Asansörler denetimden geçti

Asansörler denetimden geçti

02.05.2015

KIRŞEHİR Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, il genelinde asansör denetimleri gerçekleştirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 2015 yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı’na göre ilimiz Kırşehir’de asansörler denetimden geçti. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında asansör bakım firması veya yetkili servisinin asansör bakımı yapabilme yeterliliğinin olup olmadığına dair hizmet denetimi ve Asansör Yönetmeliği […]

Resim1 copy

KIRŞEHİR Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, il genelinde asansör denetimleri gerçekleştirdi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 2015 yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı’na göre ilimiz Kırşehir’de asansörler denetimden geçti.
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında asansör bakım firması veya yetkili servisinin asansör bakımı yapabilme yeterliliğinin olup olmadığına dair hizmet denetimi ve Asansör Yönetmeliği kapsamında asansör denetimi yapıldı.
İlimizde 11 adet asansör firması faaliyet gösterirken, söz konusu denetimler asansöre yönelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan kontrol listesi doğrultusunda gerçekleştirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetçi personeli tarafından yapılan ve İl Müdürü Süleyman Aslan’ın da katıldığı denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunmasının temini bakımından il dahilinde aralıksız bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.
Asansörlerin aylık bakım ve yıllık kontrolleri ile güvenli asansör kullanımı konusunda bina sorumlusunun yapması gerekenler ile bakım yapan firma ve ilgili kurum olan Belediye’nin yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı.
İnsan hayatına konfor ve kolaylık sağlayan asansörler teknik düzenlemelere uygun olmaması ya da ehil ve yetkili olmayan kişilerce bakımının yapılması durumunda ölümle sonuçlanabilecek kazalara zemin hazırlarken, asansörlerin güvenilir ve emniyetli çalışabilmesinin en temel kriterinin doğru bakım hizmetinin verilmesi olduğu vurgulanarak, asansörlerin aylık bakım ve yıllık kontrolleri ile güvenli asansör kullanımı konusunda şu bilgiler aktarıldı:
BİNA SORUMLUSUNUN YAPMASI GEREKEN İŞLERİ
“Bir Asansör firması ile aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak, yönetmeliğe uygun firmalarla.
“Asansörün aylık bakımını yaptırmak. Aylık bakımın bakım defterine işlenmesini sağlayarak kayıt altına almak ve kalıcı olarak muhafaza etmek.
“Bakımda tespit edilen eksiklikleri gidermek.
“Yılda en az bir kere A Tipi Muayene Kuruluşuna asansörün yıllık periyodik kontrolünü yaptırmak. Kırşehir ve Kaman Belediyeleri’nin anlaştığı A Tipi Kuruluş TSE, Mucur ve Çiçekdağı Belediyeleri’nin anlaştığı A Tipi Kuruluş ER-TÜRK ASANSÖR.
“Yıllık kontrol neticesinde asansörün kullanımında tehlike söz konusu ise asansör hizmet dışı bırakılır. Eksiklikler giderildikten sonra A Tipi “Muayene kuruluşunun onayı ile hizmete açılmasını sağlamak.
“Daha detaylı bilgi için yönetmelikler incelenebilir ve/veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz.
BAKIM YAPAN FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
“Asansör bakım defteri temin etmek, bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir.
“Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemleri asansör bakım defterine işlemek.
“Asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirmek.
“Bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek.
“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve Asansör Yönetmelikleri’nin gereğini sağlamak.
İLGİLİ İDARENİN (BELEDİYE) SORUMLULUKLARI
“Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili belediye tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. A Tipi Muayene kuruluşunca verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilir ve ilgili belediyede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshası muhafaza edilir. Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, A Tipi Muayene kuruluşu tarafından yapının bağlı bulunduğu ilgili belediyeye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanır. Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina yöneticisi sorumludur. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ilgili belediye sorumludur. Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina yöneticisince kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili belediye tarafından hizmet dışı bırakılır.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .