Ahi Evran’dan Kırşehirlilere Hobi Bahçesi

Ahi Evran’dan Kırşehirlilere Hobi Bahçesi

13.09.2017

KIRŞEHİR’DE Ahi Evran Üniversitesi’nin hüküm ve tasarrufu altında kurulan ve hizmete sunulacak olan Hobi Bahçesi’ni kiralamak isteyenler için sözleşmeler hazırlandı. Hobi Bahçesi’nin ilk yıl kira bedeli 250 TL olarak belirlenirken, bahçeye taşınmaz yapılması durumunda 5, 6 ya da 8 yıl tahsisi yapılacak. Ahi Evran Üniversitesi arazilerinde bulunan hobi bahçeleri ile ilgili Bahçe Yönetimi kurulduğu bildirilirken, […]

KIRŞEHİR’DE Ahi Evran Üniversitesi’nin hüküm ve tasarrufu altında kurulan ve hizmete sunulacak olan Hobi Bahçesi’ni kiralamak isteyenler için sözleşmeler hazırlandı.
Hobi Bahçesi’nin ilk yıl kira bedeli 250 TL olarak belirlenirken, bahçeye taşınmaz yapılması durumunda 5, 6 ya da 8 yıl tahsisi yapılacak.
Ahi Evran Üniversitesi arazilerinde bulunan hobi bahçeleri ile ilgili Bahçe Yönetimi kurulduğu bildirilirken, sözleşmeler de 12 Eylül 2017 tarihi itibariyle Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde imzalanmaya başladı.
Söz konusu sözleşmelerin imzalama işlemi ile birlikte kamelya yaptırmak isteyenlere ait listeler de oluşturulacak.
Hobi bahçelerinden yer kiralamış olanlar ile birlikte yeni başvurular da alınacak.
Sözleşme imzalama işlemi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde 16 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek. İlgili sözleşmeye ait 8 TL damga vergisinin, kira bedelinin ödeneceği hesaba kira bedeli ile birlikte ödenmesi gerekiyor.
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermayesi İşletme Müdürlüğü, Hobi Bahçesi7nde uyulması gereken kural ve şartları şöyle açıkladı:
* Küçük ve büyükbaş hayvan beslenemez. Kümes hayvanı yetiştirilmez.
* Kiralanan taşınmazın kullanılması sırasında çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.
* Kiracı kiraya verilen yer için yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, toprağın yapısını bozacak her türlü gübre vb. kimyasal kullanımının yasak olduğunu kabul edip bununla ilgili gübre vb. kimyasalları kullanmayacak, gerektiği takdirde değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı İdareye ödemek zorundadır.
Ayrıca kiracı taşınmazı teslim aldığı tarihten, İdareye teslim ettiği güne kadar çevreye veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dâhil) sorumlu olacaktır.
* Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller gibi mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz.
* Kiracı, idarenin izni olmadan kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz.
* Kiracı kira süresinin bitiminde tekrar kira için başvurmaması durumunda on gün, sözleşmenin feshi halinde ise tebligatı müteakip 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracı taşınmazı tahliye etmezse, 08.09.1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 inci maddesine göre kiracının tahliyesi sağlanacaktır.
* Taşınmaza Üniversitemiz tarafından ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir, kiracı İdareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Kiracının fesih talebinde bulunması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62’nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek cari yıl kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir.
* Söz konusu yerler kesinlikle depo olarak kullanılmayacaktır. Rutin kontrollerde dikim yapılmadığı tespit edilen, amacı dışında kullanıldığı tespit edilen yerlerin sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilecektir.
* Kira süresi sona erdiğinde ve tekrar kiralamak istemediğinde veya sözleşme feshedildiğinde taşınmaz bir tutanakla teslim edilir.
* Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir.
Sözleşmede belirtilen hususlara Kiracının uymadığının İdarece tespiti halinde, İdarece uyarı yazısının kiracıya tebliğ tarihinden itibaren durumun düzeltileceği tarihe kadar geçen süre için kiracı kira bedeline ilave olarak her geçen gün için ilgili yıl kira bedelinin yüzde üçü kadar ceza ödemek zorundadır.
İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
İdare tarafından kurulmuş olan Hobi Bahçesi Yönetimi’nin almış olduğu kararlara kiracılar uymak zorundadır. Sevk ve idare bahçe yönetimi tarafından sağlanacaktır.
* Bahçedeki sulama işlemlerinde ve diğer zamanlarda suyun tasarruflu kullanılmadığı ve gereksiz kullanıldığı tespit edildiğinde ilgili hakkında tutanak tutulup uyarılacaktır. Söz konusu tutanak sayısı üç olması halinde sözleşme idare tarafından tek taraflı fesih edilecektir.
* Tüm bahçeler su tasarrufu için damlama sistemi ile sulanacaktır.
* Su kuyusundan suyun çıkarılması içi kullanılan su motorunun sarf ettiği elektrik tutarını hesaplamak ve doğru orantılı olarak suyun kullanımına bağlı elektrik bedelinin her bir parsel için hesaplanması amacıyla her kiracı bahçe yönetiminin belirlediği bir su sayacı taktıracaktır.
* Bahçesine kamelya yapacak olan kiracının şahsi elektrik almak istemesi durumunda süzme elektrik sayacı taktırmak şartıyla elektrik alabilecektir. Bu kapsamda doğacak masraflar kullanıcılardan tahsil edilecektir.
* Bahçedeki toplu aydınlatma amacı ile kullanılan diğer elektrik giderleri tek sayaç üzerinden hesaplanıp kişi sayısına bölünerek aylık olarak kiracılar tarafından bahçe yönetimi adına açılacak hesaba yatırılarak ödenecektir.
* Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde üçü oranında ceza, itirazsız olarak ödenir. Sözleşmede belirtilen hususlara Kiracının uymadığının İdarece tespiti halinde, İdarece uyarı yazısının kiracıya tebliğ tarihinden itibaren durumun düzeltileceği tarihe kadar geçen süre için kiracı kira bedeline ilave olarak her geçen gün için ilgili yıl kira bedelinin yüzde üçü kadar ceza ödemek zorundadır.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .