir ancak:
Bütün İslâm ülkeleri Atatürk’ün laik demokratik siyasetini örnek almalıdırlar. Yoksa tümü batacak daha çok sömürgeleşecekler.
Bunu herkes anlıyor. Örnekleri yukarda sıraladık. Ama içimizdeki beyinsizler, din tacirleri, din sömürücüleri anlamıyorlar.
Kırşehir gençliği, Kırşehirliler Atasının izinde ve yolunda yürümeye, önüne çıkartılan engellere, karanlığa asla izin vermeyeceklerdir.
Atatürk Devrimi, büyük bir milletin, büyük kültürüne dayanmaktadır. Temelleri sağlamdır. Lâik rönesansçılar dik durursa gericiler, bu devrimi yıkamazlar!
(x)Yazarın ”Edebiyat Penceresi” adlı eserinden.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .